Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 4 | 13-20

Article title

Adequacy of placement of EMS units in Central Poland based on an analysis of interventions in road accidents.

Content

Title variants

PL
Adekwatność rozmieszczenia jednostek ratownictwa medycznego w Polsce Centralnej na podstawie analizy interwencji do wypadków drogowych.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: Road accidents lead to injuries which are one of the most common causes of hospitalisation in trauma centres. Proper placement and number of EMS units determine quick arrival in the scene of accident and need for transport to the adequate healthcare entity. MATERIAL AND METHODS: An analysis was carried out of the profile of the patient, the distance to the scene of accident as well as the allocation of accident casualties to healthcare entities. A statistical analysis was conducted by means of the Chi-Square Test of Independence and the Kruskal–Wallis test by ranks. RESULTS: Distances between the scenes of accidents and places where EMS units were stationed was from 0.5 to 37 kilometres (mean: 9.8 km). 170 patients participated in the accidents. Most frequently, these were males at the age from 21 to 40 (mean: 35.77 ± 15.45). The most common diagnoses according to ICD-10 were injuries to the head (42.7%) and injuries of lower limbs (12%). In most cases, the accident casualties were transported to the Emergency Department in Łuków. 21 patients in total were placed in hospital facilities outside the catchment area. The Polish Medical Air Rescue transported the 10 patients in the most severe condition. CONCLUSIONS:Road accidents are most frequently experienced by middle-aged men. Injuries to the head and of lower limbs are the most common injuries. The placement of EMS units in the area under analysis is optimal, but the mean distance covered by the ambulance to reach to scene of accident is nearly 10 kilometres. Despite the presence of the Emergency Department in Łuków, one in ten injured patient warrants transport outside the catchment area and almost 6% of patients qualify for transport by air.
PL
WSTĘP: Wypadki drogowe powodują obrażenia, które stanowią jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji w centrach urazowych. Prawidłowe rozlokowanie i liczba zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) decyduje o szybkim dotarciu do miejsca zdarzenia, a także potrzebie transportu do właściwego podmiotu leczniczego. MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano profil pacjenta, odległości do miejsca zdarzenia, a także alokację poszkodowanych do podmiotów leczniczych. Do opracowania statystycznego wykorzystano testy niezależności Chi kwadrat oraz Test Kruskalla-Wallisa. WYNIKI: Odległości do wypadków od miejsc wyczekiwania ZRM wynosiły od 0.5 do 37 kilometrów (średnia 9.8 km). W wypadkach brało udział 170 pacjentów, najczęściej byli nimi mężczyźni w wieku od 21 do 40 lat (średnia 35.77 ± 15.45). Najczęstszymi rozpoznaniami według ICD-10 były urazy głowy (42.7%) i kończyn dolnych (12%). W większości przypadków, miejscem transportu poszkodowanych był SOR w Łukowie. Do jednostek szpitalnych, poza rejonem operacyjnym skierowano łącznie 21 osób. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało 10 pacjentów w najcięższym stanie. WNIOSKI: Zdarzeniom drogowym ulegają najczęściej mężczyźni w średnim wieku. Dominują obrażenia głowy i kończyn dolnych. Rozlokowanie ZRM w badanym rejonie jest optymalne, lecz średni dystans karetki do miejsca zdarzenia wynosi prawie 10 kilometów. Pomimo istnienia SOR w Łukowie, co dziesiąty ranny wymaga transportu poza rejon operacyjny, a prawie 6% pacjentów kwalifikuje się do transportu lotniczego.

Discipline

Year

Volume

3

Issue

4

Pages

13-20

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-3390ea0e-561c-41aa-b44e-6e15182d6ea0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.