PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 57 | 171–178
Article title

Podstawowe techniki preparacyjne w sonochirurgii

Content
Title variants
EN
Basic dissecting techniques in ultrasound-guided surgery
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasound-guided surgery is an area of minimally-invasive surgery where surgical procedures
are performed with the aid of ultrasound imaging throghout the operation. This requires the operator to posses a certain degree of experience in endoscopic procedures, and to be adeptly skillfull in conducting US examinations. It is combining and finely tuning
together these two elements that allows to perform efficiently an ultrasound-guided surgical procedure. Accessing an affected site correctly is of utmost importance in surgery, being oftentimes decisive in terms of the procedure’s final outcome. In ultrasound-guided procedures, the operative site is accessed percutaneously, with a single point incision, yet tissues situated deeper within are dissected with dissecting techniques in a fluid evironment,
typical for this area of surgery. Dissecting techniques in ultrasound-guided surgery are currently divided into basic ones which employ either a hydrodissection needle, surgical
instruments, electrosurgical instruments, a thread, or a combination thereof, and advanced ones where either a balloon, a hook dissection technique, or a hybrid one is used. Hydrodissection with a needle was devised based on the rule of complementarity, and is the most frequently applied technique in ultrasound-guided surgery. The immense possibilities
that go along with this modality will be of huge benefit to any surgeon, regardless of their field. Dissection with a variety of surgical instruments and electrosurgery instruments
is a standard practice in all surgery areas, yet the method of imaging we employ in ultrasound-guided surgery results in certain modifications of these techniques. It is, however, learning the thread technique that facilitates a precise and oftentimes extensive dissection. This technique is successfully applied for dissecting muscle, ligament, tendon, vascular and other structures. Having mastered dissecting techniques allows to perform any minimally-invasive procedure efficiently, be they ultrasound-guided, artroscopic, or
endoscopic ones. Various surgical techniques are bridged, resulting in applying the so-
called hybrid ones. Their strength lies in excellent imaging results allowing to conduct a surgical procedure both in a body cavity and within a parenchymal organ.
PL
Sonochirurgia jest działem chirurgii małoinwazyjnej, w której procedury operacyjne są
wykonywane w ciągłym obrazowaniu ultrasonograficznym. Wymagają pewnego doświadczenia
w przeprowadzaniu zabiegów endoskopowych i bardzo dużej umiejętności wykonywania
badania ultrasonograficznego. Dopiero zgranie tych elementów pozwoli na sprawne wykonanie zabiegu sonochirurgicznego. W chirurgii bardzo ważnym elementem zabiegu jest wykonanie prawidłowego dostępu chirurgicznego. Ten element decyduje często
o ostatecznym wyniku wykonanej procedury operacyjnej. W sonochirurgii wykonujemy
dostępy skórne punktowe, jednak już w obrębie tkanek położonych głębiej wykorzystujemy
typowe dla tego działu techniki preparacyjne w środowisku płynowym. Sposoby
preparowania w sonochirurgii obecnie dzielimy na: podstawowe (płynowo-igłowe, narzędziowe,
elektronarzędziowe, nitkowe i mieszane) i zaawansowane (balonowe, hakowe i hybrydowe). Preparowanie płynowo-igłowe powstało w oparciu o zasadę komplementarności
i jest najczęściej stosowaną techniką w sonochirurgii. Poznanie olbrzymich możliwości
tej techniki będzie korzystne w każdym dziale chirurgii. Preparowanie z użyciem
narzędzi i elektronarzędzi jest typowe dla wszystkich dziedzin chirurgii, ale sposób obrazowania
powoduje pewne modyfikacje tych technik. Jednak dopiero poznanie technik nitkowych
daje możliwość precyzyjnego i często rozległego preparowania. Technika ta jest
z powodzeniem wykorzystywana w preparowaniu struktur mięśniowych, więzadłowych,
ścięgnistych, naczyniowych oraz innych. Opanowanie technik preparacyjnych pozwala na sprawne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego nie tylko sonochirurgicznego, ale również zabiegów artroskopowych i endoskopowych. Stają się one pomostem do tworzenia
skojarzonych technik operacyjnych zwanych potocznie hybrydowymi. Ich siła leży w znakomitym obrazowaniu, które umożliwia przeprowadzenie zabiegu operacyjnego zarówno w jamie ciała, jak i narządzie miąższowym.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
57
Pages
171–178
Physical description
Contributors
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie
author
 • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
 • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
 • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
References
 • 1. Michalik M, Orłowski M, Frask A, Bobowicz M, Adamczewska M, Lech P: LESS (laparo-endoscopic single-site surgery) right hemicolectomy. Videosurgery Miniinv 2009; 4: 164–167.
 • 2. Michalik M, Frask A, Orłowski M: NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) – operacje przez naturalne otwory ciała. Videosurgery Miniinv 2007; 2: 98–102.
 • 3. Grobelski B, Walczak DA, Pasieka Z: New ways of visualization in laparoscopic surgery. Videosurgery Miniinv 2010; 5: 120–128.
 • 4. Kulig J, Kołodziejczyk P, Sierżęga M: Ultrasonografia laparoskopowa i śródoperacyjna. Ultrasonografia 2008; 8 (35): 9–12.
 • 5. Dhillon MS, Panday AK, Aggarwal S, Nagi ON: Extra articular arthroscopic release in post-traumatic stiff knees: a prospective study of endoscopic quadriceps and patellar release. Acta Orthop Belg 2005; 71: 197–203.
 • 6. Pilecki G, Pilecki Z, Kutaj-Wasikowska H, Jakubowski W: Sonotopogram. Ultrasonografia 2011; 11 (44): 59–65.
 • 7. Pilecki Z, Ciekalski J, Pilecki G, Jakubowski W: Komplementarność w sonochirurgii. Ultrasonografia 2011; 11 (44): 54–58.
 • 8. Pilecki Z, Pilecki G, Ciekalski J, Dzielicki J: Sonochirurgia w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu. Ultrasonografia 2010; 10 (42): 53–58.
 • 9. Pilecki G, Pilecki Z, Ciekalski J, Wasikowska-Kutaj H, Kutryba B, Dzielicki J: Bezpieczeństwo pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa leczonych sonochirurgicznie. Ultrasonografia 2010; 10 (Supl. 1): 64.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-35b32bb4-96aa-4079-b0eb-a006dc2c16f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.