PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 2 | 86-95
Article title

Stan psychiczny, zaburzenia obrazu własnego ciała oraz kompetencje społeczne młodzieży z chorobą zezową

Content
Title variants
EN
Mental state, body image disturbances and social competences in adolescents with strabismus
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Strabismus is a serious ophthalmological and cosmetic disorder which may cause psychological discomfort. An increased incidence of various mental disturbances in patients with squint has been described. Affected children and adolescents experience more difficulties at school and worse results in sport. Squint may cause a disadvantageous social reception and may sometimes make it difficult to get a satisfying job. It may considerably decrease the quality of life. Objective: This study addressed three questions: 1) Is strabismus linked to psychiatric and psychological disorders? 2) Can it influence social competences? 3) Is it linked to dysmorphophobia (DSM-IV)? Material and methods: Thirty persons with strabismus at the age of 13-17 years were compared with the control group of 30 persons of the same age, rozmowithout eye problems. To detect psychiatric problems GHQ-28 scale was used. To assess social competences the Social Competence Questionnaire KKS (Kwestionariusz Kompetencji Społecznych) was used. Dysmorphophobia symptoms were measured using the Body Dysmorphic Disorder Examination (BDDE). Results: There were no statistically significant differences in the incidence of symptoms of depression, anxiety, sleep disorders, functioning, social competences or dysmorphophobia in adolescents with strabismus, as compared to the control group. Significantly worse social competences were shown by those adolescents with strabismus who underwent surgical treatment, as compared to other persons with squint (p=0.006). Discussion: In literature, we have not found any studies on social competences in young people with strabismus. The prevalence of dysmorphophobia was not confirmed among them. No higher incidence of psychiatric disorders was observed in our study in adolescents with strabismus.
PL
Wprowadzenie: Choroba zezowa jest poważnym zaburzeniem okulistycznym, kosmetycznym, które może powodować dyskomfort psychiczny. Opisywane jest zwiększenie częstości występowania różnych zaburzeń psychicznych u osób z zezem. U dzieci i młodzieży powoduje trudności w szkole i gorsze wyniki w sporcie. Zez może być przyczyną niekorzystnego odbioru społecznego. Może utrudniać zdobycie satysfakcjonującej pracy oraz znacząco obniżać jakość życia. Cel pracy: Zbadanie, czy zez powoduje wystąpienie zaburzeń psychicznych, czy wpływa na kompetencje społeczne oraz czy bywa przyczyną dysmorfofobii (według DSM-IV). Materiał i metody: Losowo została wybrana grupa 30 osób z zezem w wieku 13-17 lat. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób bez zeza dobranych odpowiednio według wieku i płci. Grupy porównano pod względem występowania zaburzeń psychicznych mierzonych skalą GHQ-28. Do oceny kompetencji społecznych zastosowano Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Nasilenie objawów dysmorfofobii zmierzono za pomocą Body Dysmorphic Disorder Examination (BDDE). Wyniki: Nie uzyskano istotnych statystycznie różnic w częstości występowania objawów depresji, niepokoju, zaburzeń funkcjonowania ani bezsenności u młodzieży z zezem w porównaniu z grupą kontrolną. Obu grup nie różnił poziom kompetencji społecznych ani częstość występowania dysmorfofobii. Stwierdzono, że młodzież w przeszłości poddana operacji przeciwzezowej wykazuje istotnie gorsze kompetencje społeczne niż młodzież niepoddana tej operacji (p=0,006). Omówienie: W piśmiennictwie nie znaleziono doniesień z badań nad kompetencjami społecznymi młodzieży z zezem ani oceny występowania wśród niej dysmorfofobii. Pod tym względem niniejsze badanie stanowi nowy wkład wiedzy w dziedzinie badania psychiki osób z chorobą zezową. Nie potwierdziło się częstsze występowanie zaburzeń psychicznych. Sugeruje się przeprowadzenie badań na większej grupie w celu określenia istoty wpływu operacji przeciwzezowej na kompetencje społeczne.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
86-95
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Niżankowska M.H.: Okulistyka. PZWL Warszawa 2007: 491-512.
 • 2. Kański J.J.: Okulistyka kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007: 783-836.
 • 3. Reed M.J., Kraft S.P., Buncic R.: Parents’ observations of the academic and nonacademic performance of children with strabismus. J. Vis. Impair. Blind. 2004; 98: 276-288.
 • 4. Moguel-Ancheita S., Ramirez-Sibaja S., Bolde C.C., Orozco-Gómez L.P.: Study of depression and sensorial functions in children with strabismus. First phase. Cir. Cir. 2008; 76: 101-107.
 • 5. Kostopoulou P., Jouary T., Quintard B. i wsp.: Objective vs. subjective factors in the psychological impact of vitiligo: the experience from a French referral centre. Br. J. Dermatol. 2009; 161: 128-133.
 • 6. Silvan M.: The psychological aspects of vitiligo. Cutis 2004; 73: 163-167.
 • 7. Keegan A., Liao L.M., Boyle M.: ‘Hirsutism’: a psychological analysis. J. Health Psychol. 2003; 8: 327-345.
 • 8. Thompson A., Kent G.: Adjusting to disfigurement: processes involved in dealing with being visibly different. Clin. Psychol. Rev. 2001; 21: 663-682.
 • 9. Slifer K.J., Pulbrook V, Amari A. i wsp.: Social acceptance and facial behavior in children with oral clefts. Cleft Palate Craniofac. J. 2006; 43: 226-236.
 • 10. Menon V, Saha J., Tandon R. i wsp.: Study of the psychosocial aspects of strabismus. J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus 2002; 39: 203-208.
 • 11. Golczyk-Wojnar A.: Zaburzenia psychiczne w niektórych przewlekłych chorobach somatycznych i endokrynopatiach. W: Popielarska A., Popielarska M. (red.): Psychiatria wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
 • 12. Paysse E.A., Steele E.A., McCreery K.M. i wsp.: Age of the emergence of negative attitudes toward strabismus. J. AAPOS 2001; 5: 361-366.
 • 13. Johns H.A., Manny R.E., Fern K.D., Ying-Sheng Hu: The effect of strabismus on a young child’s selection of a playmate. Ophthalmic Physiol. Opt. 2005; 25: 400-407.
 • 14. Tolchin J.G., Lederman M.E.: Congenital (infantile) esotropia: psychiatric aspects. J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus 1978; 15: 160-163.
 • 15. Satterfield D., Keltner J.L., Morrison T.L.: Psychosocial aspects of strabismus study. Arch. Ophthalmol. 1994; 112: 302.
 • 16. Mojon-Azzi S.M., Mojon D.S.: Opinion of headhunters about the ability of strabismic subjects to obtain employment. Ophthalmologica 2007; 221: 430-433.
 • 17. Borge A.I.H., Wefring K.W, Lie K.K., Nordhagen R.: Chronic illness and aggressive behaviour: a population-based study of 4-year-olds. Eur. J. Dev. Psychol. 2004; 1: 19-29.
 • 18. Burke J.P., Leach C.M., Davis H.: Psychosocial implications of strabismus surgery in adults. J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus 1997; 34: 159-164.
 • 19. American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Wyd. 4. American Psychiatric Association, Washington 1994.
 • 20. Rabe-Jabłońska J., Wojtczak K.: Dysmorfofobia. Kryteria diagnostyczne, etiologia, rozpowszechnienie, obraz kliniczny, przebieg i leczenie. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekar-skiej 2006; 1: 42-49.
 • 21. Phillips K.A., McElroy S.L., Keck P.E. Jr i wsp.: Body dysmorphic disorder: 30 cases of imagined ugliness. Am. J. Psychiatry 1993; 150: 302-308.
 • 22. Brytek-Matera A.: Obraz ciała - obraz siebie. Difin 2008, 100-115.
 • 23. Rosen J.C., Reiter J.: Development of the body dysmorphic disorder examination. Behav. Res. Ther. 1996; 34: 755-766.
 • 24. Matczak A.: Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2001.
 • 25. Bayati A., Beigi A.M., Salehi N.M.: Depression prevalence and related factors in Iranian students. Pak. J. Biol. Sci. 2009; 12: 1371-1375.
 • 26. Oral D., Atilla H., Erkam N.: Psychosocial effects of Strabismus. T. Klin. J. Ophthalmol. 2001; 10: 146-152.
 • 27. Mohney B.G., McKenzie J.A., Capo J.A. i wsp.: Mental illness in young adults who had strabismus as children. Pediatrics 2008; 122: 1033-1038.
 • 28. Uretmen O., Egrilmez S., Kose S. i wsp.: Negative social bias against children with strabismus. Acta Ophthalmol. Scand. 2003; 81: 138-142.
 • 29. Olitsky S.E., Sudesh S., Graziano A. i wsp.: The negative psychosocial impact of strabismus in adults. J. AAPOS 1999; 3: 209-211.
 • 30. Nowakowska O., Bęben M., Loba P., Broniarczyk-Loba A.: Jaki wiek powinny osiągać dzieci z pierwotnym zezem rozbieżnym, aby można je było efektywnie operować? Wskazania na podstawie własnych wyników leczenia. Klin. Oczna 2009; 111: 224-228.
 • 31. Steffen A., Klaiber S., Katzbach R. i wsp.: The psychosocial consequences of reconstruction of severe ear defects or third-degree microtia with rib cartilage. Aesthet. Surg. J. 2008; 28: 404-411.
 • 32. Archer S.M. i wsp.: Social end emotional impact of strabismus surgery on quality of life in children. J. AAPOS 2005; 9: 148-151.
 • 33. Mruthyunjaya P, Simon J.W, Pickering J.D., Lininger L.L.: Subjective and objective outcomes of strabismus surgery in children. J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus 1996; 33: 167-170.
 • 34. Costello PA., Simon J.W, Jia Y., Lininger L.L.: Acquired esotropia: subjective and objective outcomes. J. AAPOS 2001; 5: 193-197.
 • 35. Akay A.P, Cakaloz B., Berk A.T., Pasa E.: Psychosocial aspects of mothers of children with strabismus. J. AAPOS 2005; 9: 268-273.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-35108c0d-4025-4ae0-881d-1dbd35a5f7ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.