PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 4 | 242-245
Article title

Występowanie osteoporozy w chorobach neurologicznych

Content
Title variants
EN
Osteoporosis occurrence in neurological diseases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Osteoporosis is generalized disease of the skeleton, characterized by low bone mineral density and disturbance of microarchitecture. Osteoporosis is a disease that appears in quite many people in Poland and there are many reasons for that. Many years ago osteoporosis was recognize as a disease of old people, but now it can reveal itself in every age and can lead to an increased susceptibility to fractures. There is a need to know how many factors can develop osteoporosis, for example genetic, environmental, dietetic or pharmacological. There are a lot of diseases, which might negatively effects bone mineral density. Osteoporosis mostly shows itself in those strictly connected with immobilization, such as stroke or spinal injury, and also in those with specific pharmacological treatment that negatively effects bone metabolism. And these disease are: epilepsy and sclerosis multiple. Osteoporosis is a big threat in many neurological diseases. It is vital to recognize diagnostic methods enabling to determine the bone metabolism, so as to prevent additional disorders. Taking into consideration a huge influence of everyday pharmacotherapy on bone metabolism, we are able to start diagnosis in an early stage and apply proper prophylactic.
PL
Osteoporoza jest uogólnioną chorobą szkieletu charakteryzującą się niską masą kostną oraz upośledzeniem mikroarchitektury, które prowadzi do obniżenia wytrzymałości mechanicznej tkanki kostnej, a w konsekwencji do zwiększenia podatności na złamania. Jest chorobą występującą u znacznej liczby osób w Polsce. Dawniej traktowana była jako schorzenie osób starych, obecnie wiadomo, że może pojawiać się w każdym wieku. Przyczyn występowania osteoporozy jest wiele, poczynając od czynników genetycznych, poprzez środowiskowe, aż do dietetycznych i farmakologicznych. Należy pamiętać, że również wiele chorób powoduje zmniejszenie gęstości mineralnej kości, co w konsekwencji doprowadza do rozwoju osteopenii lub osteoporozy. Spośród schorzeń neurologicznych na szczególną uwagę zasługują te, które przebiegają z długotrwałym unieruchomieniem, takie jak udary mózgu czy urazy rdzenia, jak również te, w których stosowana jest specyficzna farmakoterapia, wpływająca negatywnie na metabolizm kostny. Przykładem może być leczenie padaczki czy stwardnienia rozsianego. W wielu schorzeniach neurologicznych osteoporoza stanowi duże zagrożenie, należy więc być świadomym tego faktu i wnikliwie zapoznać się z metodami diagnostycznymi umożliwiającymi ocenę metabolizmu kostnego, aby w przyszłości uchronić pacjentów przed dodatkowymi schorzeniami. Wiedząc, jak ogromny wpływ na metabolizm kostny ma stosowana na co dzień farmakoterapia, możemy wcześnie rozpocząć diagnostykę i zastosować odpowiednią profilaktykę.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
242-245
Physical description
Contributors
 • Kliniczny Oddział Propedeutyki Neurologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
 • Kliniczny Oddział Propedeutyki Neurologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi
author
 • Kliniczny Oddział Propedeutyki Neurologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi
References
 • 1. Word Health Organization: Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. Technical Report Series 843, Geneva 1994.
 • 2. NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy: Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. JAMA 2001; 285: 785-795.
 • 3. Lorenc R.S. (red.): Diagnostyka osteoporozy 2000. Osteoforum, Warszawa 2000: 145-148.
 • 4. Martin J.C., Campbell M.K., Reid D.M.: A comparison of radial peripheral quantitative computed tomography, calcaneal ultrasound, and axial dual energy X-ray absorptiometry measurements in women aged 45-55 yr. J. Clin. Densitom. 1999; 2: 265-273.
 • 5. Karczmarewicz E.: Wartość diagnostyczna markerów obrotu kostnego - uzgodnienia 2000. W: Lorenc R.S. (red.): Diagnostyka osteoporozy 2000. Osteoforum, Warszawa 2000: 233-247.
 • 6. Lorenc R.S., Kryśkiewicz E.: Diagnostyka osteoporozy u dzieci. Terapia 2005; 13: 9-11.
 • 7. Schonau E., Rauch E: Biochemical markers of bone metabolism. W: Glorieux F.H., Pettifor J.M., Juppner H. (red.): Pediatric Bone. Biology and Diseases. Elsevier Science 2003: 401-442.
 • 8. Calvo M.S., Eyre D.R., Gundberg C.M.: Molecular basis and clinical application of biological markers of bone turnover. Endocr. Rev. 1996; 17: 333-368.
 • 9. Szollar S.M., Martin E.M., Sartoris D.J. i wsp.: Bone mineral density and indexes of bone metabolism in spinal cord injury. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 1998; 77: 28-35.
 • 10. Poole K.E., Reeve J., Warburton E.A.: Falls, fractures, and osteoporosis after stroke: time to think about protection? Stroke 2002; 33: 1432-1436.
 • 11. Kumor K., Pierzchała K.: Aktualne poglądy na temat osteoporozy w chorobach układu nerwowego. Neurol. Neurochir. Pol. 2004; 38: 293-298.
 • 12. Steinbuch M., Youket TE., Cohen S.: Oral glucocorticoid use in associated with an increased risk of fracture. Osteoporos. Int. 2004; 15: 323-328.
 • 13. Horst-Sikorska W., Supronik J.: Osteoporoza posteroido-wa. W: Badurski J.E. (red.): Choroby metaboliczne kości. Borgis, Warszawa 2005: 217-224.
 • 14. Van Staa T.P., Leufkens H.G., Abenhaim L. i wsp.: Use of oral corticosteroids and risk of fractures. J. Bone Miner. Res. 2000; 15: 993-1000.
 • 15. Weinstock-Guttman B., Gallagher E., Baier M. i wsp.: Risk of bone loss in men with multiple sclerosis. Mult. Scler. 2004; 10: 170-175.
 • 16. Andress D.L., Ozuna J., Tirschwell D. i wsp.: Antiepileptic drug-induced bone loss in young male patients who have seizures. Arch. Neurol. 2002; 59: 781-786.
 • 17. Sheth R.D.: Bone health in epilepsy. Epilepsia 2002; 43: 1453-1454.
 • 18. Kao C.H., Chen C.C., Wang S.J. i wsp.: Bone mineral density in patients with Parkinson’s disease measured by dual photon absorptiometry. Nucl. Med. Commun. 1994; 15: 173-177.
 • 19. Yirmiya R., Goshen I., Bajayo A. i wsp.: Depression induces bone loss through stimulation of the sympathetic nervous system. Proc. Natl Acad. Sci. USA2006; 103:16876-16881.
 • 20. Whooley M.A., Kip K.E., Cauley J.A. i wsp.: Depression, falls, and risk of fracture in older women. Study of Osteoporotic Fractures Research Group. Arch. Intern. Med. 1999; 159: 484-490.
 • 21. Cizza G., Ravn P., Chrousos G.P., Gold P.W.: Depression: a major, unrecognized risk factor for osteoporosis? Trends Endocrinol. Metab. 2001; 12: 198-203.
 • 22. Robbins J., Hirsch C., Whitmer R. i wsp.: The association of bone mineral density and depression in an older population. J. Am. Geriatr. Soc. 2001; 49: 732-736.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-349b1c67-099c-4aec-b06b-4cbb1cdc4965
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.