PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 5 | 97-103
Article title

Przynależność gatunkowa drzewa z rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”, w korzeniu którego utkwił fragment meteorytu

Content
Title variants
EN
Species of tree from the „Morasko Meteorite” nature reserve, in which root stuck a fragment of meteorite
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poddany badaniom fragment korzenia wraz z wbitym weń meteorytem, pochodzącym z rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”, został określony jako drewno modrzewiowe (Larix decidua Mill.). Zarówno stan zachowania drewna jak również jego stopień deprecjacji obok widocznego na przekroju poprzecznym, w miejscu utkwienia meteorytu, charakterystycznego przebiegu słojów rocznych, świadczących o podjęciu przez drzewo próby zabliźnienia rany, wskazują, że fragment meteorytu, który upadł na ziemię na obszarze obecnego rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko,” wbił się w żyjące drzewo modrzewia europejskiego. Miało to zatem miejsce najprawdopodobniej w okresie nie wcześniej niż około 200–300 lat temu.
EN
The fragment of root with the stuck of meteorite, originated from the „Morasko Meteorite” nature reserve were analysed to determine the species of the tree. Based on the macro characteristics and microscopic preparation techniques, the anatomical features of analysed wood is presented. Besides the cross-section of place where the meteorite had lodged in and the depreciation degree of wood is taken into consideration to obtain the probability time of meteorite impact. It is concluded that the meteorite have to stabbed into the living European larch, therefore it is very probably that it had happened not earlier than about 200–300 years ago.
Year
Volume
5
Pages
97-103
Physical description
Contributors
 • Baćkowice
 • Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Katedra Użytkowania Lasu i Drewna, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
References
 • Antkowiak L., 1999. Materiały do ćwiczeń z oznaczania drewna, Wydawnictwo AR, Poznań.
 • Braune W., Leman A., Taubert H., 1975, Praktikum z anatomii roślin, PWN, Warszawa.
 • Galewski W., Korzeniowski A., 1958, Atlas najważniejszych gatunków drewna, PWRiL, Warszawa.
 • Godet J.D., 2006, Atlas drewna, Mulico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Grosser D., 1977, Die Holzer Mitteleuropas, Springer, Berlin.
 • Hejnowicz A., 1986, Anatomia, embriologia i kariologia, [w:] S. Białobok (red.), Modrzewie (Larix Mill.), Nasze drzewa leśne, t. 6. PWN, Poznań, 61–107.
 • Kokociński W., 2002, Anatomia drewna, Wydawnictwo-Drukarnia „Prodruk”, Poznań.
 • Łuczak J., Cynalewski Ł., 2006, Największy meteoryt w Polsce, Gazeta Wyborcza, 12. stycznia, s. 16.
 • Schoch W., Heller I., Schweingruber F.H., Kienast F., 2004, Wood anatomy of central European Species, Online version: www.woodanatomy.ch.
 • Schweingruber F.H., 1982, Microscopic Wood Anatomy, Structural Variability of Stems and Twigs in Recent and Subfossil Woods from Central Europe. 2nd ed. F. Fluck-Wirth, Teufen, Switzerland.
 • Schweingruber F.H., 1990, Anatomy of European woods, Bern, Stuttgart, Haupt.
 • Socha K., 2011, Pożegnanie kraterów Morasko, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, vol. 2., s. 127–137.
 • Warywoda A., 1957, Drzewa użytkowe w architekturze przestrzennej i przemyśle, Encyklopedia Techniczna, t. I, Krakowskie Zakłady Graficzne, Kraków.
 • Zenkteler M., 1957, Klucz do oznaczania drewna, PWRiL, Warszawa.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3863f082-d4bc-4237-a8c7-31f232c2399a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.