PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 324-333
Article title

Analysis of level of employment and remuneration in public administration in Poland in years 2013-2015

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of considerations in this study is employment and level of remuneration in public administration. Particular attention was paid to the definition and division of administration to central and local. A study was made to analyse average employment and average remuneration received by the employees of public administration. The research covers the period of 2013-2015.
Year
Volume
72
Pages
324-333
Physical description
Contributors
 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
References
 • [1] U. Kobylińska, Public Sector innovativeness in Poland. International Journal of Cotemporary Management, 2015, no 14, p. 23
 • [2] R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010, p. 18
 • [3] W. Łączkowski, Granice prawa publicznego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, C.H. Beck, Warszawa 2010, p. 527.
 • [4] Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015, p. 13-14.
 • [5] K. Dąbrowski, Nauka o administracji, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju, Ryki 2012, p. 15.
 • [6] G. Musialik, R. Musialik, Public Value Creation. International Journal of Contemporary Management, 2013, nr 2, p. 28
 • [7] Błaś, Przeobrażenia administracji publicznej we współczesnym demokratycznym państwie prawa, [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, red. E. Ura, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004, p. 31.
 • [8] Podmioty administrujące, System prawa administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H.BECK Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011, p. 430.
 • [9] Podmioty administrujące, System prawa administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H.BECK Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011, p. 430.
 • [10] Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, red. W. Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005, p. 32.
 • [11] M. Kasiński, Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce. Etyka w życiu gospodarczym, 2011, nr 14, p. 218
 • [12] Błaś, Zagadnienie zakresu zadań socjalnych administracji publicznej we współczesnym państwie liberalnym, [w:] Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, p. 15.
 • [13] Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, red. D. Sześciło, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, p. 25.
 • [14] J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, p. 85.
 • [15] Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, p. 25.
 • [16] Podstawy nauki o administracji, red. B. Ziemianin, PPH ZAPOL, Szczecin 2002, p. 91-92.
 • [17] Podmioty administrujące, System prawa administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H.BECK Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011, p. 430.
 • [18] E. Cała-Wacinkiewicz, Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, C.H. Beck ,Warszawa 2007, p. 179-180
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-338837f4-7a42-4478-84c5-a9cf02384417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.