PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 4 | 241–244
Article title

Diagnostyka przesiewowa zaburzeń oddychania podczas snu u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową

Content
Title variants
EN
Screening evaluation of breathing disorders during sleep in patients with dilated cardiomyopathy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P Wyniki wielu badań nad zespołem obturacyjnych bezdechów sennych wskazują na związek między tym schorzeniem a chorobami układu krążenia. Celem pracy była przesiewowa ocena ryzyka występowania zaburzeń oddychania podczas snu u chorych ze zdiagnozowaną kardiomiopatią rozstrzeniową. M A T E R I A Ł I M E T O D Y Zbadano grupę 51 chorych z rozpoznaną kardiomiopatią rozstrzeniową. Badania przesiewowe obejmowały dane zebrane z wywiadu (chrapanie, nadmierna senność w ciągu dnia), ocenę narządów laryngologicznych, ocenę senności dziennej skalą Epworth, wskaźnik BMI. WYNIKI Stałe lub okresowo pojawiające się chrapanie w czasie snu, które w istotny sposób zakłócało ciszę nocną występowało u 30 chorych. Objawy nadmiernej senności w ciągu dnia zgłaszało 3 chorych. W badaniu laryngologicznym u 22 chorych stwierdzono zaburzenia drożności w obrębie górnych dróg oddechowych. Badanie stopnia senności dziennej wykazało, iż wskaźnik Epworth wynosił od 0 do 12, średnio dla całej grupy 2,9 ± 2,5. Wskaźnik BMI dla całej grupy chorych wynosił 26,59 ± 4,48. WNIOSKI Mimo występowania u 22 chorych zaburzeń anatomicznych w obrębie górnych dróg oddechowych oraz objawów sugerujących zespół bezdechów sennych (chrapanie), nie stwierdziliśmy w badanej grupie patologicznej senności dziennej ocenianej skalą Epworth.
EN
BACKGROUND The findings of many studies on obstructive sleep apnea syndrome (OSA) indicate a relationship between OSA and cardiovascular diseases. The aim of the study was to evaluate the risk of breathing disorders in patients suffering from dilated cardiomyopathy. MATERIAL AND METHODS The study group comprised 51 patients with diagnosed dilated cardiomyopathy. The screening evaluation contains medical history data (snoring, excessive daytime somnolence), physical examination of laryngeal organs, BMI index and daytime somnolence Epworth scale. RESULTS Permanently or intemittently appearing snoring during sleep occurred in 30 patients. Three patients complained of daytime somnolence. In 22 cases during laryngological examination of the airways, patency disorders were found. Evaluation of the Epworth scale daytime somnolence showed results ranging from 0 to 12 with the average of 2.9 ± 2.5. The BMI index for all the patients was 26.59 ± 4.48. CONCLUSIONS The results of our study showed that in spite of the upper airway anatomical abnormalities in 22 patients coexisting with snoring during sleep (suggested OSA syndrome), no pathological daytime somnolence in the Epworth scale examination was found.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
4
Pages
241–244
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Skłodowskiej-Curie 10 41-800 Zabrze tel. +48 32 271 74 20
author
 • II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
 • Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
 • Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
 • Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii
 • II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii
References
 • 1. Brzecka A., Żukowska H., Moś-Antkowiak R. Rozpoznanie zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego. Pol. Tyg. Lek. 1992; 47: 722–725.
 • 2. Zieliński J. Mechanizmy i patofizjologia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Pneumonol. Alergol. Pol. 2007; 75: 9–14.
 • 3. American Academy of Sleep Medicine. Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research: the report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep 1999; 22: 667–689.
 • 4. Johns M.W. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991; 14: 540–545.
 • 5. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u dorosłych. Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 3: 221–258.
 • 6. Wolf J., Narkiewicz K. Zespół bezdechu sennego a choroby układu krążenia. Chor. Serca Naczyń 2007; 1: 40–47.
 • 7. Wilson D., Frontera A., Thomas G., Duncan A. Screening for atrial fibrillation in patients with obstructive sleep apnoea to reduce ischaemic strokes. Intern. J. Cardiol. 2014; 172: 297–298.
 • 8. Shahar E., Whitney C.W., Redline S. i wsp. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001; 163: 19–25.
 • 9. Andreas S., Hagenah G., Moller C., Werner G.S., Kreuzer H. Cheyne- Stokes respiration and prognosis in congestive heart failure. Am. J. Cardiol. 1996; 78: 1260–1264.
 • 10. Wang H., Parker J.D., Newton G.E. i wsp. Influence of obstructive sleep apnea on mortality in patients with heart failure. J. Am. Coll. Cardiol. 2007; 49: 1625–1631.
 • 11. Ferreira S., Marinho A., Patacho M. i wsp. Prevalence and characteristics of sleep apnoea in patients with stable heart failure: Results from a heart failure clinic. BMC Pulm. Med. 2010; 10: 9.
 • 12. Paulino A., Damy T., Margarit L. i wsp. Prevalence of sleep-disordered breathing in a 316-patient French cohort of stable congestive heart failure. Arch. Cardiovasc. Dis. 2009; 102: 169–175.
 • 13. Schulz R., Blau A., Borgel J. i wsp. Sleep apnoea in heart failure. Eur. Respir. J. 2007; 29: 1201–1205.
 • 14. Ferrier K., Campbell A., Yee B. i wsp. Sleep-disordered breathing occurs frequently in stable outpatients with congestive heart failure. Chest 2005; 128: 2116–2122.
 • 15. Javaheri S. Sleep disorders in systolic heart failure: a prospective study of 100 male patients. The final report. Int. J. Cardiol. 2006; 106: 21–28.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-336c23a8-a76f-45af-9b88-c0e16f156b3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.