PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 3 | 196–201
Article title

Związek zespołu zależności alkoholowej rodziców z występowaniem prób samobójczych wśród nastoletnich pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie

Content
Title variants
EN
The relation of parental alcoholism to the prevalence of suicide attempts among hospitalized psychiatric adolescents
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Suicide is the third cause of death at the age group 10–19 in the world. There are inter multiple risk factors of suicidal behaviours. In the case of children of alcoholics the increased number of suicide attempts is explained by genetic predisposition and accumulation of environmental risk factors. The aim of this study is to check whether parental alcoholism is associated with the number and repetition of suicide attempts and the age at which the first suicide attempt occurred among hospitalized psychiatric adolescents. Material and methods: A retrospective analysis – based on medical documentation – of 119 patients aged 13–18, treated during 2013–2014 at the Department of Adolescent Psychiatry in Łódź for: schizophrenia, schizotypal and delusional disorders, mood disorders, neurotic, stress-related and somatoform disorders, behavioural and emotional disorders according to ICD-10. The exclusion criteria were other psychiatric diagnoses, incomplete family history and lack of information about intended self-harm behaviours. The patients were selected at random. The number and repetition of suicide attempts, the age at which the first suicide attempt occurred, parental alcoholism and family history of suicidal behaviours were examined. Analyses were carried out using Statistica 9.1. Results: Parental alcoholism did not statistically significantly affect (p > 0.05) the prevalence or repetition of suicide attempts among psychiatrically treated adolescents. The first suicide attempts were not made by adolescents – also considering the gender, diagnosis, and familial suicidal behaviours. Conclusions: In almost half of the examined psychiatrically hospitalized adolescents at least one parent met the parental alcoholism criteria. Suicide attempts occurred in over 50% of the examined patients, with somewhat higher incidence in girls whose parents met the parental alcoholism criteria, as compared to those without parental alcoholism history. No significant correlation was found between parental alcoholism and the incidence of offspring’s suicide attempts, repetition of suicide attempts, and the age at which suicide attempt is made. The research on the correlation between the prevalence of suicide attempts among psychiatrically treated adolescents and parental alcoholism should also involve appraisal of the family functioning.
PL
Samobójstwo stanowi na świecie trzecią przyczynę śmierci w grupie wiekowej 10–19 lat. Istnieją liczne czynniki ryzyka zachowań suicydalnych; w przypadku dzieci alkoholików zwiększoną liczbę prób samobójczych tłumaczy się genetyczną predyspozycją i nagromadzeniem niekorzystnych czynników środowiskowych. Cel badania: Ocena związku między występowaniem zespołu zależności alkoholowej (ZZA) u rodziców a częstością prób samobójczych (PS) u nastolatków hospitalizowanych psychiatrycznie, ponawianiem PS i wiekiem dziecka w chwili podjęcia pierwszej próby. Materiał i metody: Analiza retrospektywna na podstawie dokumentacji medycznej 119 pacjentów w wieku 13–18 lat hospitalizowanych w latach 2013–2014 w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej – z diagnozą schizofrenii, zaburzeń schizotypowych i urojeniowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzeń zachowania i emocji według ICD-10. Kryteriami wykluczenia były pozostałe diagnozy psychiatryczne, niekompletne informacje dotyczące rodziny i brak danych na temat intencji samouszkodzeń. U losowo wybranych pacjentów oceniano: rozpowszechnienie i liczbę PS, wiek w chwili podjęcia pierwszej próby, obciążenie ZZA rodzica oraz przypadkami PS i samobójstw w rodzinie. Analizy przeprowadzono za pomocą programu Statistica 9.1. Wyniki: Alkoholizm rodziców nie wpływał w sposób istotny statystycznie (p > 0,05) na rozpowszechnienie i ponawianie PS wśród nastolatków leczonych psychiatrycznie. Pierwsze PS nie były podejmowane przez osoby młodsze – także po uwzględnieniu płci, diagnozy i rodzinnego występowania zachowań suicydalnych. Wnioski: W przypadku blisko połowy badanych nieletnich hospitalizowanych psychiatrycznie co najmniej jeden rodzic spełniał kryteria ZZA. PS występowały u ponad 50% badanych, przy czym nieco częściej wśród dziewcząt, których rodzice spełniali kryteria ZZA, niż wśród dziewcząt bez wywiadu alkoholowego dotyczącego rodziców. Nie wykazano istotnego związku między alkoholizmem rodziców a częstością PS u dzieci, ponawianiem PS ani wiekiem w chwili podjęcia pierwszej PS. Podczas badań zależności między występowaniem PS u młodzieży leczonej psychiatrycznie a ZZA rodziców należy uwzględniać ocenę funkcjonowania rodziny.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
196–201
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, tel.: +48 693 326 030. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Antoni Florkowski
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Antoni Florkowski
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz
References
 • 1. Christoffersen M.N., Soothill K.: The long-term consequences of parental alcohol abuse: a cohort study of children in Denmark. J. Subst. Abuse Treat. 2003; 25: 107-116.
 • 2. Johnson J.L., Leff M.: Children of substance abusers: overview of research findings. Pediatrics 1999; 103: 1085-1099.
 • 3. Sher K.J.: Psychological characteristics of children of alcoholics. Alcohol Health Res. World 1997; 21: 247-254.
 • 4. Mittendorfer-Rutz E., Rasmussen F., Wasserman D.: Familial clustering of suicidal behaviour and psychopathology in young suicide attempters. A register-based nested case control study. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 2008; 43: 28-36.
 • 5. Brent D.A., Perper J.A., Moritz G. i wsp.: Familial risk factors for adolescent suicide: a case-control study. Acta Psychiatr. Scand. 1994; 89: 52-58.
 • 6. Gureje O., Oladeji B., Hwang I. i wsp.: Parental psychopathology and the risk of suicidal behavior in their offspring: results from the World Mental Health Surveys. Mol. Psychiatry 2011; 16:1221-1233.
 • 7. Dick D.M., Meyers J., Aliev F. i wsp.: Evidence for genes on chromosome 2 contributing to alcohol dependence with conduct disorder and suicide attempts. Am. J. Med. Genet. B Neu-ropsychiatr. Genet. 2010; 153B: 1179-1788.
 • 8. Glowinski A.L., Jacob T, Bucholz K.K. i wsp.: Paternal alcohol dependence and offspring suicidal behaviors in a children-of-twins study. Drug Alcohol Depend. 2004; 76 supl.: S69-S77.
 • 9. Nielsen D.A., Virkkunen M., Lappalainen J. i wsp.: A tryptophan hydroxylase gene marker for suicidality and alcoholism. Arch. Gen. Psychiatry 1998; 55: 593-602.
 • 10. von Borczyskowski A., Lindblad F., Vinnerljung B. i wsp.: Familial factors and suicide: an adoption study in a Swedish National Cohort. Psychol. Med. 2011; 41: 749-758.
 • 11. Mackrill T., Hesse M.: Suicide behavior in parents with alcohol abuse problems and suicide behavior in their offspring-adult offspring and counselor perspectives. Nord. J. Psychiatry 2012; 66: 343-348.
 • 12. Qin P., Agerbo E., Mortensen P.B.: Suicide risk in relation to family history of completed suicide and psychiatric disorders: a nested case-control study based on longitudinal registers. Lancet 2002; 360: 1126-1130.
 • 13. Cheng A.T., Chen TH., Chen C.C., Jenkins R.: Psychosocial and psychiatric risk factors for suicide. Case-control psychological autopsy study. Br. J. Psychiatry 2000; 177: 360-365.
 • 14. Gould M.S., Fisher P., Parides M. i wsp.: Psychosocial risk factors of child and adolescent completed suicide. Arch. Gen. Psychiatry 1996; 53: 1155-1162.
 • 15. Shafii M., Carrigan S., Whittinghill J.R., Derrick A.: Psychological autopsy of completed suicide in children and adolescents. Am. J. Psychiatry 1985; 142: 1061-1064.
 • 16. Johnson B.A., Brent D.A., Bridge J., Connolly J.: The familial aggregation of adolescent suicide attempts. Acta Psychiatr. Scand. 1998; 97: 18-24.
 • 17. Wender P.H., Kety S.S., Rosenthal D. i wsp.: Psychiatric disorders in the biological and adoptive families of adopted individuals with affective disorders. Arch. Gen. Psychiatry 1986; 43: 923-929.
 • 18. Roy A., Segal N.L., Centerwall B.S., Robinette C.D.: Suicide in twins. Arch. Gen. Psychiatry 1991; 48: 29-32.
 • 19. Glowinski A.L., Bucholz K.K., Nelson E.C. i wsp.: Suicide attempts in an adolescent female twin sample. J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry 2001; 40: 1300-1307.
 • 20. Statham D.J., Heath A.C., Madden P.A. i wsp.: Suicidal behaviour: an epidemiological and genetic study. Psychol. Med. 1998; 28: 839-855.
 • 21. Pużyński S., Wciórka J.: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Vesalius, Kraków 2000.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-34bd5cee-6054-4a35-9c18-c9f43dd4004b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.