PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | XXIII | 3 |
Article title

Procrastination predictors and moderating effect of personality traits

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Niniejsza praca stanowi próbę określenia, czy cechy osobowości oddziałują moderująco na związek między prokrastynacją i jej predyktorami. Uczestnikami badań było 47 osób (w tym 74,5% kobiet, 25,5% mężczyzn)– studentów Wydziałów Pedagogiki i Psychologii (N= 27) oraz Ekonomicznego (N= 20) UMCS w Lublinie. Średnia wieku badanych wynosiła 20,28 lat (min. = 19, max. = 24). Płeć ani wiek nie różnicowały badanych. Prezentowane badania potwierdziły opisywane w literaturze naukowej założenia o związku między takimi cechami osobowości, jak neurotyczność, ekstrawersja i sumienność z prokrastynacją w jej poszczególnych aspektach. Ponadto istotnymi predyktorami prokrastynacji okazały się lęk przed porażką, niska motywacja i wytrwałość, brak umiejętności zorganizowania i preferowanie życia towarzyskiego. Związek tych zmiennych z prokrastynacją był dodatni, co oznacza, że im wyższy wskaźnik tych zmiennych, tym większa była też skłonność do odkładania spraw na później. Wysoki wskaźnik neurotyczności dawał efekt moderujący związek niskiej motywacji oraz braku zorganizowania z prokrastynacją decyzyjną. Z kolei na powiązania lęku przed porażką i krytyką z prokrastynacją behawioralną moderująco oddziaływała silnie wyrażona sumienność.
Contributors
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3798cfa5-bf4d-44a9-b77f-adcafcdeec4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.