PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 3 | 122–125
Article title

Depression and suicidal thoughts in lung cancer patients awaiting surgery

Content
Title variants
PL
Depresja i myśli samobójcze u pacjentów z rakiem płuc oczekujących na zabieg chirurgiczny
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aims of the study: An assessment of the incidence and severity of suicidal thoughts and depression in a group of patients with lung cancer. Furthermore, we have investigated whether the increase in suicidal thoughts and depression depends on pain intensity and the overall physical function of patients. Material and methods: The study included 62 patients diagnosed with lung cancer, hospitalised in the Department of Thoracic Surgery at the Thoracic Surgery Clinic in Lublin, at the Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin. The patient population included 21 females (34%) and 41 males (66%). A total of 35 (56%) respondents came from rural regions, and the remaining 27 (44%) from the city. The average age was 59 years (standard deviation was 12.6). The severity of depression and suicidal thoughts was evaluated using the Beck Depression Inventory. In addition, Numeric Pain Intensity Scale and the Karnofsky Scale were used to assess the general functioning of the study population. Sociodemographic variables were analysed using a self-designed survey. Results: Suicidal thoughts occurred in 6.45% of respondents, exclusively in males. Statistical analysis showed that the group with depression received significantly less points in a scale measuring general functioning. There was a negative correlation between depression severity and the general functioning of patients. Depression was diagnosed in 32.25% of respondents, including mild in 25.8%, moderate in 6.45%, and severe in 4.83%. Depression affected 36.58% of men and 23.8% of women. No correlation between the severity of depression and the severity of pain was observed. Conclusions: The severity of depression increases with the decrease in overall physical functioning and is not related to pain severity.
PL
Celem badań było określenie częstości występowania oraz stopnia nasilenia myśli samobójczych, a także stopnia występowania i nasilenia depresji w grupie osób z rozpoznanym rakiem płuc. Ponadto autorzy analizowali, czy stopień nasilenia myśli samobójczych oraz depresji zależy od stopnia nasilenia bólu, jak również stanu ogólnego funkcjonowania pacjentów. Materiał i metody: W badaniu wzięły udział 62 osoby, pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową płuc przebywający na Oddziale Torakochirurgii w Klinice Klatki Piersiowej w Lublinie, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Wśród nich było 21 kobiet (34%) oraz 41 mężczyzn (66%). Trzydzieści pięć (56%) osób pochodziło ze wsi, pozostałe 27 (44%) z miasta. Średnia wieku wynosiła 59 lat (odchylenie standardowe 12,6). Do zbadania stopnia nasilenia depresji i występowania myśli samobójczych posłużono się Inwentarzem Depresji Becka. Dodatkowo wykorzystano Numeryczną Skalą Nasilenia Bólu oraz Skalę Karnofsky’ego do oceny stanu ogólnego funkcjonowania badanych osób. W celu określenia zmiennych socjodemograficznych posłużono się ankietą autorską. Wyniki: Myśli samobójcze wystąpiły u 6,45% badanych, wyłącznie u mężczyzn. Analiza statystyczna wykazała, że grupa osób z depresją otrzymała istotnie mniej punktów w skali mierzącej ogólne funkcjonowanie (Skala Karnofsky’ego). Wystąpiła negatywna zależność między nasileniem depresji a ogólnym funkcjonowaniem pacjentów. Depresję rozpoznano u 32,25% badanych, z czego u 25,8% miała ona charakter łagodny, u 6,45% umiarkowany, a 4,83% ciężki. Depresja występowała u 36,58% mężczyzn i u 23,8% kobiet. Nie zaobserwowano zależności między nasileniem depresji a nasileniem odczuwanego bólu. Wnioski: Nasilenie depresji zwiększa się wraz ze spadkiem ogólnego funkcjonowania fizycznego i nie jest powiązane z nasileniem dolegliwości bólowych.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
122–125
Physical description
Contributors
 • Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
 • Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
 • Chair and Department of Thoracic Surgery, Medical University of Lublin, Poland
author
 • Chair and Department of Thoracic Surgery, Medical University of Lublin, Poland
 • Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin, Poland
References
 • Akechi T, Okamura H, Kugaya A et al.: Suicidal ideation in cancer patients with major depression. Jpn J Clin Oncol 2000; 30: 221–224.
 • Akechi T, Okamura H, Nishiwaki Y et al.: Predictive factors for suicidal ideation in patients with unresectable lung carcinoma. Cancer 2002; 95: 1085–1093.
 • Albano JD, Ward E, Jemal A et al.: Cancer mortality in the United States by education level and race. J Natl Cancer Inst 2007; 99: 1384–1394.
 • Anguiano L, Mayer DK, Piven ML et al.: A literature review of suicide in cancer patients. Cancer Nurs 2012; 35: E14–E26.
 • Beraldi A, Kukk E, Nest A et al.: Use of cancer-specific mental health resources – is there an urban-rural divide? Support Care Cancer 2015; 23: 1285–1294.
 • Burris JL, Andrykowski M: Disparities in mental health between rural and nonrural cancer survivors: a preliminary study. Psychooncology 2010; 19: 637–645.
 • Dormer NR, McCaul KA, Kristjanson LJ: Risk of suicide in cancer patients in Western Australia, 1981–2002. Med J Aust 2008; 188: 140–143.
 • Edwards B, Clarke V: The psychological impact of a cancer diagnosis on families: the influence of family functioning and patients’ illness characteristics on depression and anxiety. Psychooncology 2004; 13: 562–576.
 • Gregurek R, Bras M, Dordević V et al.: Psychological problems of patients with cancer. Psychiatr Danub 2010; 22: 227–230.
 • Hemminki K, Li X: Level of education and the risk of cancer in Sweden. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003; 12: 796–802.
 • Majkowicz M: Wybrane problemy psychoonkologii z uwzględnieniem zagadnień psychiatrycznych. Psychiatria w Praktyce Klinicznej 2008; 1: 57–66.
 • Massie MJ: Prevalence of depression in patients with cancer. J Natl Cancer Inst Monogr 2004; (32): 57–71.
 • Miccinesi G, Crocetti E, Benvenuti A et al.: Suicide mortality is decreasing among cancer patients in Central Italy. Eur J Cancer 2004; 40: 1053–1057.
 • Misono S, Weiss NS, Fann JR et al.: Incidence of suicide in persons with cancer. J Clin Oncol 2008; 26: 4731–4738.
 • Murawiec S: Depresja u osób z chorobą nowotworową. Rozpoznawanie i leczenie – aspekty praktyczne. OncoReview 2012; 2: 201–208.
 • Recklitis CJ, Lockwood RA, Rothwell MA et al.: Suicidal ideation and attempts in adult survivors of childhood cancer. J Clin Oncol 2006; 24: 3852–3857.
 • Robinson D, Renshaw C, Okello C et al.: Suicide in cancer patients in South East England from 1996 to 2005: a population-based study. Br J Cancer 2009; 101: 198–201.
 • Robson A, Scrutton F, Wilkinson L et al.: The risk of suicide in cancer patients: a review of the literature. Psychooncology 2010; 19: 1250–1258.
 • Rzyman W: Rak płuca. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2: 407–419.
 • Smith D, Taylor R, Coates M: Socioeconomic differentials in cancer incidence and mortality in urban New South Wales, 1987–1991. Aust N Z J Public Health 1996; 20: 129–137.
 • Vijayvergia N, Shah PC, Denlinger CS: Survivorship in non-small cell lung cancer: challenges faced and steps forward. J Natl Compr Canc Netw 2015; 13: 1151–1161.
 • World Health Organization: Cancer Report 2015. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/, access 15.09.2015.
 • Yang YL, Sui GY, Liu GC et al.: The effects of psychological interventions on depression and anxiety among Chinese adults with cancer: a meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Cancer 2014; 14: 956.
 • Yousaf U, Christensen ML, Engholm G et al.: Suicides among Danish cancer patients 1971–1999. Br J Cancer 2005; 92: 995–1000.
 • Yu XQ, O’Connell DL, Gibberd RW et al.: Assessing the impact of socioeconomic status on cancer survival in New South Wales, Australia 1996–2001. Cancer Causes Control 2008; 19: 1383–1390.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-333aee41-f842-48ac-a8a6-6ba173143907
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.