PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 1 | 51-57
Article title

Diagnostyka nowotworowa u kobiet ciężarnych

Content
Title variants
EN
Cancer diagnosis in pregnant women
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
According to current estimates, about 1 out of 1000 pregnancies is complicated by neoplastic disease. Incidence of cancer during pregnancy shows a growing trend, as women decide to procreate at a later age. Early and reliable diagnosis is crucial in cancer treatment. Several modalities are used to detect a neoplasm. In the setting of pregnancy, diagnostic possibilities are very limited. Pregnancy-associated physiological alterations occurring in female organism may influence some of the tests, therefore their reliable interpretation requires considerable experience on the part of the clinician. Furthermore, so diagnostic techniques can not be applied during initial gestational weeks due to their deleterious impact on the fetus. Also, some tumor markers may be useless. Fetus-safe diagnostic modalities include: cytological smear, colposcopy, sonography, manual palpation, colonoscopy, lab tests, fine needle biopsy, bone marrow biopsy and lumbar puncture. Most of them are routinely used, also in pregnant women. Some techniques are safe, if used cautiously. With adequate preventive measures, they may be considered harmless for both mother and fetus. These include: guided biopsy, conization of cervix, magnetic resonance imaging, mammography and, in selected cases, radiography. Diagnostic modalities contraindicated during pregnancy are mainly radiography, computed tomography, laparoscopy (in some authors’ opinion) and studies involving administration of radioactive isotopes.
PL
Obecnie mniej więcej 1 na 1000 ciąż jest powikłana chorobą nowotworową. Obserwuje się tendencję wzrostową, ponieważ kobiety decydują się na potomstwo w późniejszym wieku. W leczeniu choroby nowotworowej bardzo istotne jest ustalenie wczesnego i pewnego rozpoznania. W tym celu korzysta się z różnych metod diagnostycznych, które pomagają wykryć toczący się proces nowotworowy. Diagnostyka w przypadku kobiet w ciąży jest bardzo zawężona. Fizjologiczne zmiany zachodzące podczas ciąży w organizmie kobiety mogą wpływać na niektóre wyniki, dlatego konieczna jest ich odpowiednia interpretacja przez doświadczonego klinicystę. Dodatkowo niektóre metody diagnostyczne nie mogą być stosowane u kobiet we wczesnych tygodniach ciąży ze względu na ich szkodliwy wpływ na płód. Pewne markery nowotworowe również nie mają zastosowania. Do metod diagnostycznych bezpiecznych dla płodu należą: rozmaz cytologiczny, kolposkopia, USG, badanie palpacyjne, kolonoskopia, badania laboratoryjne, punkcja cienkoigłowa, biopsja szpiku kostnego oraz punkcja lędźwiowa. Większość z nich jest powszechnie stosowana, również u kobiet w ciąży. Istnieją też metody, które są bezpieczne, jeśli stosuje się je w pewnym ograniczeniu. Przy użyciu odpowiednich środków ostrożności można je uznać za nieszkodliwe dla płodu. Należą do nich: biopsja celowana, konizacja, rezonans magnetyczny, mammografia oraz w niektórych przypadkach RTG. Metody diagnostyczne przeciwwskazane w ciąży to przede wszystkim: rentgenografia, tomografia komputerowa, według niektórych autorów laparoskopia oraz badanie z użyciem izotopów promieniotwórczych.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
51-57
Physical description
Contributors
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
author
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
References
 • 1. Sajdak S., Englert-Golon M.: Nowotwory złośliwe u kobiet w ciąży. Ginekologia Praktyczna 2009; 3: 17-20.
 • 2. Zdziennicki A.: Monitorowanie ciężarnych z nowotworami narządów płciowych. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia 2007; 43, 3: 19-22.
 • 3. Pavlidis N.A.: Coexistence of pregnancy and malignancy. Oncologist 2002; 7: 279-287.
 • 4. Słomko Z.: Rak szyjki macicy w ciąży. W: Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002: 560-587.
 • 5. Skręt A.: Nowotwory. W: Bręborowicz G.H. (red.): Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2006: 817-830.
 • 6. Bręborowicz J., Bręborowicz D.: Histopatologia nowotworów narządu rodnego. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 68-72.
 • 7. Bartczak P., Samulak D.: Zastosowanie wybranych metod oceny stanu płodu w ciążach powikłanych hipotrofią. Ginekologia Praktyczna 2009; 4: 25-30.
 • 8. Korzon M., Grzybowski W, Świątkowska M., Preis K.: Rak jelita grubego w przebiegu ciąży - problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4: 326-329.
 • 9. Leśniowski B., Małecka-Panas E.: Badania endoskopowe u kobiet ciężarnych. Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3: 30-33.
 • 10. Obrzut B., Skręt-Magierło J., Skręt A. i wsp.: Leczenie operacyjne guzów jajnika u kobiet ciężarnych. Ginekologia Praktyczna 2006; 88, 2: 6-10.
 • 11. Drozd J.: Ostre białaczki u kobiet w ciąży. Adres: "http:// www.ginekolog.pl/mod/archiwum/6433_ostre_białaczki_ kobiet.html (cytowany 10 maja 2010 r.).
 • 12. Haładyj E.: Rak sutka u kobiet w stanie ciężarnym. Adres: http://www.ginekolog.pl/mod/archiwum/6435_sutka_kobiet_ stanie.html (cytowany 10 maja 2010 r.).
 • 13. Ring A.E., Smith I.E., Ellis P.A.: Breast cancer and pregnancy. Ann. Oncol. 2005; 16: 1855-1860.
 • 14. Bogorodzki P., Wolak T, Orzechowski M., Piątkowska-Jarko E.: Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w badaniach czynnościowych ukrwienia tkankowego i przepływu w dużych naczyniach. W: Nałęcz M. (red.): Obrazowanie biomedyczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.
 • 15. Szymański W: Guzy jajnika w okresie ciąży. W: Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002: 889-899.
 • 16. Karwowski A.: Metody obrazowe w ginekologii onkologicznej. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 73-77.
 • 17. Spaczyński M., Kędzia H., Sajdak S. i wsp.: Metody diagnostyczne. W: Spaczyński M. (red.): Onkologia Ginekologiczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1997: 39-70.
 • 18. Klimek M., Wojtyś A., Wiecheć M. i wsp.: Zabiegi laparoskopowe w ciąży. Ginekologia Praktyczna 2003; 11, 4: 39-40.
 • 19. Oduncu F.S., Kimmig R., Hepp H., Emmerich B.: Cancer in pregnancy: maternal-fetal conflict. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2003; 129: 133-146.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-31cade84-8cfb-4fd6-a63f-d4cceb24c590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.