PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 51 | 428–445
Article title

Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie wątroby, pęcherzyka i dróg żółciowych

Content
Title variants
EN
Standards of the Polish Ultrasound Society – update.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasonography, which usually constitutes an initial imaging method of the gallbladder,
liver and bile ducts diseases, allows for final diagnosis or determines another diagnostic
step. The continuously progressing technological advancement forces to broaden the
indications for ultrasound diagnostics and enables easier and more precise imaging of
the tested structures. Performing the examination in accordance with current standards
allows for the optimization of the sensitivity and specificity parameters of ultrasound
examinations in the diagnosis of the liver, gallbladder and bile ducts pathologies as well
as minimizes the probability of error-making. This article presents a recommended liver,
gallbladder and bile ducts ultrasound technique which indicates an optimal positioning
of the patient for the exam as well as the sites of the ultrasound transducer application.
Minimum technical parameters of the apparatus have been specified with respect to the
requirements of modern ultrasound techniques which enable imaging with the use of contrast
agents and elastography. Furthermore, the article proposes a standard exam description
containing essential patient-related data and provides required ultrasound evaluation
parameters for the tested organs. Attention has been drawn to the appropriate manner of
preparing the patient for the examination and the features of the tested structures have
been presented. The article also contains a brief description of the liver, gallbladder and
bile ducts diseases which are most often diagnosed by ultrasound examinations. Moreover,
the use of elastography as well as contrast-enhanced examinations in the diagnostics of
fibrosis and focal changes in the liver have been discussed. This article has been prepared
on the basis of the Ultrasound Examination Standards of the Polish Ultrasound Society
(2011) and updated with reference to the latest findings in pertinent literature.
PL
Ultrasonografia jest zwykle wyjściową metodą obrazowania chorób pęcherzyka żółciowego,
wątroby i dróg żółciowych, pozwalającą na ustalenie ostatecznego rozpoznania
lub determinującą dalszy tor diagnostyczny. Stale postępujący rozwój technologiczny
wymusza poszerzanie wskazań do diagnostyki ultrasonograficznej i ułatwia precyzyjne
obrazowanie ocenianych struktur. Wykonanie badania zgodnie z obowiązującymi standardami
pozwala na optymalizację parametrów czułości i swoistości ultrasonografii
w rozpoznawaniu patologii wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i minimalizuje
prawdopodobieństwo popełniania błędów. W pracy przedstawiono zalecaną
technikę wykonywania badania ultrasonograficznego wątroby, pęcherzyka żółciowego
i dróg żółciowych, wskazując na optymalne ułożenie pacjenta do badania i miejsce przyłożenia
głowicy ultrasonograficznej. Określono minimalne parametry techniczne aparatury,
uwzględniając wymagania nowoczesnych technik ultrasonograficznych, umożliwiających
badania z wykorzystaniem środków kontrastowych i elastografii. Ponadto
zaproponowano w niej standard opisu badania zawierający niezbędne dane dotyczące
pacjenta i wymagane parametry oceny ultrasonograficznej badanych narządów. Zwrócono
uwagę na właściwy sposób przygotowania pacjenta do badania oraz przedstawiono
cechy prawidłowej budowy ocenianych struktur. W artykule zamieszczono także krótką
charakterystykę najczęściej rozpoznawanych ultrasonograficznie chorób wątroby, pęcherzyka
i dróg żółciowych. Ponadto omówiono zastosowanie elastografii i badań z użyciem
środków kontrastujących w diagnostyce włóknienia oraz zmian ogniskowych w wątrobie.
Praca została przygotowana na podstawie Standardów badań ultrasonograficznych Polskiego
Towarzystwa Ultrasonograficznego (2011) i zaktualizowana w oparciu o najnowsze
doniesienia z piśmiennictwa.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
51
Pages
428–445
Physical description
Contributors
 • Ośrodek USG i Diagnostyki Biopsyjnej, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ, Kraków, Polska
 • Ośrodek USG i Diagnostyki Biopsyjnej, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ, Kraków, Polska
 • Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie, Warszawa, Polska
References
 • 1. Jakubowski W (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011: 150–157.
 • 2. Rubens DJ: Ultrasound imaging of the biliary tract. Ultrasound Clin 2007; 2: 391–413.
 • 3. Walton TJ, Dhingsa R, Kaye PV, Lobo DN: Imaging after medically managed severe acute cholecystitis. Gut 2009; 58: 421, 472.
 • 4. Kiewiet J, Leeuwenburgh MM, Bipat S, Bossuyt PM, Stoker J, Boermeester MA: A systematic review and meta‑analysis of diagnostic performance of imaging in acute cholecystitis. Radiology 2012; 264: 708–720.
 • 5. Hernaez R, Lazo M, Bonekamp S, Kamel I, Brancati FL, Guallar E et al.: Diagnostic accuracy and reliability of ultrasonography for the detection of fatty liver: a meta‑analysis. Hepatology 2011; 54: 1082–1090.
 • 6. Sporea I, Șirli R: Hepatic Elastography Using Ultrasound Waves. Bentham Science Publishers, E‑book (in press) 2012.
 • 7. Wells PN, Liang HD: Medical ultrasound: imaging of soft tissue strain and elasticity. J R Soc Interface 2011; 8: 1521–1549.
 • 8. Gierbliński IW: Postępowanie w przypadkach wykrycia w badaniu ultrasonograficznym zmiany ogniskowej w wątrobie i trzustce. Gastroenterologia Kliniczna – Postępy i Standardy 2012; 4: 1–9.
 • 9. Sutherland T, Temple F, Lee WK, Hennessy O: Evaluation of focal hepatic lesions with ultrasound contrast agents. J Clin Ultrasound 2011; 39: 399–407.
 • 10. Wilson SR, Gupta C, Eliasziw M, Andrew A: Volume imaging in the abdomen with ultrasound: how we do it. AJR Am J Roentgenol 2009; 193: 79–85.
 • 11. Yoneda M, Suzuki K, Kato S, Fujita K, Nozaki Y, Hosono K et al.: Nonalcoholic fatty liver disease: US‑based acoustic radiation force impulse elastography. Radiology 2010; 256: 640–647.
 • 12. Smith D, Downey D, Spouge A, Soney S: Sonographic demonstration of Couinaud’s liver segments. J Ultrasound Med 1998; 17: 375–381.
 • 13. Claudon M, Cosgrove D, Albrecht T, Bolondi L, Bosio M, Calliada F et al.: Guidelines and good clinical practice recommendations for contrast enhanced ultrasound (CEUS) – update 2008. Ultraschall Med 2008; 29: 28–44.
 • 14. Talwalkar JA, Kurtz DM, Schoenleber SJ, West CP, Montori VM: Ultrasound‑based transient elastography for the detection of hepatic fibrosis: systematic review and meta‑analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 1214–1220.
 • 15. Colecchia A, Montrone L, Scaioli E, Bacchi‑Reggiani ML, Colli A, Casazza G et al.: Measurement of spleen stiffness to evaluate portal hypertension and the presence of esophageal varices in patients with HCV‑related cirrhosis. Gastroenterology 2012; 143: 646–654.
 • 16. Ferraioli G, Tinelli C, Dal Bello B, Zicchetti M, Filice G, Filice C; on behalf of the Liver Fibrosis Study Group: Accuracy of real‑time shear wave elastography for assessing liver fibrosis in chronic hepatitis C: a pilot study. Hepatology 2012. DOI: 10.1002/hep.25936.
 • 17. Mainprize KS, Gould SW, Gilbert JM: Surgical management of polypoid lesions of the gallbladder. Br J Surg 2000; 87: 414–417.
 • 18. Shea JA, Berlin JA, Escarce JJ, Clarke JR, Kinosian BP, Cabana MD et al.: Revised estimates of diagnostic test sensitivity and specificity in suspected biliary tract disease. Arch Intern Med 1994; 154: 2573–2581.
 • 19. Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D (red.): Diagnostic Ultrasound. Wyd. 4, vol. 1, Mosby Inc., Philadelphia 2011: 78–145, 172–215.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-347a364b-4870-446a-afcf-028b1383abfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.