PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 4 | 411–425
Article title

Terapia inhalacyjna u dzieci

Content
Title variants
EN
Inhalation therapy in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Inhalation is a form of treatment used in respiratory diseases that allows medications to be administered directly to the affected site. Thanks to this, the administration of lower doses helps obtain a higher concentration in the target organ and eliminate or effectively reduce systemic adverse effects. For drug deposition in the respiratory system, we use inhalers (pressurised, dry powder, soft mist) or nebulisers (jet, ultrasonic, vibrating mesh). In pressurised inhalers, spacers or holding chambers can be used to effectively synchronise inspiration with dose release. Inhalers are indicated in lower respiratory tract diseases, and the only contraindication is the inability to use the device. Nebulisers can be used in upper and lower respiratory tract diseases, but there are certain contraindications (among others: acute inflammation, flares of chronic diseases, circulatory insufficiency). The selection of an inhaler (or a shift to another device) must be justified. It should be based on the knowledge of the properties and principles of individual inhalers, assessment of the child’s ability to use the device properly (including obtaining optimal inspiratory flows) as well as on the preferences of patients and their guardians. It is significant to individually instruct the patient how to use an inhaler when this treatment is being implemented and to review the inhalation technique during each follow-up visit. Treatment benefits can be achieved when age, clinical condition, proper inhalation technique correlated with the abilities of patients are considered.
PL
Inhalacja leku jest formą terapii umożliwiającą w toku leczenia chorób układu oddechowego podanie leku bezpośrednio do miejsca jego działania. Pozwala to przy pomocy mniejszej dawki uzyskać większe stężenie leku w narządzie docelowym oraz wyeliminować lub skutecznie ograniczyć niepożądane działania ogólnoustrojowe. Do depozycji leku w układzie oddechowym stosuje się inhalatory (ciśnieniowe, suchego proszku, miękkiej mgły) albo nebulizatory (pneumatyczne, ultradźwiękowe, wibracyjne). W przypadku wyboru inhalatorów ciśnieniowych w celu skutecznej synchronizacji wdechu z uwolnieniem dawki można używać przedłużaczy bądź komór inhalacyjnych. Wskazaniem do stosowania inhalatorów są choroby dolnych dróg oddechowych, przeciwwskazaniem jedynie brak umiejętności korzystania z urządzenia. Nebulizatory można stosować w terapii chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, z wyjątkiem określonych przeciwwskazań (m.in. ostre stany zapalne, zaostrzenia chorób przewlekłych, niewydolność krążenia). Wybór inhalatora (lub jego zamiana na inny) musi mieć istotne uzasadnienie. Powinien opierać się na znajomości właściwości i zasad działania poszczególnych inhalatorów, ocenie umiejętności prawidłowego stosowania urządzenia przez chore dziecko (w tym osiągania optymalnych przepływów wdechowych), jak również uwzględniać preferencje pacjenta i jego opiekunów. Istotne znaczenie ma nie tylko indywidualne szkolenie chorego w zakresie umiejętności posługiwania się inhalatorem przy wdrażaniu tej metody leczenia, ale także stała kontrola techniki inhalacyjnej podczas każdej kolejnej wizyty lekarskiej. Uwzględnienie wieku pacjenta, jego stanu klinicznego, odpowiedniej dawki leku, właściwej techniki inhalacyjnej skorelowanej z umiejętnościami chorego dziecka pozwala osiągnąć korzystne efekty kliniczne.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
411–425
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Pediatrii, Katedra Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska. Kierownik Katedry i Oddziału: prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz
 • Oddział Kliniczny Pediatrii, Katedra Pediatrii w Bytomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska. Kierownik Katedry i Oddziału: prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz
 • Oddział Dziecięcy, Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie, Polska. Ordynator Oddziału: dr n. med. Jarosław Mijas
References
 • 1. Cichocka-Jarosz E, Kwinta P: Techniki zabiegów inhalacyjnych u dzieci. In: Pietrzyk JJ, Szajewska H, Mrukowicz J (eds.): ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 245– 258.
 • 2. Emeryk A, Kurzawa R, Bręborowicz A (eds.): Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
 • 3. GINA: Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2014 (revision). Available from: www.ginasthma.org.
 • 4. Pietrzak J, Obuchowicz A: Nebulizacja w chorobach układu oddechowego u dzieci. Lekarz 2006; 12: 85–94.
 • 5. Emeryk A: Inhalator ciśnieniowy z dozownikiem (pMDI) – zmiana właściwości poprzez zastosowanie nośników bezfreonowych. Alergia 2007; 1: 39–42.
 • 6. Castro-Rodriguez JA, Rodrigo GJ: β-agonists through metereddose inhaler with valved holding chamber versus nebulizer for acute exacerbation of wheezing or asthma in children under 5 years of age: a systematic review with meta-analysis. J Pediatr 2004; 145: 172–177.
 • 7. Wildhaber JH, Waterer GW, Hall GL et al.: Reducing electrostatic charge on spacer devices and bronchodilator response. Br J Clin Pharmacol 2000; 50: 277-280.
 • 8. Everard ML: Role of inhaler competence and contrivance in “difficult asthma”. Paediatr Respir Rev 2003; 4: 135-142.
 • 9. Newman SP: Spacer devices for metered dose inhalers. Clin Pharmacokinet 2004; 43: 349-360.
 • 10. Hess DR: Metered-dose inhalers and dry powder inhalers in aerosol therapy. Respir Care 2005; 50: 1376-1383.
 • 11. Lee SM, Chang YS, Kim CW et al.: Skills in handling Turbuhaler, Diskus, and pressurized metered-dose inhaler in Korean asthmatic patients. Allergy Asthma Immunol Res 2011; 3: 46-52.
 • 12. Pirożyński M: Podstawy aerozoloterapii, systemy inhalacyjne. In: Fal AM (ed.): Alergia, choroby alergiczne, astma. Vol. II, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 173-184.
 • 13. Hermanowicz-Salomon J: Znaczenie aerozoloterapii w chorobach układu oddechowego. Terapia 2007; 15: 27-33.
 • 14. Bokiej J, Stanisz J: Praktyczne aspekty nebulizacji. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002; 5: 87-91.
 • 15. Emeryk A, Pirożyński M: Nebulizacja: czym, j ak, dla kogo, kiedy? Polski Konsensus Nebulizacyjny. Medycyna Praktyczna - Pneumonologia 2013; 1: 1-12 (wyd. specjalne).
 • 16. Cichocka-Jarosz E, Kwinta P: Technika i zasady stosowania leków w nebulizacji w leczeniu chorób dolnych dróg oddechowych u dzieci. In: Pietrzyk JJ, Szajewska H, Mrukowicz J (eds.): ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 259-266.
 • 17. Rottier B, Rubin B: Asthma medication delivery: mists and myths. Paediatr Respir Rev 2013; 14: 112-118.
 • 18. Nikander K , Agertoft L, Pedersen S: Breath-synchronized nebulization diminishes the impact of patient-device interfaces (face mask or mouthpiece) on the inhaled mass of nebulized budesonide. J Asthma 2000; 37: 451-459.
 • 19. Everald ML: Guidelines for devices and choices. J Aerozol Med 2001; 14 (Suppl. 1): S59-S64.
 • 20. Barry PW, Fouroux B, Pedersen S et al.: Nebulizers in childhood. Eur Respir Rev 2000; 10: 527-535.
 • 21. Rubin B: Bye-bye, blow-by. Respir Care 2007; 52: 981.
 • 22. Booker R: Do patients think that dry powder inhalers can be used interchangeably? Int J Clin Pract Suppl 2005; 149: 30-32.
 • 23. Devadason SG: Recent advances in aerosol therapy for children with asthma. J Aerosol Med 2006; 19: 61-66.
 • 24. Sestini P, Cappiello V, Aliani M et al.: Prescription bias and factors associated with improper use of inhalers. J Aerosol Med 2006;19: 127-136.
 • 25. Melani AS, Bonavia M, Cilenti V et al.: Inhaler mishandling remains common in real life and is associated with reduced disease control. Respir Med 2011; 105: 930-938.
 • 26. Crompton GK, Barnes PJ, Broeders M et al.: The need to improve inhalation technique in Europe: a report from the Aerosol Drug Management Improvement Team. Respir Med 2006; 100: 1479-1494.
 • 27. Fink JB, Rubin BK: Problems with inhaler use: a call for improved clinician and patient education. Respir Care 2005; 50: 1360-1374.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-31b74135-35e0-41f9-9586-c860342bc9e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.