PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 223-228
Article title

Premedykacja do małoinwazyjnych zabiegów wykonywanych w praktyce pediatrycznej

Content
Title variants
EN
Premedication for little invasive procedures performed in paediatric practice
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Assessing of possible profits and endangers of premedication performed for little invasive procedures in paediatrics are goal of this work. Lack of researches in that direction, made to base on researches concerning premedication of children for general anaesthesia and surgical procedures, there are various methods of sedation of children with applied with various drug used traditionally in anaesthesiological practice. Midazolam is best researched drug. On that issue it can be administrated trough IV, orally, rectal or with usage of transmucosal routes, nasal, sublingual or with usage of application on anterosuperior aspect of the child’s tongue route. All these methods gave similar sedation effect vs. placebo, but were variously tolerated by children depending on route of administration. Oral and rectal administration demands higher doses, which gave prolonged sedation effect and requires more time to achieve proper sedation. Transmucosal application methods allowed reduction of total dose, similar to intravenous route, and allowed early sedation onset. Lack of children cooperation makes sublingual route difficult to perform. Nasal route gave better effects, but in was poorly tolerated by children. It seemed technically more difficult to administrate drug through aliquots doses on anterosuperior aspect of the child’s tongue, but it appeared to connect advantages and eliminate disadvantages of previous forms of drug administration. Usage of opioids adapted in children premedication don’t seem to find usage in sedation of children in paediatric ward due to post operational tendency to cause nausea and vomiting, and appearance of respiratory disorders connected with these drugs usage. Usage of proper monitoring and preservation of safety precautions should be obligatory, due to adverse event including death of patient connected with irresponsible usage of sedation drugs by unprepared medical personnel and lack of preservation of safety precautions while dealing with children. Further research are necessary to set proper guidelines for premedication for little invasive procedures in paediatric practice.
PL
W pracy podjęto próbę przedstawienia metod premedykacji u dzieci przed małoinwazyjnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi stosowanymi na co dzień na oddziale pediatrycznym. Analizowano badania dotyczące przygotowania dzieci do znieczulenia ogólnego i do zabiegów operacyjnych z zastosowaniem różnych metod sedacji i z użyciem kilku grup leków wykorzystywanych tradycyjnie w anestezjologii. Najlepiej przebadanym lekiem stosowanym w premedykacji jest midazolam. Może on być podawany drogą dożylną, doodbytniczą, doustną, jak również z wykorzystaniem wchłaniania leku przez śluzówki nosa, jamy ustnej i z aplikacją na część przednio-górną języka. Niezależnie od drogi podania midazolamu uzyskiwano podobny efekt końcowy w porównaniu z placebo, jednakże poszczególne drogi podawania leku były różnie tolerowane przez dzieci. Przy podawaniu leku doustnie lub doodbytniczo konieczne było podanie stosunkowo wysokich dawek, co pozwalało na uzyskanie przedłużonego efektu działania, ale jednocześnie wydłużał się czas potrzebny do uzyskania sedacji. Metody z wykorzystywaniem przezśluzówkowego wchłaniania się leku umożliwiły zredukowanie dawki do stosowanej dożylnie i uzyskanie szybszego początku działania. Metoda podjęzykowa okazała się trudna do zastosowania u dzieci ze względu na brak współpracy. Wykazano, że donosowe podanie leku było bardziej efektywne, ale źle tolerowane przez małych pacjentów. Z kolei podawanie leku w podzielonych dawkach na błonę śluzową przednio-górnej części języka było trudne technicznie, ale łączyło zalety i eliminowało wady poprzednich metod aplikacji leku. Opioidy stosowane niekiedy w premedykacji dzieci przed zabiegami nie znajdują zastosowania w premedykacji dzieci na oddziałach pediatrycznych ze względu na tendencję do wywoływania wymiotów oraz zaburzeń ze strony układu oddechowego. Należy podkreślić konieczność monitorowania parametrów życiowych i zachowania dużych środków ostrożności podczas premedykacji u dzieci. Stosowanie sedacji przez nieprzygotowany do tego personel medyczny w połączeniu z brakiem zachowania podstawowych środków ostrożności może prowadzić do powikłań, ze zgonem pacjenta włącznie.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
223-228
Physical description
Contributors
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: dr n. med. Andrzej Truszczyński
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Aitkenhead A.R, Smith G., Rowbotham D. J.: Anestezjologia. Tom 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2θ08: 711-713
 • 2. Holm-Knudsen R., Clausen T G., En0 D.: Rectal administration of midazolam versus diazepam for preanesthetic sedation in children. Anesth . Prog . 1990; 37: 29-31.
 • 3. Feld L. H . , Negus J . B . , White P. F.: Oral midazolam preanesthetic medication in pediatric outpatients . Anesthesiology 1990; 73: 831-834.
 • 4. Pandit U.A. , Collier P.J . , Malviya S . i wsp .: Oral transmucosal midazolam premedication for preschool children Can . J . Anaesth. 2001; 48: 191-195.
 • 5. Karl H.W, Rosenberg J.L., Larach M.G., Ruffle J.M.: Transmucosal administration of midazolam for premedication of pediatric patients . Comparision of the nasal and sublingual routes . Anesthesiology 1993; 78: 885-891.
 • 6. Wilton N. C . , Leigh J . , Rosen D . R , Pandit U.A.: Preanesthetic sedation of preschool children using intranasal midazolam .Anesthesiology 1988; 69: 972-975.
 • 7. von Ungern-Sternberg B .S . , Erb T. O . , Habre W. i wsp .: The impact of oral premedication with midazolam on respiratory function in children. Anesth . Analg . 2009; 108: 1771-1776
 • 8. Cote C J . , Notterman D .A. , Karl H .W i wsp .: Adverse sedation events in pediatrics: a critical incident analysis of contributing factors . Pediatrics 2000; 105: 805-814.
 • 9. Tamura M. , Nakamura K , Kitamura R i wsp .: Oral premedication with fentanyl may be a safe and effective alternative to oral midazolam . Eur. J . Anaesthesiol . 2003; 20: 482-486
 • 10. Zedie N. , Amory D .W, Wagner B . K , O’Hara D .A.: Comparison of intranasal midazolam and sufentanil premedication in pediatric outpatients Clin Pharmacol Ther 1996; 59: 341-348 .
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-31b3759b-7470-4fdd-afad-3a38615cec77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.