PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 2 | 95-98
Article title

Zaburzenia jedzenia jako spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

Content
Title variants
EN
Eating disorders as a spectrum of obsessive-compulsive disorders
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents the correlations between eating disorders (anorexia nervosa and bulimia nervosa) and the obsessive-compulsive disorder. Basing on a survey of literature, the comorbidity was discussed along with the spectrum of obsessive-compulsive disorders to which some authors include also the eating disorders. Mutual characteristics of eating disorders and other mental disorders classified among the spectrum of obsessivecompulsive disorders are presented. These include: approximate age when the first symptoms occur, chronic course of the disorders, sometimes similar personality traits, as well as certain disorders within neurotransmitters, similar changes found in neuropicture tests, maybe also genetic conditions, and a positive response to psychotropic drugs affecting, e.g. the serotoninergic system. However, basing on the current knowledge we cannot state explicitly that the most important mutual characteristic, i.e. the mutual genetic-structural-biochemic pathology, indicates clearly that the given disorders belong to one spectrum of mental disorders. The problem is still open and we can expect that it can be solved by further studies of biological conditions.
PL
W artykule przedstawiono związki między zaburzeniami jedzenia (jadłowstrętem psychicznym i bulimią psychiczną) a zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Omówiono na podstawie przeglądu piśmiennictwa współchorobowość oraz koncepcję spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, do którego niektórzy autorzy kwalifikują również zaburzenia odżywiania się. Przedstawiono cechy wspólne dla zaburzeń odżywiania i innych zaburzeń psychicznych zaliczanych do spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Należą do nich: zbliżony wiek wystąpienia pierwszych objawów, przewlekły przebieg, czasem podobne cechy osobowości, a także niektóre zaburzenia w zakresie neuroprzekaźników, podobne zmiany stwierdzane w badaniach neuroobrazowych, być może również uwarunkowania genetyczne, jak i pozytywna odpowiedź na leki psychotropowe, działające na przykąłd na układ serotoninergiczny. Na podstawie wiedzy, którą dysponujemy aktualnie, nie można jednak z całą pewnością stwierdzić, że najważniejsza cecha, jaką jest wspólna patologia genetyczno-strukturalno-biochemiczna, wskazuje bez wątpliwości, że dane zaburzenia należą do jednego spektrum zaburzeń psychicznych. Problem pozostaje otwarty i oczekiwać można, że dopiero kolejne badania uwarunkowań biologicznych mogą go rozstrzygnąć.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
95-98
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii i Młodzieży
References
 • 1. Rabe-Jabłońska J.: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dziewcząt z zaburzeniami odżywiania. Psychiatr. Pol. 1996; 30: 187-200.
 • 2. Rothenberg A.: Eating disorders as a modem obsessive-compulsive syndrome. Psychiatry 1986; 49: 45-53.
 • 3. Den Boer J.A., Westenberg H.G.M.: Focus on Obsessive-Compulsive Spectrum Disorders, Syn-Thesis. Amsterdam, Netherlands 1997.
 • 4. Palmer H.D., Jones M.S.: Anorexia nervosa as a manifestation of compulsive neurosis. Arch. Neurol. Psychiatry 1939;41:856-860.
 • 5. Du Bois F.S.: Compulsion neurosis with cachexia (anorexia nervosa). Am. J. Psychiatry 1949; 106: 107-115.
 • 6. Garfinkel PE., Garner D.M.: Anorexia Nervosa: a Multidimensional Perspective. Brunel Mazel, New York 1982.
 • 7. Stern R.S., Cobb J.P: Phenomenology of obsessive-compulsive neurosis. Br. J. Psychiatry 1978; 132: 233-239.
 • 8. Bastiani A.M., Altemus M., Piggot T.A. i wsp.: Comparison of obsession and compulsion in patients with anorexia nervosa and obsessive compulsive disorder. Biol. Psychiatry 1996; 39: 966-969.
 • 9. Toner B.B., Garfinkel PE., Garner D.M.: Affective and anxiety disorders in the long-term follow-up of anorexia nervosa. Int. J. Psychiatry Med. 1988; 18: 357-364.
 • 10. Wade T.D., Bulik C.M., Neale M., Kendler M.S.: Anorexia nervosa and major depression: shared and environmental risk factors. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 469-471.
 • 11. Halmi K.A., Sunday S.R., Klump K.L. i wsp.: Obsessions and compulsions in anorexia nervosa subtypes. Int. J. Eat. Disord. 2003; 33: 308-319.
 • 12. Halmi KA., Sunday S.R., Strober M. i wsp.: Perfectionism in anorexia nervosa variation by clinical subtype, obses-sionality, and pathological eating behavior. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 1799-1805.
 • 13. Matsunaga H., Miyata A.N., Iwasaki U. i wsp: A comparison of clinical features among Japanese eating-disordered women with obsessive-compulsive disorder. Compr. Psychiatry 1999; 40: 337-342.
 • 14. Hewitt PL., Flett C.L., Ediger E.: Perfectionism traits and perfectionistic self-presentation in eating disorder attitudes, characteristics, and symptoms. Int. J. Eat. Disord. 1995; 18: 317-326.
 • 15. Freud S.: Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw W: Charakter a erotyka. Wyd. KR, Warszawa 1996.
 • 16. Cavallini M.C., Riboldi C., Bellodi L.: Genetic aspects of eating disorders and obsessive-compulsive disorder: genetic models. W: Bellodi L., Brambilla F. (red.): Eating Disorders and Obsessive-Compulsive Disorders: an Etiopatho-genetic Link? Centro Scientifico Editore, Turin 1999.
 • 17. Kaye WH., Lilenfeld L.R., Berrettini W.H. i wsp.: A search for susceptibility loci for anorexia nervosa: methods and sample description. Biol. Psychiatry 2000; 47: 794-803.
 • 18. Klump K.L., Miller K.B., Keel P.K. i wsp.: Genetic and environmental influences in a population-based twin sample. Psychol. Med. 2001; 31: 734-740.
 • 19. Keys A., Brozek J., Henschel A. i wsp: The Biology of Human Starvation. University of Minnesota Press, Minneapolis 1950.
 • 20. Lilenfeld L.R., Kaye WH., Greeno C.G. i wsp: A controlled family study of anorexia nervosa and bulimia nervosa: psychiatric disorders in first-degree relatives and effects of proband comorbidity. Arch. Gen. Psychiatry 1998; 55: 603-610.
 • 21. Bulik C.M., Sullivan PF, Wade T.D., Kendler K.S.: Twin studies of eating disorders: a review. Int. J. Eat. Disord. 2000; 27: 2-20.
 • 22. Holden N.L.: Is anorexia nervosa an obsessive-compulsive disorder? Br. J. Psychiatry 1990; 157: 1-5.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-33c6898c-30bd-44a0-a0bc-0b0c2ae19de9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.