PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 2 | 62-67
Article title

Otomykoza ucha zewnętrznego wywołana przez grzyby z rodzaju Aspergillus – opis 3 przypadków

Content
Title variants
EN
Otomycosis caused by Aspergillus species – report of 3 cases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Otomykoza jest grzybiczą infekcją przewodu słuchowego, sprawiającą trudności diagnostyczne i lecznicze. Często występuje u pacjentów z obniżoną odpornością, oraz u osób stosujących miejscowo przez długi okres antybiotyki do przewodu słuchowego w przewlekłym zapaleniu ucha. Kluczowe w rozpoznaniu jest wnikliwe badanie otoskopowe, zaobserwowanie charakterystycznego obrazu klinicznego (masa zalegająca w przewodzie słuchowym) oraz wykonanie wymazu z ucha w kierunku grzybów pleśniowych. We wszystkich przedstawionych w pracy przypadkach grzybicy ucha pobrano zalegającą w przewodzie słuchowym wydzielinę i przesłano ją do oceny mikrobiologicznej (badanie bakteriologiczne i mikologiczne), dzięki czemu uzyskano potwierdzenie rozpoznania. Badania mikologiczne wykazały obecność u dwóch pacjentów Aspergillus niger, u jednego – Aspergillus terreus. Zastosowane leczenie klotrimazolem i itrakonazolem przyniosło oczekiwany efekt.
EN
Otomycosis is a fungal infection of the ear canal, causing diagnostic and therapeutic problems. It often occurs in immunecompromised patients and in those who use local long-term antibiotic therapy in chronic otitis. The key to a precise diagnosis is a thorough otoscopic examination, confirming the presence of characteristic clinical features (residual mass in the ear canal), and the specimen collection. In all cases presented here, we collected samples from the external auditory meatus for bacteriological and mycological investigation. In two patients we identified Aspergillus niger infection, and in one patient – Aspargillus terreus. Those patients were successfully treated with the anti-fungal agents, clotrimazole and itraonazole, respectively
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
62-67
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
 • Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
References
 • 1. Kaya AD, Kiraz N. In vitro susceptibilities of Aspergillus spp. causing otomycosis to amphotericin B, voriconazole and itraconazole. Mycoses 2007; 50(6): 447-50.
 • 2. Nowak K, Szyfter W. Problematyka zakażeń grzybiczych w obrębie ucha. Otolaryngol Pol 2008; 62(3): 254-60.
 • 3. Sarvan RR, Kikani KM, Mehta SJ, Joshi PJ. Clinicomycological study of otomycosis. Int J Biol Med Res 2012; 3(4): 2469-70.
 • 4. Kontoyiannis DP, Chagua MR, Ramirez I, Prieto V. Locally invasive auricular aspergillosis after ear piercing in a neutropenic patient with leukemia. Am J Hematol 2003; 73(4): 296-7.
 • 5. Hydzik-Sobocuińska K, Składzień J, Zajdel K, Morawska A. Zakażenia grzybicze w otolaryngologii. Terapia 2007; 1(188): 16-20.
 • 6. Turecka L, Mrówka-Kata K, Czecior E, Namysłowski G, Banert K, Ścierski W. Leczenie inwazyjnej grzybicy zatok przynosowych – opis przypadku. Otolaryngol Pol 2008; 62(4): 489-91.
 • 7. Hassmann-Poznańska E, Dzierżanowska D, Poznańska M. Ostre rozlane zapalenie ucha zewnętrznego. Pol Przeg Otolaryngolo 2014; 3(2): 84-9.
 • 8. McWilliams CJ, Smith ChH, Goldman RD. Acute otitis externa in children. Can Fam Physician 2012; 58(11): 1222-4.
 • 9. Neher A, Lumaßegger M, Nagl M i wsp. DFPLiteraturstudium: Otitis externa. Österreichische Ärztezeitung 2012; 3: 26-37.
 • 10. Badee S, Abdelghany AM, Emam S. The role of fungal infection in recurrent acute diffuse otitis externa. New Egyptian Journal of Medicine 2012 https://www. researchgate.net/publication/256116865_The_role_of_ fungal_infection_in_recurrent_acute.
 • 11. Vennewald I, Klemm E. Otomycosis: Diagnosis and treatment. Clin Dermatol 2010; 28(2): 202-11.
 • 12. Olszewska-Sosińska O, Zielnik-Jurkiewicz B. Problemy w postępowaniu i leczeniu zapalenia skóry nosa i ucha zewnętrznego u dzieci. Terapia 2009; 5(224): 72-4.
 • 13. Sander R. Otitis externa: a practical guide to treatment and prevention. Am Fam Physician 2001; 63(5): 927-36.
 • 14. Munguia R, Daniel SJ. Ototopical antifungals and otomycosis: a review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72(4): 453-9.
 • 15. Mahomed S, Basanth S, Mlisana K. The successful use of amphotericin B followed by oral posaconazole in a rare case of invasive fungal sinusitis caused by co-infection with mucormycosis and aspergillus. IDCases 2015; 2(4): 116-17.
 • 16. Manso CM, Rodeia SC, Rodrigues S, Cavilhas, Domingos R. Malignant otitis externa and stroke. EJCRIM 2016; 3(4): doi:10.12890/2016_000387.
 • 17. Varghese L, Varghese GM, Job A. Septic arthritis of the temporomandibular joint caused by Aspergillus flavus infection as a complication of otitis externa. https://www. researchgate.net/publication/273150361 (16.01.2017).
 • 18. Niemczyk K, Jurkiewicz D, Składzień J, Stankiewicz  C, Szyfter W (red.). Otolaryngologia Kliniczna. T. 2. Medipage, Warszawa 2015: 22-3.
 • 19. Ling SS, Sader Ch. Fungal malignant otitis externa treated with hyperbaric oxygen. Int J Infect Dis 2008; 12(5): 550-2.
 • 20. Lilic N, Mowjood MT, Wong MHW. A rare and sinister variant of a common ailment: Fungal malignant otitis externa. J Surg Case Rep 2012; 2012(9): 4.
 • 21. Salamat AA, Archer C, Basarab A, Eren E, Batty V, Patel S, et al. Scedosporium apiospermum causing otomycosis in an immunocompetent child with tympanostomy tubes: Management of this rare entity. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015; 79(10): 1785-7.
 • 22. Bovo R, Benatti A, Ciorba A, Libanore M, Borrelli M, Martini A. Pseudomonas and Aspergillus interaction in malignant external otitis: risk of treatment failure. Acta Otorhinolaryngol Ital 2012; 32(6): 416-19.
 • 23. Herasym K, Bonaparte JP, Kilty S. A comparison of Locacorten-Vioform and clotrimazole in otomycosis: A systematic review and one-way meta-analysis. Laryngoscope 2016; 126(6): 1411-19.
 • 24. Ho T, Vrabec JT, Yoo D, Coker NJ. Otomycosis: Clinical features and treatment implications. Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2006; 135(5): 787-91.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-34861e4b-e7bc-4def-90b3-57ba30870ffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.