PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 271-275
Article title

Ocena programu profilaktycznego zdrowia jamy ustnej u pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie

Content
Title variants
EN
Assessment of preventive oral health program in patients with mental retardation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The purpose of the study was to evaluate the efficacy of the program by assessing the caries prevalence DMFT (decayed, missing and filled teeth) and periodontal status CPITN (community periodontal index of treatment needs) indices. Fissure sealant retention was also assessed in vivo. Material and method: Preventive program consisted of supervised tooth brushing twice a day, tooth brushing with Duraphat paste (Colgate-Palmolive, Poland Sp. z o.o.; concentration of fluoride 5000 ppm), on 10 occasions over a year and sealant application to sound posterior teeth. For fissure sealing two different materials: Fuji VII and Helioseal F, were used by means of a split-mouth model. Altogether 87 teeth were sealed in 15 female patients age 16 to 25. A full oral examination was carried out before initiating the program and after two years of its application. Results: The preliminary examination showed a high (8.24) mean DMFT, a high (52.08%) percentage of bleeding quadrants and 22.2% calculus presence. After this 2 year preventive program no caries was detected in the fissure sealed teeth and material was present in 90.7% of those sealed with Fuji VII and 83% with Helioseal F. Bleeding and calculus presence decreased to 42.8% and 20.8% respectively. Conclusions: A combination of topical fluoridation and fissure sealing appears to be an effective method of caries prevention in people with mental retardation.
PL
Celem badań była ocena skuteczności zastosowanego profilaktycznego programu zdrowia jamy ustnej oparta na badaniach stomatologicznych z zastosowaniem epidemiologicznych wskaźników próchnicy DMFT (wskaźnik intensywności próchnicy określający zapadalność na próchnicę – decayed, missing and filled teeth; polski skrót: PUWZ) i chorób przyzębia CPITN (wskaźnik periodontologicznych potrzeb leczniczych – community periodontal index of treatment needs). Ponadto założono porównanie retencji materiałów uszczelniających in vivo. Materiał i metoda: Zastosowano program profilaktyczny składający się z nadzorowanego szczotkowania zębów 2 razy dziennie, 10-krotnego w ciągu roku szczotkowania uzębienia pastą Duraphat (stężenie fluoru 5000 ppm) oraz uszczelnienia bruzd zdrowych zębów tylnych. Do uszczelnienia zastosowano 2 rodzaje materiałów: oparty na żywicy Helioseal F i cement szkłojonomerowy Fuji VII metodą split-mouth, które założono w 87 zębach. Programem zostało objętych 15 osób płci żeńskiej w wieku od 16 do 25 lat. Badanie stanu jamy ustnej przeprowadzono przed wdrożeniem programu, a podczas jego trwania badano biorących udział w 6-miesięcznych odstępach. Badanie końcowe przeprowadzono po okresie dwóch lat od wdrożenia działań profilaktycznych. Wyniki: Badanie wstępne wykazało wysoką wartość PUWZ (8,24) oraz wysoki odsetek kwadrantów z krwawieniem (52,08%) i obecnością kamienia nazębnego (22,02%). W ostatnim badaniu po okresie 2 lat nie stwierdzono w żadnym z uszczelnianych zębów wystąpienia zmian próchnicowych, a utrzymanie się materiału uszczelniającego wynosiło 90,7% w przypadku Fuji VII i 83% w zębach uszczelnionych Helioseal F. Zmniejszyło się krwawienie z dziąseł (42,8%) oraz występowanie kamienia nazębnego (20,8%). Wnioski: Zastosowany program profilaktyczny oraz laki szczelinowe skutecznie zapobiegają próchnicy u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
271-275
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw
author
 • Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw
 • Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw
 • Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Piotrowski
References
 • 1. Fortune F.: Human diseases for dentistry. Oxford University Press, Oxford 2004: 341-349.
 • 2. Adamowicz-Klepalska B., Nowak-Edin R.: Stomatologiczny aspekt zespołu Downa u dzieci. Czas. Stomatol. 1999; 6: 389-393.
 • 3. Mitsea A.G., Karidis A.G., Donta-Bakoyianni C., Spyropoulos N.D.: Oral health status in Greek children and teenagers, with disabilities. J. Clin. Pediatr. Dent. 2001; 26: 111-117.
 • 4. Borysewicz-Lewicka M., Kaczmarek A., Krokos K.: Ocena stanu uzębienia uczniów szkoły specjalnej. Czas. Stomatol. 1996; 49: 813-816.
 • 5. Orlik M., Mielnik-Błaszczak M.: Ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży specjalnej troski. Przegl. Stomatol. Wieku Rozwoj. 1997; 4: 20-25.
 • 6. Strużak-Wysokińska M., Wysokińska-Miszczuk J., Niedzielska K.: Ocena stanu uzębienia młodzieży upośledzonej umysłowo, pozbawionej planowej opieki stomatologicznej. Wiad. Lek. 1984; 37: 619-625.
 • 7. Barańska-Gachowska M., Lisiewicz-Dyduch J., Lampa-Kompała J.: Ocena stanu uzębienia i przyzębia u dzieci upośledzonych umysłowo. Czas. Stomatol. 1986; 39: 87-92.
 • 8. Wójciak L., Lausch-Żuk J., Twardowski A., Stachowiak K.: Czynniki wpływające na profilaktykę i leczenie zębów u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Czas. Stomatol. 1990; 43: 459-465.
 • 9. Jańczuk Z.: Stan narządu żucia polskiej populacji. Nowa Stomatol. 1997; 2: 45-51.
 • 10. Evans D.J., Greening S., French A.D.: A study of the dental health of children and young adults attending special schools in South Glamorgan. Int. J. Paediatr. Dent. 1991; 1: 17-24.
 • 11. Holland TJ., O’Mullane D.M.: Dental treatment needs in three institutions for the handicapped. Community Dent. Oral Epidemiol. 1986; 14: 73-79.
 • 12. Shaw L., Maclaurin E.T., Forster T.D.: Dental study of handicapped children attending special schools in Birmingham, UK. Community Dent. Oral Epidemiol. 1986; 14: 24-27.
 • 13. Wierzbicka M., Zawadzińska M., Pierzynowska E. i wsp.: Ogólnokrajowy monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska 2001. MZiOS, AM Warszawa 2002.
 • 14. Wierzbicka M., Szatko F., Zawadziński M. i wsp.: Ogólnokrajowy monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska 2002. MZiOS, AM, Warszawa 2003.
 • 15. Chłapowska J.: Stan uzębienia wybranej grupy dzieci i młodzieży a fluorkowa profilaktyka próchnicy zębów. Praca doktorska. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1996.
 • 16. Lempe B.: Stan uzębienia i potrzeb leczniczych młodzieży poznańskich szkół ponadpodstawowych w ocenie lekarza i pacjenta. Praca doktorska. AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2001.
 • 17. Gerreth K, Gromadzińska-Zapłata E., Liweń B., Paszyńska E.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej osób niepełnosprawnych umysłowo czynnie uprawiających sport. Dental Forum 2007; 35: 35-40.
 • 18. Limanowska-Shaw H., Paszyńska E., Deręgowska-Nosowicz P. i wsp.: Ocena stanu dziąseł oraz nawyków higienicznych u sportowców olimpiad specjalnych, Czas. Stomatol. 2003; 56: 415-420.
 • 19. Feldman C.A., Giniger M., Sanders M. i wsp.: Special Olympics, special smiles: assessing the feasibility of epidemiologic data collection. JADA 1997; 128: 16871692.
 • 20. Sindoor S.D., Desai B.D.: Down syndrome: a review of the literature. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1997; 84: 279-284.
 • 21. Rothwell M., Anstice H.M., Pearson G.J.: The sorption and release of fluoride by four different ion-releasing dental cements. J. Dent. Res. 1996; 5: 459-465.
 • 22. Smales R.J., Gao W, Ho F.T.: In vitro evaluation of sealing pits and fissures with newer glass-ionomer cements developed for the ART technique. J. Clin. Pediatr. Dent. 1997; 4: 321-326.
 • 23. Nicholson J.W, Aggarwal A., Czarnecka B., Limanowska-Shaw H.: The rate of change of pH of lactic acid exposed to glass-ionomer dental cements. Biomaterials 2000; 20: 1989-1995.
 • 24. Forsten L.: Uwalnianie fluoru z glass-ionomerów. Stomatol. Współcz. 1995: 3: 219-224.
 • 25. Lisiecka K.: Próchnica zębów u dzieci 12-letnich w Polsce w świetle badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce w latach 1987 i 1995. Przegl. Stomatol. Wieku Rozwoj. 1996; 14: 55-60.
 • 26. Simonsen R.J.: Retention and effectiveness of dental sealants after 15 years. J. Am. Dent. Assoc. 1991; 122: 34-39.
 • 27. Vrbic V: Retention of fissure sealant and caries reduction. Quintessence Int. 1983; 4: 421-425.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-32774b44-5ae3-4261-90cd-df54f1209c34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.