PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 1 | 13-17
Article title

Alternatywne sposoby leczenia padaczki

Authors
Content
Title variants
EN
Alternative methods in the treatment of epilepsy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem padaczki lekoopornej, mimo pojawiających się kolejnych leków przeciwpadaczkowych nowej generacji, nadal pozostaje nierozwiązany. Oznacza to, że potrzebne jest nowe podejście do problemu braku pożądanego efektu terapeutycznego w padaczce, zwłaszcza w przypadku nieskuteczności stosowania 2-3 leków, stanowiących czwartą już kombinację preparatów. Ponieważ dieta ketogenna u części dzieci przynosi dobre rezultaty, autor poniższej pracy jest zdania, że można ją stosować także u dorosłych. Dodatkowo zasadność tego sposobu leczenia potwierdzają odpowiednie badania przeprowadzone w tej grupie wiekowej. Zakres stosowania immunoglobulin w medycynie, również w neurologii, stale się poszerza. Przed laty immunoglobuliny były zalecane u dzieci z padaczką z towarzyszącymi niedoborami immunologicznymi. Zaobserwowano, że po podaniu immunoglobulin zmniejszała się częstość napadów padaczkowych. Zainteresowanie badaczy skupiło się także na blokerach kanałów wapniowych w kontekście padaczki. Biorą one udział w patogenezie niektórych rodzajów napadów. Udowodniono, że zastosowanie werapamilu jako leku wspomagającego zmniejsza liczbę napadów padaczkowych. Inne blokery nie posiadają takich właściwości, ale uwagę zwraca potencjalne działanie winpocetyny. Drugą ważną grupę leków prowadzących do redukcji napadów padaczkowych stanowią statyny, a zwłaszcza atorwastatyna. Jej efekt przeciwdrgawkowy nie zależy od obniżenia poziomu cholesterolu. Preparat ten jako lek wspomagający jest szczególnie polecany u osób starszych. Reasumując, w prawidłowo leczonej padaczce lekoopornej, przy utrzymujących się napadach, należy rozważyć dołączenie jednego z omawianych leków.
EN
In spite of introduction of new generations of antiepileptic drugs, management of drug resistant epilepsy is still an unsolved issue. Therefore, we need an entirely new approach to the problem of lack of desired therapeutic effect in epilepsy, particularly when consecutive multidrug regimen proves ineffective. As some children respond favourably to ketogenic diet, the author suggests its use in adult patients too. Furthermore, legitimacy of this therapeutic modality has been confirmed by rigorous trials performed in this age group. Spectrum of possible applications of immunoglobulins in medicine, including neurology, is expanding continuously. Formerly, immunoglobulins were recommended in children with chronic epilepsy and concomitant immune deficit. Reduction of seizure frequency of after administration of immunoglobulins has been observed. Research has also focused on calcium channel blockers, as they may play a role in the pathogenesis of some types of seizures. Verapamil as added drug may also reduce the severity of seizures. Other blockers do not have such properties, but possible effects of vinpocetine are noteworthy. Statins are another important group of drugs contributing to reduction of seizures, particularly atorvastatin. Its antiepileptic effect is independent of cholesterol level reduction.As an adjuvant drug, it is often recommended in the elderly. To sum up, in properly managed drug resistant epilepsy, implementation of one of these treatment options should be considered.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
13-17
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Shorvon S.D.: Drug treatment of epilepsy in the century of the ILAE: the first 50 year, 1909-1958. Epilepsia 2009; 50 supl. 3: 69-92.
 • 2. Péchadre J.C., Sauvezie B., Osier C., Gibert J.: Traitement des encéphalopathies épileptiques de l’enfant par les gamma- globulines: résultats préliminaires. Rev. Electroencephalogr. Neurophysiol. Clin. 1977; 7: 443-447.
 • 3. Péchadre J.C., de Villepin A. Sauvezie B. i wsp.: Gammaglobulines et epilepsia. Rev. Med. 1978; 34: 1889-1901.
 • 4. van Engelen B.G., Renier W.O., Weemaes C.M. i wsp.: Immunoglobulin treatment in epilepsy, a review of the literature. Epilepsy Res. 1994; 19: 181-190.
 • 5. van Rijckevorsel K.: Immunological mechanisms in the aetiology of epilepsy: implications for treatment. BioDrugs 1999; 12: 115-127.
 • 6. Villani F., Avanzini G.: The use of immunoglobulins in the treatment of human epilepsy. Neurol. Sci. 2002; 23 supl. 1: S33-S37.
 • 7. Lemieux R., Bazin R., Néron S.: Therapeutic intravenous immunoglobulins. Mol. Immunol. 2005; 42: 839-848.
 • 8. Majkowski J.: Padaczka. PZWL, Warszawa 1986: 308-313.
 • 9. Kossoff E.H., MacGrogan J.R.: Worldwide use of the ketogenic diet. Epilepsia 2005; 46: 280-289.
 • 10. Jóźwiak S., Kossoff E.H., Kotulska-Jóźwiak K.: Dietary treatment of epilepsy: rebirth of an ancient treatment. Neurol. Neurochir. Pol. 2011; 45: 370-378.
 • 11. Kossoff E.H., Turner Z., Bluml R.M. i wsp.: A randomized crossover comparison of daily carbohydrate limits using the modified Atkins diet. Epilepsy Behar. 2007; 10: 432-436.
 • 12. Kossoff E.H., Rowley H., Sinha S.R., Vining E.P.: A prospective study of the modified Atkins diet for intractable epilepsy in adults. Epilepsia 2008; 49: 316-319.
 • 13. Carrette E., Vonck K., de Herdt V. i wsp.: A pilot trial with modified Atkins’ diet in adults patients with refractory epilepsy. Clin. Neurol. Neurosurg. 2008; 110: 797-803.
 • 14. Smith M., Politzer N., Macgaravie D. i wsp.: Efficacy and tolerability of the modified Atkins diet in adults with pharmacoresistant epilepsy: a prospective observational study. Epilepsia 2011; 52: 775-780.
 • 15. Auvin S.: Fatty acid oxidation and epilepsy. Epilepsy Res. 2012; 100: 224-228.
 • 16. Schlanger S., Shinitzky M., Yam D.: Diet enriched with omega-3 fatty acids alleviates convulsion symptoms in epilepsy patients. Epilepsia 2002; 43: 103-104.
 • 17. Yuen A.W., Sander G.W., Fluegel D. i wsp.: Omega-3-fatty supplementation in patients with chronic epilepsy: a randomized trial. Epilepsy Behav. 2005; 7: 253-258.
 • 18. Bazil C.W. i wsp.: Padaczka. W: Rowland L.P. (red.): Neurologia Merritta. Elsevier Urban i Partner, Wrocław 2008: 1011-1036.
 • 19. Langstaff A. Neurobiologia. PWN, Warszawa 2006: 517-518.
 • 20. Zamponi G.W., Lory P., Perez-Reyes E.: Role of voltage-gated calcium channels in epilepsy. Pflügers Arch. 2010; 460: 395-403.
 • 21. Iannetti P., Parisi P., Spalice A. i wsp.: Addition of verapamil in the treatment of severe myoclonic epilepsy in infancy. Epilepsy Res. 2009; 85: 89-95.
 • 22. Summers M.A., Moore J.L., McAuley J.W.: Use of verapamil as a potential P-glycoprotein inhibitor in a patient with refractory epilepsy. Ann. Pharmacother. 2004; 38: 1631-1634.
 • 23. Iannetti P., Parisi P., Spalice A.: Calcium-channel blocker verapamil administration in prolonged and refractory status epilepticus. Epilepsia 2005; 46: 967-969.
 • 24. Łuszczki J.J., Trojnar M.K., Trojnar M.P. i wsp.: Effects of three calcium channel antagonists (amlodipine, diltiazem and verapamil) on the protective action of lamotrigine in the mouse maximal electroshock-induced seizure model. Pharmacol. Rep. 2007; 59: 672-682.
 • 25. Sathyanarayana Rao K.N., Subbalakshmi N.K.: An experimental study of the anticonvulsant effect of amlodipine in mice. Singapore Med. J. 2010; 51: 424-428.
 • 26. Schmitt F.C., Dehnicke C., Merschhemke M., Meencke H.J.: Verapamil attenuates the malignant treatment course in recurrent status epilepticus. Epilepsy Behav. 2010; 17: 565-568.
 • 27. Zuliani V., Fantini M., Rivara M.: Sodium channel blockers as therapeutic target for treating epilepsy: recent updates. Curr. Top. Med. Chem. 2012; 12: 962-970.
 • 28. Chazot P.L.: Safinamide for the treatment of Parkinson’s disease, epilepsy and restless legs syndrome. Curr. Opin. Investig. Drugs 2007; 8: 570-579.
 • 29. Nekrassov V., Sitges M.: Vinpocentine inhibits the epileptic cortical activity and auditory alterations induced by pentylenetetrazole in the guinea pig in vivo. Epilepsy Res. 2004; 60: 63-71.
 • 30. Lee J.K., Won J.S., Singh A.K. i wsp.: Statin inhibits kainic acid-induced seizure and associated inflammation and hippocampal cell death. Neurosci. Lett. 2008; 440: 260-264.
 • 31. Piermartiri T.C., Vandresen-Filho S., de Arajo Herculano B. i wsp.: Atorvastatin prevents hippocampal cell death due to quinolinic acid-induced seizures in mice by increasing Akt phosphorylation and glutamate uptake. Neurotox. Res. 2009; 16: 106-115.
 • 32. Pugh M.J., Knoefel J.E., Mortensen E.M. i wsp.: New-onset epilepsy risk factors in older veterans. J. Am. Geriatr. Soc. 2009; 57: 237-242.
 • 33. Etminan M., Sami A., Brophy J.M.: Statin use and risk of epilepsy: a nested case-control study. Neurology 2010; 75: 1496-1500.
 • 34. Das R.R., Herman S.T.: Statins in epilepsy. Neurology 2010; 75: 1490-1491.
 • 35. Shorvon S.: Super-refractory status epilepticus: an approach to therapy in this difficult clinical situation. Epilepsia 2011; 52 supl. 8: 53-56.
 • 36. Robakis T.K. Hirsch L.J.: Literature review, case report, and expert discussion of prolonged refractory status epilepticus. Neurocrit. Care 2006; 4: 35-46.
 • 37. Visser N.A., Braun K.P. Leijten F.S. i wsp.: Magnesium treatment for patients with refractory status epilepticus due to POLG1-mutations. J. Neurol. 2011; 258: 218-222.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-327ec5ff-b238-446c-8db7-d612a482253b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.