PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 54 | 337–343
Article title

Zaburzenie krążenia pozagałkowego i funkcji układu wzrokowego w przebiegu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic współistniejącego z druzami tarczy nerwu wzrokowego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Retrobulbar blood flow and visual organ function disturbance in the course of giant cell arteritis coexisting with optic disc drusen – a case report
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The review presented ophthalmologic syndrome connected with visual organ function disorder
in giant cell arteritis patient concomitant with optic nerve disc drusen. Diagnostic
difficulties were shown in relation to incidence of both similar ophthalmic symptoms as
well as interpretation of specialists examinations results (pattern visual evoked potential
test, scanning laser polarimetry, and perimetric tests – kinetic and static). Apart from
ophthalmic investigations, significant role of radiological examinations was considered,
especially color Doppler ultrasonography of retrobulbar circulation – optic artery, central
retinal artery, long posterior ciliary arteries. Adequate interpretation of results seems to
be crucial to establish scheme and timing of treatment in case of co-occurrence of the
abovementioned disorders. In the presented case early implementation of steroid therapy
resulted in improvement of blood flow parameters and the regression of ophthalmological
complaints. Visual field deficiency in kinetic perimetry, reduced wave amplitude p100
in visual evoked potential test as well as decrease in number of optic nerve fibers in optic
nerve disc region in scanning laser polarimetry exam can be diagnostic features in diagnosis
of visual impairment in the course of giant cell arteritis and optic nerve disc drusen.
Evaluation of blood flow velocity parameters in retrobulbar arteries in color Doppler
ultrasonography is the most valuable screening in monitoring ophthalmic dysregulation
in presented disorders.
PL
W pracy przedstawiono zespół objawów okulistycznych związanych z zaburzeniem
funkcji układu wzrokowego u 80-letniej pacjentki z olbrzymiokomórkowym zapaleniem
tętnic współistniejącym z druzami tarczy nerwu wzrokowego. Omówiono trudności diagnostyczne
związane z występowaniem podobnych objawów okulistycznych, a także
właściwą interpretacją wyników badań specjalistycznych (badania perymetryczne – statyczne
i kinetyczne, wzrokowe potencjały wywołane wzorcem, skaningowa polarymetria
laserowa). Obok badań okulistycznych uwzględniono również istotną rolę badań radiologicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii dopplerowskiej kodowanej
kolorem w ocenie krążenia pozagałkowego – tętnicy ocznej, tętnicy środkowej siatkówki,
tętnic rzęskowych tylnych długich. Właściwa interpretacja wyników otrzymanych badań
wydaje się kluczowa dla ustalenia trybu i czasu postępowania leczniczego. U prezentowanej
pacjentki wczesne wdrożenie glikokortykosteroidoterapii skutkowało poprawą
parametrów przepływu naczyń pozagałkowych oraz ustąpieniem dolegliwości okulistycznych.
Zgodnie ze spostrzeżeniami autorów ubytki pola widzenia w perymetrii kinetycznej
i statycznej, zredukowana amplituda fali p100 w badaniu wzrokowych potencjałów
wywołanych wzorcem, a także zmniejszenie liczby włókien nerwowych w okolicy tarczy
nerwu wzrokowego w badaniu skaningowej polarymetrii laserowej mogą być kryteriami
diagnostycznymi w rozpoznawaniu zaburzeń widzenia zarówno w przebiegu olbrzymiokomórkowego
zapalenia tętnic, jak i druz tarczy nerwu wzrokowego. Ocena parametrów
prędkości przepływu krwi w tętnicach pozagałkowych w badaniu ultrasonograficznym
kodowanym kolorem wydaje się najbardziej wartościowym badaniem w diagnostyce różnicowej
i monitorowaniu zaburzeń okulistycznych w prezentowanych schorzeniach.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
54
Pages
337–343
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
author
 • Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
 • Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
References
 • 1. Obuchowska I, Mariak Z: [Visual field defects in the optic disc drusen]. Klin Oczna 2008; 110: 357–360.
 • 2. Lee JL, Naguwa SM, Cheema GS, Gershwin ME: The geo-epidemiology of temporal (giant cell) arteritis. Clin Rev Allergy Immunol 2008; 35: 88–95.
 • 3. Hunder GG, Bloch DA, Michel BA, Stevens MB, Arend WP, Calabrese LH et al.: The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of giant cell arteritis. Arthritis Rheum 1990; 33: 1122–1128.
 • 4. Schmidt D, Neß T: Augenbefunde und Differenzialdiagnosen bei Riesenzellarteriitis (Arteriitis cranialis). Z Rheumatol 2009; 68: 117–123.
 • 5. Modrzejewska M, Lachowicz E, Karczewicz D: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu jaskry w przypadku współistnienia druz tarczy nerwu wzrokowego i zaburzeń krążenia gałkowego – opis przypadku. Okulistyka 2011; (3): 104–108.
 • 6. Modrzejewska M, Ostanek L, Bobrowska-Snarska D, Karczewicz D, Wilk G, Brzosko M et al.: Ocular circulation in systemic lupus erythematosus. Med Sci Monit 2009; 15: CR573–CR578.
 • 7. Modrzejewska M, Bobrowska-Snarska D, Ostanek L, Trzcińska-Butkiewicz B, Brzosko M, Karczewicz D et al.: Zmiany okulistyczne i zaburzenia parametrów krążenia siatkówkowo-naczyniówkowego w zespole antyfosfolipidowym w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego – opis przypadku. Ultrasonografia 2007; 7 (31): 94–98.
 • 8. Dimitrova G, Kato S: Color Doppler imaging of retinal diseases. Surv Ophthalmol 2010; 55: 193–214.
 • 9. Chao AC, Hsu HY, Chung CP, Chen YY, Yen MY, Wong WJ et al.: Altered retrobulbar hemodynamics in patients who have transient monocular blindness without carotid stenosis. Stroke 2007; 38: 1377–1379.
 • 10. Ustymowicz A, Obuchowska I, Krejza J, Mariak Z: Limitations of color Doppler sonography in the imaging of ocular vessels. Eur J Ophthalmol 2004; 14: 584–587.
 • 11. Geiger J, Ness T, Uhl M, Lagrèze WA, Vaith P, Langer M et al.: Involvement of the ophthalmic artery in giant cell arteritis visualized by 3T MRI. Rheumatology (Oxford) 2009; 48: 537–541.
 • 12. Hu Z, Yang Q, Yang L, Li J, Tang J, Zhang H: Cerebral infarction due to giant cell arteritis – three case reports. Angiology 2004; 55: 227–231.
 • 13. Hayreh SS, Zimmerman B: Visual deterioration in giant cell arteritis patients while on high doses of corticosteroid therapy. Ophthalmology 2003; 110: 1204–1215.
 • 14. Danesh-Meyer H, Savino PJ, Gamble GG: Poor prognosis of visual outcome after visual loss from giant cell arteritis. Ophthalmology 2005; 112: 1098–1103.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-347384f6-fcc8-436f-b9be-c67b485058a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.