PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 4 | 3 | 161-165
Article title

Ocena skutków terapii laserem 2RTTM u chorych z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po 3 i 6 miesiącach od zabiegu

Content
Title variants
EN
The results of 3- and 6-month follow up in patients with dry AMD treated with 2RTTM laser
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kluczowym komponentem patogenezy degeneracji plamki związanej z  wiekiem (AMD) jest pogrubienie błony Brucha (BM), utrudniające transport składników odżywczych i  produktów przemiany materii, co skutkuje pojawieniem się złogów (druzów) pomiędzy nabłonkiem barwnikowym siatkówki (RPE) a  BM. Powoduje to degradację RPE i  fotoreceptorów. Wykazano doświadczalnie, że lasery impulsowe mogą doprowadzić do zmniejszenia druzów i poprawy transportu produktów przemiany materii przez BM. Użycie impulsowego nanosekundowego lasera (2RTTM, Retinal Rejuvenation Therapy) działającego na poziomie energii podprogowej łączy korzystny efekt lasera bez równoczesnej indukcji zapalenia i bez uszkodzenia fotoreceptorów. W pracy przedstawiono wyniki terapii laserem 2RTTM u 610 chorych z pośrednią postacią AMD i ocenę skutków tej terapii po 3 i 6 miesiącach od jej zastosowania. Skutki terapii badano za pomocą oceny czułości siatkówki w plamce (mikroperymetr Maia), stanu siatkówki przy użyciu optycznej koherentnej tomografii (Spectralis HRA+OCT) oraz oceny ostrości wzroku i widzenia barwnego. Stwierdzono: wybitną poprawę wrażliwości plamki na światło po 3 miesiącach od zastosowania terapii 2RTTM, mniejszą zaś po 6 miesiącach, poprawę ostrości wzroku utrwaloną po 6 miesiącach, bez wyraźnej równoległości z obrazem OCT i widzeniem barw.
EN
Bruch’s membrane thickening, which impairs nutrient and metabolite transport, constitutes the key aspect in the pathogenesis of age-related macular degeneration (AMD). As a result, the deposits (drusen) form between the retinal pigment epithelium (RPE) and Bruch’s membrane, causing degradation of both RPE and photoreceptor cells. It has been shown experimentally that pulse lasers may help decrease drusen size and improve metabolite transport through the Bruch’s membrane. Using a nanosecond pulse laser (2RTTM, Retinal Rejuvenation Therapy), operating at subthreshold energy levels, combines the beneficial laser effect with the prevention of laser-induced inflammation or photoreceptor damage. Below, we present the results of 2RTTM treatment in 610 patients with intermediate AMD, assessed at 3 and 6 months following treatment. The effect of treatment was assessed with Maia microperimetry (macular sensitivity assessment), optical coherence tomography (Spectralis HRA + OCT) as well as visual acuity and colour vision testing. Our findings included: an extreme improvement in macular sensitivity at 3 months following 2RTTM, with a subsequent decrease at 6 months, visual acuity improvements maintained at 6 months, yet without a correlation with OCT and colour vision improvement.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
161-165
Physical description
Contributors
References
 • 1. Meyers KJ, Liu Z, Millen AE, et al. Joint associations of diet, lifestyle, and genes with age-related macular degeneration. Opthalmology 2015; 122: 2286-2294.
 • 2. Ferris FL, Davis MD, Clemons TE, et al. A simplified severity scale for age-related macular degeneration: AREDS Report No 18. Arch. Ophthalmol 2005; 123: 1570-1574.
 • 3. Gass JD. Photocoagulation of macular lesions. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol 1971; 75: 580-608.
 • 4. Chidlow G, Shibeeb O, Plunkett M, et al. Glial cell and inflammatory responses to retinal laser treatment: comparison of a conventional photocoagulator and a novel, 3-nanosecond pulse laser. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013; 28: 2319-2332.
 • 5. Virgili G, Michelessi M, Parodi MB, et al. Laser treatment of drusen to prevent progression to advanced age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev 2015; 10: CD006537 [doi: 10.1002/14651858.CD006537.pub3].
 • 6. Chehade L, Chidlow G, Wood J, et al. Review of short-pulse duration retinal lasers. Clin Exp Ophthalmol 2016; 44: 714-721.
 • 7. Jobling AL, Guymer RH, Vessey KA, et al. Nanosecond laser therapy reverses pathologic and molecular changes in age-related macular degeneration without retinal damage. FASEB J 2015; 29: 696-710.
 • 8. Guymer RH, Brassington KH, Dimitrov P, et al. Nanosecond-laser application in intermediate AMD: 12-month results of fundus appearance and macular function. Clin Exp Ophthalmol 2014; 42: 466-479.
 • 9. Ahir A, Guo L, Hussain AA, et al. Expression of metalloproteinases from human retinal pigment epithelial cells and their effects on the hydraulic conductivity of Bruch’s membrane. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002; 43: 458-465.
 • 10. Luu CD, Dimitrov PN, Robman L, et al. Role of flicker perimetry in predicting onset of late-stage age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol 2012; 130: 690-699.
 • 11. Ferris FL 3rd, Wilkinson CP, Bird A, et al. Clinical classyfication of age-related macular degeneration. Opthalmology 2013; 120: 844-851.
 • 12. Bąk I, Markowicz I, Mojsiewicz M, et al. Statystyka opisowa. Przykłady i zadania. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015; 31-70 i 185-194
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-33182d8d-991e-4a7c-8ff1-6e7f17439e46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.