PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 4 | 271–277
Article title

Dyspareunia i bolesne miesiączki u kobiet z endometriozą – obserwacje kliniczne dotyczące zastosowania dienogestu

Content
Title variants
EN
Dyspareunia and algomenorrhea in women with endometriosis – clinical aspects of dienogest therapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Dyspareunia is defined as tenderness experienced during sexual intercourse without coexisting shrinkage of the vulva or vagina. Dyspareunia is a common sexual disorder in women and can be caused by endometriosis. Dienogest is an important medicine in the treatment of endometriosis. This study assesses the influence of the type of endometriosis (peritoneal vs. endometrioid cysts) on the prevalence of dyspareunia. Material: The examined group consisted of 28 women with endometrioid ovarian (chocolate) cysts without scattered foci of endometriosis, and 33 patients with peritoneal endometriosis. The control group included 60 women without gynecologic problems. Results: In women with endometriosis, dyspareunia was observed four times as frequently as in healthy women. Moreover, it was five times more frequent in women with peritoneal foci of endometriosis than in patients with endometrioid cysts. Conclusion: A diagnosis of dyspareunia should lead to evaluation for peritoneal endometriosis as a possible cause, given the significant relationship between these conditions. The association between peritoneal endometriosis and dyspareunia suggests that pain upon intercourse could stem from inflammatory mediators or adhesions connected with peritoneal endometriosis.
PL
Wstęp: Dyspareunię definiuje się jako odczuwanie bólu podczas stosunku płciowego bez współistniejącego obkurczenia sromu i pochwy. To powszechna dysfunkcja seksualna u kobiet, którą może powodować endometrioza. Bardzo ważną substancją stosowaną w leczeniu endometriozy jest dienogest. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu postaci endometriozy (otrzewnowa vs torbiele endometrioidalne) na częstość występowania dyspareunii. Materiał: Do grupy badanej włączono 28 pacjentek z torbielami endometrioidalnymi (czekoladowymi) jajników bez rozsianych ognisk gruczolistości i 33 – z endometriozą otrzewnową. Grupę kontrolną stanowiło 60 kobiet bez rozpoznanych chorób ginekologicznych. Wyniki: U badanych z endometriozą dyspareunię obserwowano czterokrotnie częściej niż w grupie kontrolnej. U pacjentek z endometriozą otrzewnową dyspareunia występowała pięć razy częściej niż u tych z torbielami endometrioidalnymi. Wnioski: Rozpoznanie dyspareunii powinno prowadzić do oceny pod kątem obecności endometriozy otrzewnowej jako prawdopodobnej przyczyny – ze względu na obserwowane korelacje między tymi schorzeniami. Związek endometriozy otrzewnowej i dyspareunii sugeruje, iż bolesność w trakcie stosunku płciowego może wynikać z działania mediatorów zapalnych lub zrostów związanych z endometriozą.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
271–277
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik Kliniki: dr n. med. Grażyna Jarząbek-Bielecka
 • Pracownia Badań Epidemiologicznych RadDar-Med w Warszawie. Kierownik Pracowni: dr n. med. Dariusz Radomski
 • Zakład Dietetyki, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jan Jeszka
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Zakład Rozwoju Biologicznego Człowieka, Instytut Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria Kaczmarek
 • Zakład Rozwoju Biologicznego Człowieka, Instytut Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria Kaczmarek
 • Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik Kliniki: dr n. med. Grażyna Jarząbek-Bielecka
 • Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik Kliniki: dr n. med. Grażyna Jarząbek-Bielecka
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
References
 • 1. Danielsson I., Sjóberg I., Stenlund H., Wikman M.: Prevalence and incidence of prolonged and severe dyspareunia in women: results from a population study. Scand. J. Public Health 2003; 31: 113-118.
 • 2. Jarząbek G.: Wybrane zagadnienia z „seksuologii ginekologicznej5. Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej, Poznań 2005.
 • 3. Morris E., Mukhophadyay S.: Dyspareunia in gynaecological practice. Curr. Obstet. Gynaecol. 2003; 13: 232-238.
 • 4. Sangi-Haghpeykar H., Poindexter A.N. 3rd: Epidemiology of endometriosis among parous women. Obstet. Gynecol. 1995; 85: 983-992.
 • 5. Nisolle M., Donnez J.: Peritoneal endometriosis, ovarian endometriosis, and adenomyotic nodules of the rectovaginal septum are three different entities. Fertil. Steril. 1997; 68: 585-596.
 • 6. Eskenazi B., Warner M., Bonsignore L. i wsp.: Validation study of nonsurgical diagnosis of endometriosis. Fertil. Steril. 2001; 76: 929-935.
 • 7. Gruppo Italiano per lo Studio dell’Endometriosi: Relationship between stage, site and morphological characteristics of pelvic endometriosis and pain. Hum. Reprod. 2001; 16: 2668-2671.
 • 8. Ferrero S., Esposito F., Abbamonte L.H. i wsp.: Quality of sex life in women with endometriosis and deep dyspareunia. Fertil. Steril. 2005;83: 573-579.
 • 9. Radomski D., Marcyniak M., Milewczyk P. i wsp.: Immunologiczne i genetyczne aspekty patofizjologii endometriozy. Gine-kol. Pol. 2002; 73: 68-73.
 • 10. Jarząbek-Bielecka G., Radomski D., Pawlaczyk M. i wsp.: Dyspa-reunia as a sexual problem in women with endometriosis. Arch. Perinat. Med. 2010; 16: 51-53.
 • 11. Schindler A.E.: Dienogest in long-term treatment of endometriosis. Int. J. Womens Health 2011; 3: 175-184.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3562472a-2fdd-4607-b150-5edd4231a890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.