PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 540–546
Article title

Pierwotny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Primary anaplastic large T-cell lymphoma – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Chłoniaki skórne należą do bardzo podstępnych nowotworów, a ich pierwotne objawy łatwo zlekceważyć. Chłoniaki skóry definiuje się jako pierwotnie skórne, gdy rozrost chłoniakowy jest ograniczony wyłącznie do skóry i przy rozpoznaniu nie stwierdza się zmian w węzłach chłonnych, szpiku ani narządach wewnętrznych. Pacjenci z chłoniakami skóry przez wiele lat leczeni są przez dermatologów, którzy podejrzewają u nich alergię bądź zaawansowaną łuszczycę. Pozostałe objawy, takie jak osłabienie, zmniejszenie masy ciała, poty nocne, duszności, kaszel, uporczywe swędzenie skóry czy powiększone węzły chłonne, traktowane są na początku jako objaw infekcji. W zdecydowanej większości przypadków o rozpoznaniu chłoniaka skórnego decyduje ocena histopatologiczna pobranego fragmentu skóry, a następnie węzła chłonnego. W pracy omówiono przypadek chorego skierowanego do Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
EN
Cutaneous lymphomas are very insidious neoplasms whose primary symptoms are easily neglected. They are defined as primary cutaneous lymphomas when the lymphomatous proliferation is limited to the skin and no lymph node, bone marrow or internal organ involvement is observed at diagnosis. Patients with cutaneous lymphomas are for many years treated by dermatologists, who suspect allergy or advanced psoriasis in their patients. Other symptoms, such as asthenia, reduced body weight, night sweats, dyspnoea, cough, persistent pruritus or enlarged lymph nodes, are initially considered to be a sign of infection. In a vast majority of cases, lymphoma is diagnosed based on histopathological evaluation of skin specimens, followed by lymph node assessment. The paper presents a case of a patient referred to the Surgical Oncology Outpatient Clinic in the Pope John Paul II Provincial Hospital in Bełchatów (Poland).
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
540–546
Physical description
Contributors
 • Zakład Patomorfologii, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Bełchatów, Polska
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Bełchatów, Polska
 • Diagnostyka Consilio, Łódź, Polska
References
 • 1. Choi I, Lee S, Hong YK: The new era of the lymphatic system: no longer secondary to the blood vascular system. Cold Spring Harb Perspect Med 2012; 2: a006445.
 • 2. Bartel H: Embriologia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 • 3. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL et al. (eds.): WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 4th ed., IARC Press, Lyon 2008: 300–301, 312–319.
 • 4. Sokołowska-Wojdyło M, Roszkiewicz J: Pierwotne chłoniaki skóry. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.
 • 5. Murinus A: European Organisation for Research and Treatment of Cancer. The Quality Assurance Journal 2002; 6: 251–257.
 • 6. Senff NJ, Noordijk EM, Kim YH et al.; European Organization for Research and Treatment of Cancer; International Society for Cutaneous Lymphoma: European Organization for Research and Treatment of Cancer and International Society for Cutaneous Lymphoma consensus recommendations for the management of cutaneous B-cell lymphomas. Blood 2008; 112: 1600–1609.
 • 7. Berthelot C, Rivera A, Duvic M: Skin directed therapy for mycosis fungoides: a review. J Drugs Dermatol 2008; 7: 655–666.
 • 8. Bagot M: Introduction: cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) – classification, staging, and treatment options. Dermatol Clin 2008; 26 Suppl 1: 3–12.
 • 9. Kotz EA, Anderson D, Thiers BH: Cutaneous T-cell lymphoma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003; 17: 131–137.
 • 10. Duvic M, Hymes K, Heald P et al.; Bexarotene Worldwide Study Group: Bexarotene is effective and safe for treatment of refractory advanced-stage cutaneous T-cell lymphoma: multinational phase II–III trial results. J Clin Oncol 2001; 19: 2456–2471.
 • 11. Oliveira LS, Nobrega MP, Monteiro MG et al.: Primary cutaneous anaplastic large-cell lymphoma – case report. An Bras Dermatol 2013; 88 (Suppl 1): 132–135.
 • 12. Querfeld C, Khan I, Mahon B et al.: Primary cutaneous and systemic anaplastic large cell lymphoma: clinicopathologic aspects and therapeutic options. Oncology (Williston Park) 2010; 24: 574–587.
 • 13. Nandini A, Mysore V, Sacchidanand S et al.: Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma arising from lymphomatoid papulosis, responding to low dose methotrexate. J Cutan Aesthet Surg 2009; 2: 97–100.
 • 14. Kinney MC, Higgins RA, Medina EA: Anaplastic large cell lymphoma: twenty-five years of discovery. Arch Pathol Lab Med 2011; 135: 19–43.
 • 15. Trautinger F, Knobler R, Willemze R et al.: EORTC consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sézary syndrome. Eur J Cancer 2006; 42: 1014–1030.
 • 16. Burg G, Kempf W, Drummer R: Diagnostic signs of cutaneous lymphomas. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001; 15: 358–360.
 • 17. Kim YH, Liu HL, Mraz-Gernhard S et al.: Long-term outcome of 525 patients with mycosis fungoides and Sezary syndrome: clinical prognostic factors and risk for disease progression. Arch Dermatol 2003; 139: 857–866.
 • 18. Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, Sekcja Hematopatologiczna PTP. Available from: www.plrg.pl.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-35158d97-4e8b-495b-9f49-702e5621027f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.