PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 85-93
Article title

Trening poznawczy i rehabilitacja poznawcza jako niefarmakologiczne strategie terapeutyczne w chorobie Parkinsona – przegląd badań

Content
Title variants
EN
Cognitive training and cognitive rehabilitation as non-pharmacological therapeutic strategies in Parkinson’s disease: areview of research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawą diagnostyki choroby Parkinsona jest stwierdzenie osiowych objawów ruchowych, takich jak sztywność, bradykinezja, zaburzenia postawy i drżenia spoczynkowe. W ostatnich latach zwraca się także uwagę na objawy pozaruchowe (poznawcze, neuropsychiatryczne i wegetatywne), które często poprzedzają manifestację objawów ruchowych i w znaczącym stopniu obniżają jakość życia chorych. U pacjentów z chorobą Parkinsona często stwierdza się spowolnienie myślenia (bradyfrenię), zaburzenia funkcji wykonawczych i wzrokowo-przestrzennych oraz osłabienie procesów uwagi, więc przedmiotem zainteresowania badaczy staje się opracowanie skutecznych strategii terapeutycznych, które pozwolą spowolnić lub zatrzymać proces deterioracji poznawczej. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących efektywności ściśle poznawczych, niefarmakologicznych strategii terapeutycznych ukierunkowanych na poprawę sprawności kognitywnej osób z chorobą Parkinsona. Omówione badania sugerują, że treningi poznawcze i rehabilitacja poznawcza są bezpiecznymi i skutecznymi metodami poprawiania sprawności poznawczej pacjentów. Wszyscy autorzy donoszą o poprawie sprawności przynajmniej jednej funkcji pod wpływem treningu i rehabilitacji. Sprawność poznawcza poprawiła się w największym stopniu w następujących obszarach: uwaga, pamięć epizodyczna i funkcje wykonawcze, które w chorobie Parkinsona są szczególnie podatne na osłabienie. Niemniej wciąż brakuje badań z liczniejszymi grupami interwencyjnymi, badań porównujących efektywność treningów u osób na różnym etapie zaawansowania choroby oraz badań longitudinalnych, które pokazałyby, czy uzyskana poprawa jest trwała i czy przekłada się na funkcjonowanie pacjentów w życiu codziennym (transfer nabytych umiejętności).
EN
A diagnosis of Parkinson’s disease is based on axial motor symptoms of the disease, such as stiffness, bradykinesia, postural disturbances and resting tremors. In recent years, attention has also been paid to non-motor symptoms (cognitive, neuropsychiatric and vegetative) that often precede the manifestation of movement symptoms and significantly reduce the patients’ quality of life. Patients with Parkinson’s disease often experience slowness of thought (bradyphrenia), impaired executive and visuospatial functions, and weakening of attention processes. Developing effective therapeutic strategies that will slow or stop the cognitive deterioration becomes the subject of researchers’ interest. The article below presents the results of research on the effectiveness of strictly cognitive non-pharmacological interactions, aimed at improving cognitive performance of patients with Parkinson’s disease (cognitive training, cognitive rehabilitation). These studies suggest that cognitive training and cognitive rehabilitation are safe and effective methods of improving cognitive performance of patients with Parkinson’s disease. All studies report improvement of performance in at least one function under the influence of cognitive training and rehabilitation. Cognitive domains whose efficiency improved the most significantly were: attention, episodic memory and executive functions, which in Parkinson’s disease are particularly susceptible to weakening. Nevertheless, there are still few studies with more numerous intervention groups, studies comparing the effectiveness of training in people at different stages of disease and longitudinal studies, which would show if the improvement lasts over time and whether it has an influence on everyday functioning (transfer of acquired skills).
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
85-93
Physical description
Contributors
 • Katedra iKlinika Psychiatrii, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Psychiatrii, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska
References
 • Aarsland D, Brønnick K, Larsen JP et al.; Norwegian ParkWest Study Group: Cognitive impairment in incident, untreated Parkinson disease: the Norwegian ParkWest Study. Neurology 2009; 72: 1121–1126.
 • Adamski N, Adler M, Opwis K et al.: A pilot study on the benefit of cognitive rehabilitation in Parkinson’s disease. Ther Adv Neurol Disord 2016; 9: 153–164.
 • Biundo R, Weis L, Facchini S et al.: Cognitive profiling of Parkinson disease patients with mild cognitive impairment and dementia. Parkinsonism Relat Disord 2014; 20: 394–399.
 • Cerasa A, Gioia MC, Salsone M et al.: Neurofunctional correlates of attention rehabilitation in Parkinson’s disease: an explorative study. Neurol Sci 2014; 35: 1173–1180.
 • Clare L, Woods RT: Cognitive training and cognitive rehabilitation for people with early-stage Alzheimer’s disease: a review. Neuropsychol Rehabil 2004; 14: 381–401.
 • Delphin-Combe F, Martin-Gaujard G, Roubaud C et al.: [Experience of a care pathway for psychological and behavioral symptoms of dementia]. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2013; 11: 416–422.
 • Díez-Cirarda M, Ojeda N, Peña J et al.: Increased brain connectivity and activation after cognitive rehabilitation in Parkinson’s disease: a randomized controlled trial. Brain Imaging Behav 2017; 11: 1640–1651.
 • Díez-Cirarda M, Ojeda N, Peña J et al.: Long-term effects of cognitive rehabilitation on brain, functional outcome and cognition in Parkinson’s disease. Eur J Neurol 2018; 25: 5–12.
 • Edwards JD, Hauser RA, O’Connor ML et al.: Randomized trial of cognitive speed of processing training in Parkinson disease. Neurology 2013; 81: 1284–1290.
 • Emre M, Aarsland D, Albanese A et al.: Rivastigmine for dementia associated with Parkinson’s disease. N Engl J Med 2004; 351: 2509–2518.
 • Ferreira JJ, Katzenschlager R, Bloem BR et al.: Summary of the recommendations of the EFNS/MDS-ES review on therapeutic management of Parkinson’s disease. Eur J Neurol 2013; 20: 5–15.
 • Hindle JV, Watermeyer TJ, Roberts J et al.: Goal-orientated cognitive rehabilitation for dementias associated with Parkinson’s disease: a pilot randomised controlled trial. Int J Geriatr Psychiatry 2018; 33: 718–728.
 • Huntley JD, Gould RL, Liu K et al.: Do cognitive interventions improve general cognition in dementia? A meta-analysis and meta-regression. BMJ Open 2015; 5: e005247.
 • Johnson JS, Diener MD, Kaltenboeck A et al.: An economic model of Parkinson’s disease: implications for slowing progression in the United States. Mov Disord 2013; 28: 319–326.
 • Kalia LV, Lang AE: Parkinson’s disease. Lancet 2015; 386: 896–912.
 • Litvan I, Goldman JG, Tröster AI et al.: Diagnostic criteria for mild cognitive impairment in Parkinson’s disease: Movement Disorder Society Task Force guidelines. Mov Disord 2012; 27: 349–356.
 • Naismith SL, Mowszowski L, Diamond K et al.: Improving memory in Parkinson’s disease: a healthy brain ageing cognitive training program. Mov Disord 2013; 28: 1097–1103.
 • Nombela C, Bustillo PJ, Castell PF et al.: Cognitive rehabilitation in Parkinson’s disease: evidence from neuroimaging. Front Neurol 2011; 2: 82.
 • París AP, Saleta HG, de la Cruz Crespo Maraver M et al.: Blind randomized controlled study of the efficacy of cognitive training in Parkinson’s disease. Mov Disord 2011; 26: 1251–1258.
 • Peña J, Ibarretxe-Bilbao N, García-Gorostiaga I et al.: Improving functional disability and cognition in Parkinson disease: randomized controlled trial. Neurology 2014; 83: 2167–2174.
 • Petrelli A, Kaesberg S, Barbe MT et al.: Effects of cognitive training in Parkinson’s disease: a randomized controlled trial. Parkinsonism Relat Disord 2014; 20: 1196–1202.
 • Pfeiffer RF: Non-motor symptoms in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2016; 22 Suppl 1: S119–S122.
 • Picillo M, Palladino R, Barone P et al.: The PRIAMO study: urinary dysfunction as a marker of disease progression in early Parkinson’s disease. Eur J Neurol 2017; 24: 788–795.
 • de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM et al.: Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62: 10–15.
 • Salomone S, Caraci F, Leggio GM et al.: New pharmacological strategies for treatment of Alzheimer’s disease: focus on disease modifying drugs. Br J Clin Pharmacol 2012; 73: 504–517.
 • Sammer G, Reuter I, Hullmann K et al.: Training of executive functions in Parkinson’s disease. J Neurol Sci 2006; 248: 115–119.
 • Szeto JY, Lewis SJ: Current treatment options for Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease dementia. Curr Neuropharmacol 2016; 14: 326–338.
 • Vossius C, Larsen JP, Janvin C et al.: The economic impact of cognitive impairment in Parkinson’s disease. Mov Disord 2011; 26: 1541–1544.
 • Wilson BA: Towards a comprehensive model of cognitive rehabilitation. Neuropsychol Rehabil 2002; 12: 97–110.
 • Ylvisaker M, Hanks R, Johnson-Greene D: Perspectives on rehabilitation of individuals with cognitive impairment after brain injury: rationale for reconsideration of theoretical paradigms. J Head Trauma Rehabil 2002; 17: 191–209.
 • Zając-Lamparska L: Wspieranie funkcji poznawczych w okresie starości: profilaktyka i rehabilitacja poznawcza u osób z zaburzeniami otępiennymi. Available from: http://www.otepienni.pl/images/ aktualnosci/20171211_konferencja/L.Zajac_Wspierania_funkcji_ poznawczych.pdf [cited: 28 December 2018].
 • Zimmermann R, Gschwandtner U, Benz N et al.: Cognitive training in Parkinson disease: cognition-specific vs nonspecific computer training. Neurology 2014; 82: 1219–1226.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3621a87d-6ef0-4d66-999a-edbf05623ec9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.