PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 2 | 48-54
Article title

Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku pomieszczeń

Content
Title variants
EN
Microbiological hazards in the indoor environment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W przedstawionej pracy przedstawiono zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w budynkach mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem syndromu chorego budynku (SBS) oraz zespołu chorób związanych z budynkiem (BRI) a pojawiających się w następstwie przebywania ludzi w nadmierniezanieczyszczonym środowisku wewnętrznym. Opisano podstawowe źródła zanieczyszczeń i problemy związane z korozją mikrobiologiczną materiałów budowlanych, metody badań powierzchni i powietrza oraz kryteria oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska wewnętrznego.
EN
The present paper discusses harmful biological agents in buildings with particular emphasis on Sick Building Syndrome (SBS) and a set of diseases associated with the building (Building Related Illnesses – BRI), appearing as the consequence of humans staying in excessively polluted indoor environment. The article briefly describes the basic sources of biological pollution, the problems associated with microbiological corrosion of construction materials, methods used for the testing of surface and air contamination by microorganisms and the criteria for assessing the degree of the indoor environment pollution.
Contributors
 • Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
References
 • [1] Krzyśko-Łupicka T.: Zagrożenia mikologiczne w budownictwie – problem ogólnoświatowy w: Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020. (red. K. Oszańca). Opolskie Ekoforum. Atmoterm S.A. 2010; 203-222.
 • [2] An H.A., Mainelis G., Yao M.: Evaluation of a high-volume portable bioaerosol sampler in laboratory and field environments. Indoor Air 2004; 14: 385-393.
 • [3] Górny R. L.: Aerozole biologiczne – rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia. Med. Środow. 2010; 13 (1): 41- 51.
 • [4] Gąska-Jędruch U., Dudzińska M.R.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym, w Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, tom 2, Ozonek J., Pawłowski A. (red.), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska 2009; 59: 31-40.
 • [5] Chmiel M., Frączek, K. Grzyb, J.: Problemy monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2015; 17-27.
 • [6] Zgoła B.: Syndrom Chorego Budynku cz. 1: 2007 (http://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/syndromchorego-budynku-cz-1_57547.html)
 • [7] Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych. Bez. Pr. 2005; 3: 29-31.
 • [8] Mniszek W., Rogiński J.: Wady konstrukcyjne budynków przyczyną zagrzybienia pomieszczeń. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 2007; 1(3): 31-44.
 • [9] Krzyśko-Łupicka T.: Przegląd metod stosowanych wykrywania grzybów w pomieszczeniach. Materiały Konferencyjne, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt, Bydgoszcz 2002; 203-205.
 • [10] Gołofit-Szymczak, M., Ławniczek-Wałczyk, A., & Górny, R.: Bioaerozole w pomieszczeniach pracy-źródła i zagrożenia. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka 2013, 9-11.
 • [11] Wołejko E., Matejczyk M.: Problem korozji biologicznej w budownictwie. Bud.i Inż. Środow. 2011; 2(2): 191-195.
 • [12] Gutarowska B.: Niszczenie materiałów technicznych przez drobnoustroje. LAB Laboratoria. Aparatura, Badania 2013; 2: 10-14.
 • [13] Ochmański W., Barabasz W.: Mikrobiologiczne zagrożenie budynków i pomieszczeń mieszkalnych oraz ich wpływ na zdrowie (syndrom chorego budynku). Prz. Lek. 2000; 57: 419-423.
 • [14] Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia techniczna. T. 1. Wyd. PŁ, Łódź. 2000 ss. 442.
 • [15] Krzyśko-Łupicka T., Latała A.: Ocena przydatności techniki Cunt-tact do kontroli skażenia budynków grzybami strzępkowymi. Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów. Łódź, 2001; 309-312.
 • [16] Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A.,. Górny R. L.: Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2013; 2(76): 5–17.
 • [17] Janińska B.: Metody oceny skażenia obiektów budowlanych grzybami pleśniowymi. Foundations of Civil and Environmental Engineering 2002; 3: 47-64.
 • [18] Augustyńska D. Pośniak M. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy wartości dopuszczalne 2014. CIOP- PIB. Warszawa, 2014.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3217a56b-468a-434d-bde1-9687c7cd46c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.