PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 2 | 4 | 236-243
Article title

Rehabilitacja chorych na nowotwory układu oddechowego

Content
Title variants
EN
Rehabilitation of patients with cancer of the respiratory system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Większość chorych na raka płuca ma współistniejącą przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz chorobę serca. Zakres planowanego leczenia przeciwnowotworowego zawsze musi uwzględniać stan kardiologiczny i pneumonologiczny pacjenta. Rehabilitacja oddechowa jest opartym na faktach, wielokierunkowym i wszechstronnym postępowaniem, którego celem jest poprawa jakości życia przez zwiększenie wydolności fizycznej i optymalizację wysiłkowej wentylacji, a także zapobieganie występowaniu powikłań takich jak: hipoksemia, infekcje układu oddechowego, dolegliwości wynikające z unieruchomienia. Rehabilitację można zalecać zarówno przed resekcją płuca, jak i po niej. Najskuteczniejszym sposobem zapobieżenia pooperacyjnym powikłaniom jest wczesne usprawnianie przed- i pooperacyjne, zwłaszcza stosowanie fizjoterapii oddechowej. Odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja może być również bardzo przydatna w fazie leczenia paliatywnego radio- lub chemioterapią. Artykuł stanowi podsumowanie dostępnych badań dotyczących rehabilitacji chorych na nowotwory układu oddechowego.
EN
Many patients with lung cancer have concomitant chronic obstructive pulmonary disease and heart diseases. The planned anticancer therapy should be individualized in relationship of patient’s cardiac and pulmonary condition. Pulmonary rehabilitation is based on evidence, its main aim is to improve the quality of life by increasing physical fitness and optimal pattern of ventilation. It may prevent complications such as hypoxemia, respiratory infections, symptoms related to immobilization during hospitalization. Rehabilitation can be recommended both before and after lung resection. The most effective way to prevent post-operative complications is early respiratory physiotherapy before and after surgery. Properly rehabilitation can also be very useful in patients treated with palliative radio- or chemotherapy. The article is a summary of the available results and efficiency of the rehabilitation in patients with lung cancer.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
236-243
Physical description
Contributors
 • Zakład Rehabilitacji, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP, Klinika Onkologii CMKP, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
 • Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
References
 • Jemal A., Bray F. et al.: Global Cancer Statistics. Cancer J. Clin. 2011; 61: 69-90.
 • Barionow-Wojewódzki A., Lauretowska M., Domaszewska K. et al.: Wpływ rehabilitacji ruchowej na wydolność fizyczną pacjentów z rakiem płuc mierzoną 6-minutowym testem marszowym. Fizjoterapia 2008; 16(3): 36-47.
 • Ries A.L., Bauldoff G.S., Carlin B.W. et al.: Pulmonary Rehabilitation Executive Summary. Chest 2007; 131: 1S-3S.
 • Woźniewski M.: Wpływ wysiłku fizycznego na czynność układu oddechowego. W: Rosławski A., Woźniewski M.: Fizjoterapia oddechowa. Wyd. AWF, Wrocław 2001: 17-29.
 • Loganathan R.S., Stover D.E., Shi W. et al.: Prevalence of COPD in woman compared to men around the time of diagnosis of primary lung cancer. Chest 2006; 129: 1305-1312.
 • Sin D.D., Wu L., Man S.F.P.: The relationship between reduced lung function and cardiovascular mortality: a population-based study and systematic review of the literature. Chest 2005; 127: 1952-1959.
 • Cohn S.L.: Preoperative cardiac evaluation of lung resection candidates. Thorac. Surg. Clin. 2008; 18: 45-59.
 • Colice G.L., Shafazand S., Griffin J.P., Keenan R., Bolliger C.T.; American College of Chest Physicians: Physiologic evaluation of the patient with lung cancer being considered for resectional surgery: ACCP evidenced-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest 2007 Sep; 132(3 Suppl.): 161S-77S.
 • British Thoracic Society; Society of Cardiothoracic Surgeons of Great Britain and Ireland Working Party: BTS guidelines: guidelines on the selection of patients with lung cancer for surgery. Thorax 2001 Feb; 56(2): 89-108.
 • Bollinger C., Perruchoud A.: Functional evaluation of the lung resection candidate. Eur. Respir. J. 1998; 11: 198-212.
 • Ferguson M.K., Lehman A.G., Bolliger C.T., Brunelli A.: The role of diffusing capacity and exercise tests. Thorac. Surg. Clin. 2008; 18: 9-17.
 • Benzo R., Wigle D., Novotny P. et al.: Preoperative pulmonary rehabilitation before lung cancer resection: Results from two randomized studies. Lung Cancer 2011; 74: 441-445.
 • Bozcuk H., Martin C.: Does treatment delay affect survival in non-small cell lung cancer? A retrospective analysis for a single UK center. Lung Cancer 2001; 34: 243-52.
 • Wilson D.J.: Pulmonary rehabilitation exercise program for high-risk thoracic surgical patients. Chest Surg. Clin. N. Am. 1997; 7(4): 697-706.
 • Cesario A., Ferri L., Galetta D. et al.: Post-operative respiratory rehabilitation after lung resection for non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2007; 57: 175-180.
 • Bal-Bocheńska M., Kędziołka W., Kędziołka J.: Ocena skuteczności fizjoterapii przygotowawczej do leczenia operacyjnego miąższu płucnego prowadzonej w warunkach domowych i szpitalnych. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009; 6(2): 101-197.
 • Arbane G., Tropman D., Jackson D. et al.: Evaluation of an early intervention after thoracotomy for non-small cell lung cancer (NSCLC), effects on quality of life, muscle strength and exercise tolerance: Randomised controlled trial. Lung Cancer 2011; 71: 229-234.
 • Reeve J.C., Nicol K., Stiller K. et al.: Does physiotherapy reduce the incidence of postoperative pulmonary complications following pulmonary resection via open thoracotomy? A preliminary randomized single-blinded clinical trial. Eur. J. Cardiothorac. Surgery 2010; 37: 1158-1167.
 • Varela G., Ballesteros E., Jimenez M.F. et al.: Cost-effectiveness analysis of prophylactic respiratory physiotherapy in pulmonary lobectomy. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2006; 29: 216-220.
 • Riesenberg H., Lübbe A.S.: In-patient rehabilitation of lung cancer patients – a prospective study. Support Care Cancer 2010; 18: 877-88.
 • Spruit A.M., Janssen P.P., Willemsen S.C.P. et al.: Exercise capacity before and after 8-week multidisciplinary inpatient rehabilitation program in lung cancer patient: A pilot study. Lung Cancer 2006; 52: 257-260.
 • Barinow-Wojewódzki A.: Fullerton jako ocena skuteczności rehabilitacji w raku płuc. Nowe wyzwania w pulmonologii i rehabilitacji. Wyd. AWF, Poznań 2009: 111-119.
 • Kasymjanova G., Carrea A.J., Kreisman H. et al.: Prognostic value of the six minute walk in advanced non-small cell lung cancer. J. Thorac. Oncol. 2009; 4: 602-607.
 • Ozalevli S., Ilgin D., Karaali H.K. et al.: The effect of inpatient chest physiotherapy in lung cancer patient. Support Care Cancer 2010; 18: 351-358.
 • Butler J., Schrijen F., Henriquez A., Polu J.M., Albert R.K.: Cause of the raised wedge pressure on exercise in chronic obstructive pulmonary disease. Am. Rev. Respir. Dis. 1988 Aug; 138(2): 350-4.
 • Casaburi R., Patessio A., Loli F. et al.: Reductions in exercise lactic acidosis and ventilation as a result of exercise training in patients with obstructive lung disease. Am. Rev. Respir. Dis. 1991; 143: 9-18.
 • Piepoli M., Corra U., Werner B.: Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation; European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2010; 17: 1-17.
 • Szczegielniak J., Łuniewski J., Bogacz K.: Program rehabilitacji chorych na POChP, część 1. Fizjoterapia i Rehabilitacja 2010; 12: 12-23.
 • Nwosu A.C., Bayly J.L., Gaunt K.E.: Lung cancer and rehabilitation – what are the barriers? Results of a questionnaire survey and the development of regional lung cancer rehabilitation standards and guidelines. Supp. Care Can. 2012 [online: doi: 10.1007/s00520-012-1472-1].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-38282b56-1253-4e55-9786-c218c3af53b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.