PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 23 | 1 | 46-53
Article title

Ocena dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród pacjentów z łuszczycą

Content
Title variants
EN
Assessment of musculoskeletal symptoms in patients with psoriasis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną dotyczą- cą około 2% populacji. Spośród pacjentów z łuszczycą skóry 20-40% choruje na łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). U większości osób zmiany skórne wyprzedzają objawy stawowe nawet o 10 lat. Wczesne rozpoznanie zapalenia stawów i zastosowanie leczenia jest kluczowe dla osiągnięcia remisji choroby i poprawy rokowania. Cel pracy. Celem pracy była ocena objawów ze strony układu mię- śniowo-szkieletowego wśród pacjentów z łuszczycą. Materiał i metody. Do badania włączono 180 osób z łuszczycą skóry i/lub paznokci. Opracowano ankietę oceniającą częstość występowania dolegliwości stawowych, a także ich natężenie i charakter. Zgłaszane przez chorych objawy zestawiono z kryteriami klasyfikacyjnymi CASPAR oraz ankietą przesiewową PEST. Wyniki. Ponad 90% osób ankietowanych zgłaszało dolegliwości bó- lowe ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, u 70% występowały one w momencie badania, a u prawie 40% osób spełniały kryteria bólu zapalnego stawów. Ból przyczepu ścięgnistego (ścięgna Achillesa) zgłaszało 43% pacjentów, a zapalenie palca 42% respondentów. Dość rzadko pacjenci zgłaszali dolegliwości o charakterze zapalnym ze strony kręgosłupa (11% pacjentów). W grupie badanej blisko 40% osób miało zdiagnozowane łuszczycowe zapalenie stawów. Około 23% (16/70) osób zgłaszających dolegliwości spełniające kryterium bólu zapalnego stawów, nie posiadało dotychczas diagnozy choroby reumatycznej, pośród chorych zgłaszających ból zapalny kręgosłupa odsetek ten wynosił aż 55% (10/18). Wnioski. Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego są powszechne wśród pacjentów chorujących na łuszczycę. Istotny odsetek chorych pozostających pod opieką lekarza dermatologa i speł- niających kryteria dolegliwości o charakterze zapalnym nie posiada rozpoznania choroby stawów mimo prezentowanych objawów.
EN
Introduction. Psoriasis is a chronic autoimmune disease of skin which may affect around 2% of population and 20-40% of psoriatic patients develop psoriatic arthritis (PsA). It is estimated that cutaneous symptoms are present for about 10 years ahead of the musculoskeletal symptoms. Early diagnosis of arthritis and implementation of treatment are crucial for achieving remission and improved prognosis. Aim. The aim of the study was to assess the musculoskeletal symptoms in patients with psoriasis. Material and methods. 180 subjects with psoriasis of the skin and/ or nails were enrolled in the study. The screening questionnaire was developed to assess the frequency of musculoskeletal symptoms and their character. The symptoms reported by the patients were compared with the CASPAR classification criteria and with the screening questionnaire PEST. Results. More than 90% of respondents declared complaints from musculoskeletal system. In 70% of the surveyed, the symptoms were present at the time of completing the questionnaire and in 40% the reported symptoms fulfilled the criteria of inflammatory arthritis. 43% of the surveyed patients reported Achilles tendon pain and 42% reported dactylitis. The examined patients rarely reported back pain of inflammatory character (11%). In the study group nearly 40% of the patients were diagnosed with psoriatic arthritis. About 23% respondents (16/70) who reported symptoms fulfilling the criteria for psoriatic arthritis had not been previously diagnosed with rheumatic disease, and in patients reporting inflammatory back pain this figure amounted to 55% (10/18). Conclusions. Musculoskeletal complaints are frequent among patients with psoriasis. The significant percentage of patients treated by dermatologists do not have any diagnosis of inflammatory joint disease despite the presented symptoms.
Discipline
Publisher
Year
Volume
23
Issue
1
Pages
46-53
Physical description
Contributors
 • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Reumatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Reumatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Parisi R, Symmons DP, Griffiths CE, et al. Identification and Management of Psoriasis and Associated ComorbidiTy (IMPACT) project team. Global epidemiology of psoriasis ‒ a systematic review of incidence and prevalence. J Invest Dermatol 2013; 133: 377-85.
 • 2. Kurd SK, Gelfand JM. The prevalence of previously diagnosed and undiagnosed psoriasis in US adults‒results from NHANES 2003- 2004. J Am Acad Dermatol 2009; 60: 218-24.
 • 3. Ogdie A, Weiss P. The Epidemiology of Psoriatic Arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2015; 41: 545-68.
 • 4. Kerschbaumer A, Fenzl K, Erlacher L, et al. An overview of psoriatic arthritis – epidemiology, clinical features, pathophysiology and novel treatment targets. Wien Klin Wochenschr 2016; 128: 791-5.
 • 5. Coates LC, Aslam T, Al Balushi F, et al. Comparison of three screening tools to detect psoriatic arthritis in patients with psoriasis (CONTEST study). Br J Dermatol 2013; 168: 802-7.
 • 6. Haroon M, Kirby B, FitzGerald O. High prevalence of psoriatic arthritis in patients with severe psoriasis with suboptimal performance of screening questionnaires. Ann Rheum Dis 2013; 72: 736-40.
 • 7. Walsh JA, Callis Duffin K, Krueger GG, et al. Limitations in Screening Instruments for Psoriatic Arthritis: a Comparison of Instruments in Patients with Psoriasis. J Rheumatol 2013; 40: 287-93.
 • 8. Sokoll KB, Helliwell PS. Comparison of disability and quality of life in rheumatoid and psoriatic arthritis. J Rheumatol 2001; 28: 1842-6.
 • 9. Tillett W, de-Vries C, McHugh N. Work disability in psoriatic arthritis: a systematic review. Rheumatology (Oxford) 2012; 51: 275-83.
 • 10. Kawalec P, Malinowski KP. The indirect costs of psoriatic arthritis: systematic review and meta-analysis. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2015; 15: 125-32.
 • 11. McLaughlin M, Ostör A. Early treatment of psoriatic arthritis improves prognosis. Practitioner 2014; 258: 21-4.
 • 12. Blumberg BS, Bunim JJ, Calkins E, et al. ARA nomenclature and classification of arthritis and rheumatism(tentative). Arthritis Rheum 1964; 26: 93-7.
 • 13. Zlatkovic-Svenda M, Kerimovic-Morina D, Stojanovic RM. Psoriatic arthritis classification criteria: Moll and Wright, ESSG and CASPAR - a comparative study. Acta Reumatol Port 2013; 38: 172-8.
 • 14. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, et al. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006; 54: 2665-73.
 • 15. Maharaj AB, Govender J, Maharaj K, et al. Summary of Sensitivity and Specificity for Psoriatic Arthritis in a South African Cohort according to Classification Criteria. J Rheumatol 2015; 42: 6.
 • 16. Peloso PM, Behl M, Hull P, et al. The psoriasis and arthritis questionnaire (PAQ) in detection of arthritis among patients with psoriasis. Arthritis Rheum 1997; 40: S64.
 • 17. Husni ME, Meyer KH, Cohen DS, et al. The PASE questionnaire: pilot-testing a psoriatic arthritis screening and evaluation tool. J Am Acad Dermatol 2007; 57: 581-7.
 • 18. Gladman DD, Schentag CT, Tom BD, et al. Development and initial validation of a screening questionnaire for psoriatic arthritis: the Toronto Psoriatic Arthritis Screen (ToPAS). Ann Rheum Dis 2009; 68: 497-501.
 • 19. Ibrahim GH, Buch MH, Lawson C, et al. Evaluation of an existing screening tool for psoriatic arthritis in people with psoriasis and the development of a new instrument: the Psoriasis Epidemiology Screening Tool (PEST) questionnaire. Clin Exp Rheumatol 2009; 27: 469-74.
 • 20. Khraishi M, Landells I, Mugford G. The Self-Administered Psoriasis and Arthritis Screening Questionnaire (PASQ): A Sensitive and Specific Tool for the Diagnosis of Early and Established Psoriatic Arthritis. Psoriasis Forum 2010; 16: 9-16.
 • 21. Härle P, Hartung W, Lehmann P, et al. Detection of psoriasis arthritis with the GEPARD patient questionnaire in a dermatologic outpatient setting. Z Rheumatol 2010; 69: 157-60, 162-3.
 • 22. Tinazzi I, Adami S, Zanolin EM, et al. The early psoriatic arthritis screening questionnaire: a simple and fast method for the identification of arthritis in patients with psoriasis. Rheumatology (Oxford) 2012; 51: 2058-63.
 • 23. Moll JM, Wright V. Psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum 1973; 3: 55-78.
 • 24. Kaeley GS, Eder L, Aydin SZ, et al. Enthesitis: A hallmark of psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum 2018, doi: 10.1016/j.semarthrit.2017.12.008 [Epub ahead of print].
 • 25. McGonagle D, Tan AL. The enthesis in psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2015; 33: S36-9.
 • 26. McGonagle D, Gibbon W, Emery P. Classification of inflammatory arthritis by enthesitis. Lancet 1998; 352: 1137-40.
 • 27. Perrotta FM, Astorri D, Zappia M, et al. An ultrasonographic study of enthesis in early psoriatic arthritis patients naive to traditional and biologic DMARDs treatment. Rheumatol Int 2016; 36: 1579- 83.
 • 28. Gladman D, Ziouzina O, Thavaneswaran A, et al. Dactylitis in psoriatic arthritis: prevalence and response to therapy in the biologic era. J Rheumatol 2013; 40: 1357-9.
 • 29. Yamamoto T. Optimal management of dactylitis in patients with psoriatic arthritis. Open Access Rheumatol 2015; 7: 55-62.
 • 30. Cervini C, Leardini G, Mathieu A, et al. Psoriatic arthritis: epidemiological and clinical aspects in a cohort of 1.306 Italian patients. Reumatismo 2005; 57: 283-90.
 • 31. Henes JC, Ziupa E, Eisfelder M, et al. High prevalence of psoriatic arthritis in dermatological patients with psoriasis: a cross-sectional study. Rheumatol Int 2014; 34: 227-34.
 • 32. Kumar R, Sharma A, Dogra S. Prevalence and clinical patterns of psoriatic arthritis in Indian patients with psoriasis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2014; 80: 15-23.
 • 33. Mease PJ, Gladman DD, Papp KA, et al. Prevalence of rheumatologist-diagnosed psoriatic arthritis in patients with psoriasis in European/North American dermatology clinics. J Am Acad Dermatol 2013; 69: 729-35.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-364fd0d3-7446-4c8e-b2bc-1d3e82969e01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.