PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 1 | 68–72
Article title

Współistnienie krwotoku podpajęczynówkowego i podtwardówkowego kanału kręgowego u młodej kobiety

Content
Title variants
EN
Coexistence of subarachnoid and subdural haemorrhage of spinal canal in a young woman
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Krwotok podpajęczynówkowy kanału kręgowego jest rzadkim schorzeniem i stanowi do 1,5% wszystkich krwawień do przestrzeni podpajęczynówkowej. W większości przypadków jego wystąpienie wiąże się ze ściśle określonymi czynnikami etiologicznymi, a tylko w 15% przypadków przyczyna pozostaje nieznana. Do wyjątków należy współ­istnienie krwotoku podpajęczynówkowego z innym typem krwawienia do kanału kręgowego. W pracy opisano przypadek 35-letniej kobiety, u której nagły silny ból głowy poprzedzony był nagłym bólem pleców w okolicy mię­dzyłopatkowej oraz drętwieniem lewej kończyny górnej. Badanie rezonansu magnetycznego ujawniło krwawienie w przestrzeni podpajęczynówkowej z towarzyszącym krwawieniem podtwardówkowym w odcinku szyjnym i pier­siowym kanału kręgowego, prawdopodobnie spowodowane malformacją naczyniową na poziomie piersiowym. Z uwagi na brak objawów deficytu neurologicznego chorą leczono zachowawczo, z dobrym skutkiem. Opisany przypadek dowodzi, że w wyselekcjonowanej grupie chorych ze współistniejącym krwotokiem podpajęczynówko­wym i podtwardówkowym kanału kręgowego nie jest konieczne leczenie operacyjne. Tym samym stan neurologiczny powinien być najważniejszym kryterium odnośnie do dalszego postępowania u chorych z krwawieniem do kanału kręgowego.
EN
Subarachnoid haemorrhage of spinal canal is a rare disease and is the 1.5% of all bleeding into the subarachnoid space. In most cases its occurrence is associated with a well-defined etiologic factors, and only in 15% of cases the cause remains unknown. The exceptions are the coexistence of subarachnoid haemorrhage with another type of haemorrhage to the spinal canal. This paper describes the case of 35-year-old woman who has sudden severe headache preceded by a sudden pain in the back area and numbness of left upper limb. MRI revealed bleeding in the subarachnoid space associated with subdural bleeding in the cervical and thoracic spinal canal probably due vascular malformation of the chest. In the absence of symptoms of neurological deficit patient was treated conser­vatively with good results. The case demonstrates that in selected patients with concomitant haemorrhage of sub­arachnoid and subdural spinal canal is not necessary neurosurgery. Thus, neurological status should be the most important criterion for the further management of patients with bleeding into the spinal canal.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
68–72
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Kierownik: Dr hab. n. med. Barbara Książkiewicz, prof. UMK
 • Katedra i Klinika Neurologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Kierownik: Dr hab. n. med. Barbara Książkiewicz, prof. UMK
References
 • 1. Kim Y.M., Cho K.T., Chung C.K., Kim H.J.: Idiopathic spontaneous spinal subarachnoid hemorrhage. Spinal Cord 2004; 42: 545–547.
 • 2. Jin-Sung K., Sang-Ho L.: Spontaneous spinal subarachnoid hemorrhage with spontaneous resolution. J. Korean Neurosurg. Soc. 2009; 45: 253–255.
 • 3. Mete A., Erkutlu I., Akcali A., Mete A.: Simultaneous cranial subarachnoid hemorrhage and spinal subdural hematoma. Turk. Neurosurg. 2012; 22: 349–352.
 • 4. Kakitsubata Y., Theodorou S.J., Theodorou D.J. i wsp.: Spontaneous spinal subarachnoid hemorrhage associated with subdural hematoma at different spinal levels. Emerg. Radiol. 2010; 17: 69–72.
 • 5. Vinters H.V., Barnett H.J., Kaufmann J.C.: Subdural hematoma of the spinal cord and widespread subarachnoid hemorrhage complicating anticoagulant therapy. Stroke 1980; 11: 459–464.
 • 6. Russell N.A., Benoit B.G.: Spinal subdural hematomas. A review. Surg. Neurol. 1983; 20: 133–137.
 • 7. Gilad R., Fatterpekarb G.M., Johnson D.M., Patel A.B.: Migrating subdural hematoma without subarachnoid hemorrhage in the case of a patient with a ruptured aneurysm in the intrasellar anterior communicating artery. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2007; 28: 2014–2016.
 • 8. Kim S.D., Park J.O., Kim S.H. i wsp.: Spontaneous thoracic spinal subdural hematoma associated with fibromuscular dysplasia. J. Neurosurg. Spine 2008; 8: 478–481.
 • 9. Komiyama M., Yasui T., Sumimoto T., Fu Y.: Spontaneous spinal subarachnoid hematoma of unknown pathogenesis: case reports. Neurosurgery 1997; 41: 691–694.
 • 10. Kirsch E.C., Khangure M.S., Holthouse D., McAuliffe W.: Acute spontaneous spinal subdural haematoma: MRI features. Neuroradiology 2000; 42: 586–590.
 • 11. Khosla V.K., Kak V.K., Mathuriya S.N.: Chronic spinal subdural hematomas. Report of two cases. J. Neurosurg. 1985; 63: 636–639.
 • 12. Dampeer R.A.: Spontaneous spinal subdural hematoma: case study. Am. J. Crit. Care 2010; 19: 191–193.
 • 13. Domenicucci M., Ramieri A., Ciappetta P., Delfini R.: Nontraumatic acute spinal subdural hematoma: report of five cases and review of the literature. J. Neurosurg. 1999; 91 (1 supl.): 65–73.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-33823e0a-b029-4f1f-8608-8d95e0b180ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.