PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 35-50
Article title

Modele komunikacyjne w relacjach lekarz – pacjent

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemiany zachodzące we współczesnym systemie opieki zdrowotnej wpłynęły na różne obszary funkcjonowania, między innymi na zmianę w relacji lekarz – pacjent. Wzrastają wymagania wobec personelu medycznego w obszarze relacji interpersonalnych z pacjentami zakładów opieki zdrowotnej. Wyniki licznych badań wskazują, że efektywna komunikacja lekarza z pacjentem wiąże się z lepszymi wskaźnikami zdrowia somatycznego, psychicznego i społecznego. Jest jedną z ważniejszych zmiennych mających wpływ na proces powrotu do zdrowia pacjenta, a także zapobieganie nawrotowi choroby. Celem niniejszego artykułu jest porównanie modeli relacji lekarz – pacjent opartych na paradygmatach zdrowia, które w różnorodny sposób postrzegają chorobę i człowieka. Analiza oparta będzie na wiedzy teoretycznej oraz informacjach pozyskanych z wykorzystaniem obserwacji nieuczestniczącej.
EN
Changes taking place in modern medicine altered the doctor-patient relationship. Shaping interpersonal communication attitudes and behaviors of physicians and their patients began to play an important role. Healthcare is moving toward obtaining specific interaction model. The purpose of this article is to discuss models in the doctor-patient relationship and to draw appropriate conclusions.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Biesaga T., Autonomia lekarza i pacjenta a cel medyczny, „Medycyna Praktyczna” 2005, nr 6.
 • De Haes I. J. C. J. M., Ong L. M. L., Hoos A. M., Lammes F. B., Doctor-Patient Communication: a Review of the Literature, “Soc. Sci. Med.” 1995, Vol. 40, No. 7, s. 903–918.
 • Jarosz M. J., Kawczyńska-Butrym Z., Włoszczak-Szubzda A., Modele komunikacyjne relacji lekarz-pacjent-rodzina, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, Tom 18, Nr 3, s. 212–218.
 • Kęsy M., Relacje i komunikacja w świecie medycznym, Kraków 2012.
 • Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Miedzy psychologią a medycyną, red. B. Jacennik, A. Hulewska, A. Piasecka, Warszawa 2012.
 • Kuczyńska A., Modele kontaktu lekarza z pacjentem, [w:] Elementy psychologii zdrowia, red. G. Dolińska-Zygmunt, Wrocław 2001.
 • Makara-Studzińska M., Komunikacja z pacjentem, Lublin 2012.
 • Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, M. Kautsch, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIII, zeszyt 5, Łódź 2012.
 • Szasz T. S., Hollender M. H., A Contribution to the Philosophy of Medicine: The Basic Model of the Doctor-Patient Relationship, [w:] Encounters between Patients and Doctors: an Anthology, ed. J. D. Stoeckle, Cambridge 1987, s. 165–177.
 • Szewczyk K., O bezsensie i potrzebie konstruowania modeli relacji lekarz-pacjent, „Krytyka Lekarska” 2009, nr 2–3, s. 17–38.
 • Ślusarska B., Dobrowolska B., Zarzycka D., Metateoretyczny kontekst zachowań zdrowotnych w paradygmatach zdrowia, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2013, nr 94 (4), s. 667–674.
 • Williams S., Weinmen J., Dale J., Doctor-Patient Communication and Patient Satisfaction: a Review, “Family Practice” 1998, Vol. 15, No. 5, s. 480–492.
 • Wroński K., Bocian R., Depta A., Cywiński J., Dzik A., Opinie pacjentów na temat modelu paternalistycznego w relacji lekarz-pacjent. Prawne aspekty autonomii pacjenta w opiece zdrowotnej, „Nowotwory. Journal of Oncology” 2009, nr 4 (59).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3678c84f-3802-4f3e-be3b-d60c845d8655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.