PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 2 | 120-125
Article title

Gruźlica płuc u 27-letniej kobiety

Content
Title variants
EN
Twenty-seven years old woman with pulmonary tuberculosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Bronchiectasis are irreversible, local extension of bronchi, usually accompanied by infection. In about 50% of cases its origin remains unknown. Cystic fibrosis is an inherited chronic disease caused by defective gene and it affects mostly the lungs and digestive system. Chlamydophila pneumoniae is a bacteria transmitted through droplets which can cause atypical pneumonia. Globally, 9.2 million new cases occurred in 2006, of which 7% million cases were in HIV-positive people. The Stop TB Strategy is WHO’s recommended approach to reducing the morbidity and mortality. DOTS goal is to dramatically reduce the global burden of tuberculosis by 2015 by ensuring all TB patients, including those co-infected with HIV and those with drug-resistant TB, benefit from universal access to high-quality diagnosis and patient-centered treatment. We investigated a 27 years old woman with underdiagnosed bronchial asthma who was admitted to hospital due to recurrent episodes of shortness of breath. She was treated with antibiotics and steroids but in spite of this her state worsened and chest radiograms showed progression of the illness. She was diagnosed for cystic fibrosis, chlamydial pneumonia and idiopathic bronchiectasis. Finally, the microbiological detection of acid-fast bacilli (AFB) using The BACTEC radiometric method allowed for TB diagnosis which was later on confirmed by positive cultures for M. tuberculosis. The patient was treated for six months and we noted clinical and radiological improvement of her health.
PL
Rozstrzenie oskrzeli to utrwalone, nieodwracalne, różnokształtne nieprawidłowe rozszerzenia oskrzeli – oskrzela są pogrubione i poszerzone oraz mają zmiany zapalne. U około 50% chorych przyczyna rozstrzeni oskrzeli pozostaje nieznana. Mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autosomalnie recesywnie. W większości jej przypadków dochodzi do zajęcia układów pokarmowego i oddechowego. Chlamydophila pneumoniae to bakteria przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie ostre infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Następstwem zakażenia mogą być uszkodzenie nabłonka rzęskowego w oskrzelach i zmiany sprzyjające rozwojowi astmy, nawracających katarów nosa, przewlekłego zapalenia gardła i zapalenia zatok. Według raportu WHO w roku 2006 zanotowano 9,2 miliona nowo rozpoznanych przypadków gruźlicy, z czego 7,7% dotyczyło chorych zakażonych wirusem HIV. Głównym celem światowego programu kontroli gruźlicy jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby do 2015 roku. DOTS (Directly Observed Treatment Short-course), czyli strategię krótkich kursów nadzorowanego leczenia, uważa się za najbardziej wydajną ekonomicznie w zwalczaniu gruźlicy. Opis przypadku dotyczy 27-letniej kobiety z astmą oskrzelową, która do końca nigdy nie została zdiagnozowana – pacjentkę przyjęto do szpitala z powodu nawracających napadów duszności. Pomimo wdrożonego leczenia antybiotykami i glikokortykosteroidami stan kliniczny chorej, a także obraz radiologiczny uległy pogorszeniu. Na podstawie wykonywanych badań podejrzewano chlamydiowe zapalenie płuc, idiopatyczne rozstrzenie oskrzeli oraz późną postać mukowiscydozy. W badaniach plwociny początkowo nie stwierdzono żadnych patogenów. Ostatecznie badanie bronchoaspiratu metodą BACTEC wykazało obecność prątków gruźlicy. Stan chorej po 6 miesiącach leczenia przeciwprątkowego według zalecanego przez standardy schematu uległ poprawie.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
120-125
Physical description
Contributors
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
 • Oddział Kliniczny Pneumonologii Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, WZ ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Dyrektor: inż. Janusz Kazimierczak
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
References
 • 1. Barker A.F.: Bronchiectasis. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 1383-1393.
 • 2. Pasteur M.C., Helliwell S.M., Houghton SJ. i wsp.: An investigation into causative factors in patients with bronchiectasis. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000; 162: 1277-1284.
 • 3. Swigris J.J., Stoller J.K.: A review of bronchiectasis. Clin. Pulm. Med. 2000; 7: 223-230.
 • 4. Grzelewska-Rzymowska I., Mackiewicz T.: Zapalenie płuc wywołane przez bakterie atypowe. Nowa Klinika 2005; 12: 533-539.
 • 5. Gozdzik J., Cofta S., Piorunek T. i wsp.: Relationship between nutritional status and pulmonary function in adult cystic fibrosis patients. J. Physiol. Pharmacol. 2008; 59 supl. 6: 253-260.
 • 6. Witt M., Majka L.: Mukowiscydoza - choroba dobrze poznana, jednak ciągle zagadkowa. Alerg. Astma Immun. 1997; 2: 157-161.
 • 7. Cosentni R., Tarsia P, Canetta C. i wsp.: Severe asthma exacerbation: role of acute Okamydophih pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae infection. Respir. Res. 2008; 9: 48.
 • 8. Piotrowski WJ., Kuna P., Górski P.: Astma jako maska innych chorób układu oddechowego. Wiad. Lek. 2006; 59: 424-428.
 • 9. Vardakas K.Z., Siempos I.I., Grammatikos A. i wsp.: Respiratory fluoroquinolones for the treatment of community-acquired pneumonia: a meta-analysis of randomized controlled trials. CMAJ 2008; 179: 1269-1277.
 • 10. Moskowitz S.M., Chmiel J.F., Sternen D.L. i wsp.: Clinical practice and genetic counseling for cystic fibrosis and CFTR-related disorders. Genet. Med. 2008; 10: 851-868.
 • 11. 2007 AIDS epidemic update. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, World Health Organization, Geneva 2007 (UNAIDS/07.27EJC1322E).
 • 12. The Global Plan to Stop TB, 2006-2015. Stop TB Partnership, World Health Organization, Geneva 2006 (WHO/ HTM/STB/2006.35).
 • 13. Grzelewska-Rzymowska I. (red.): Gruźlica płuc. Sesja, Łódź 2003.
 • 14. Cox H.S., Morrow M., Deutschmann PW: Long term efficacy of DOTS regimens for tuberculosis: systematic review. BMJ 2008; 336: 484-487.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-34c657ca-8d68-4f74-8c99-a47f14a8c5cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.