PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 4 | 239–245
Article title

Determinants of pelvic and para-aortic lymph node metastasis in endometrial cancer and its role in tailoring lymphadenectomy

Content
Title variants
PL
Wyznaczniki przerzutów do węzłów chłonnych miedniczych i okołoaortalnych u pacjentek z rakiem błony śluzowej trzonu macicy i ich rola w ustalaniu zakresu limfadenektomii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) decided to adopt surgical staging for endometrial cancer including systemic pelvic and para-aortic lymph node dissection in 1988; however, the extent of an optimal lymphadenectomy and which subgroup of patients would benefit are still debatable issues. The purpose of this study was to evaluate the incidence and distribution of pelvic and aortic lymph node metastases in endometrial cancer and to study various clinicopathologic variables affecting lymph node metastasis in endometrial cancer and their role in tailoring lymphadenectomy. Methods: This retrospective study included patients with endometrial cancer that were admitted to the Obstetrics and Gynecology Department of Shinshu University Hospital, Japan, and South Egypt Cancer Institute, Assiut University, Egypt, between June 2005 and May 2014. All patients underwent pelvic lymph node and para-aortic lymph node dissection as part of the primary surgery during the study period. Demographic and clinicopathological data were collected and analyzed in relation to pelvic lymph node and para-aortic lymph node metastasis. Results: Seventy-eight patients (35 patients from Japan and 43 patients from Egypt) with endometrial cancer with FIGO stage I–IV and with all histopathological cell types and tumor grades were included. Pelvic lymph node metastases were significantly correlated with advanced disease (stage III and IV), endometroid carcinoma, myometrial invasion >1/2, adnexal involvement and lymphovascular space invasion. Para-aortic lymph node metastases were significantly correlated with advanced disease (stage III and IV), myometrial invasion >1/2, adnexal involvement and lymphovascular space invasion. Conclusion: Our study concluded that lymphadenectomy in patients with endometrial cancer can be tailored according to risk stratification for lymph node metastasis. So, in low risk patients lymphadenectomy can be omitted to avoid operative complications.
PL
Wstęp: W 1988 roku Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa (International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) zdecydowała o  przyjęciu systemu oceny zaawansowania raka błony śluzowej trzonu macicy z uwzględnieniem usunięcia węzłów chłonnych okołoaortalnych i miedniczych. Jednak zakres optymalnego zabiegu limfadenektomii oraz identyfikacja pacjentek mogących odnieść korzyści z takiego postępowania wciąż są przedmiotem dyskusji. Celem badania była ocena częstości występowania i dystrybucji przerzutów do węzłów chłonnych miedniczych i aortalnych u pacjentek z rakiem błony śluzowej trzonu macicy oraz analiza czynników kliniczno-patologicznych mogących predysponować do ich powstania, a także ich roli w ustalaniu zakresu limfadenektomii. Metody: Retrospektywne badanie przeprowadzono wśród pacjentek z rakiem endometrium przyjętych na Oddział Ginekologii i Położnictwa Szpitala Uniwersyteckiego Shinshu w Japonii i Instytutu Leczenia Nowotworów w Południowym Egipcie Uniwersytetu w Assiut w Egipcie w okresie od czerwca 2005 do maja 2014 roku. W badanym okresie węzły chłonne miednicze i okołoaortalne usunięto u wszystkich chorych w ramach pierwotnego leczenia. Dane demograficzne i kliniczno-patologiczne zebrano i oceniono w oparciu o występowanie przerzutów w węzłach chłonnych miedniczych i okołoaortalnych. Wyniki: Do badania włączono 78 pacjentek (35 z Japonii i 43 z Egiptu) z rakiem błony śluzowej trzonu macicy w stadium FIGO I–IV z uwzględnieniem wszystkich podtypów histopatologicznych oraz stopni złośliwości histopatologicznej nowotworu. Wykazano istotną korelację między występowaniem przerzutów w węzłach chłonnych miednicy a zaawansowaniem choroby (stopień III i IV), obecnością zmian endometrioidalnych, inwazją miometrium >1/2, zajęciem przydatków i inwazją przestrzeni limfatycznej. Z kolei występowanie przerzutów w węzłach chłonnych okołoaortalnych było istotnie skorelowane z zaawansowaniem choroby (stopień III i IV), inwazją miometrium >1/2, zajęciem przydatków i inwazją przestrzeni limfatycznej. Wnioski: Badanie wykazało, że zakres limfadenektomii u chorych na raka endometrium można dostosować na podstawie stratyfikacji ryzyka wystąpienia przerzutów w węzłach chłonnych. U pacjentek niskiego ryzyka procedurę tę można pominąć w celu uniknięcia powikłań związanych z zabiegiem.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
239–245
Physical description
Contributors
 • Surgical Oncology Department, South Egypt Cancer Institute, Assiut University, Assiut, Egypt
author
 • Surgical Oncology Department, National Cancer Institute, Cairo University, Cairo, Egypt
author
 • Surgical Oncology Department, South Egypt Cancer Institute, Assiut University, Assiut, Egypt
 • Surgical Oncology Department, South Egypt Cancer Institute, Assiut University, Assiut, Egypt
author
 • Surgical Oncology Department, South Egypt Cancer Institute, Assiut University, Assiut, Egypt
author
 • Gynecology and Obstetrics Department, Kyoto University, Kyoto, Japan
 • Gynecology and Obstetrics Department, Shinshu University School of Medicine, Matsumoto, Japan
 • Obstetrics and Gynecology Department, The Christie NHS Foundation Trust & University Hospital of South Manchester, UK
 • Pathology Department, South Egypt Cancer Institute, Assiut University, Assiut, Egypt
References
 • 1. Barakat RR, Park RC, Grigsby PW et al.: Corpus: epithelial tumors. In: Hoskins WJ, Perez CA, Young RC (eds.): Principles and Practice of Gynecologic Oncology. 2nd ed., Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia 1997: 859–896.
 • 2. Chan JK, Urban R, Cheung MK et al.: Lymphadenectomy in endometrioid uterine cancer staging: how many lymph nodes are enough? A study of 11,443 patients. Cancer 2007; 109: 2454–2460.
 • 3. Barnes MN, Kilgore LC: Complete surgical staging of early endometrial adenocarcinoma: optimizing patient outcomes. Semin Radiat Oncol 2000; 10: 3–7.
 • 4. Creasman WT, Morrow CP, Bundy BN et al.: Surgical pathologic spread patterns of endometrial cancer. A Gynecologic Oncology Group Study. Cancer 1987; 60 (Suppl): 2035–2041.
 • 5. Hidaka T, Kato K, Yonezawa K et al.: Omission of lymphadenectomy is possible for low-risk corpus cancer. Eur J Surg Oncol 2007; 33: 86–90.
 • 6. Colombo N, Creutzberg C, Amant F et al.; ESMO-ESGO-ESTRO Endometrial Consensus Conference Working Group: ESMOESGO-ESTRO Consensus Conference on Endometrial Cancer: Diagnosis, Treatment and Follow-up. Int J Gynecol Cancer 2016; 26: 2–30.
 • 7. Ben-Shachar I, Pavelka J, Cohn DE et al.: Surgical staging for patients presenting with grade 1 endometrial carcinoma. Obstet Gynecol 2005; 105: 487–493.
 • 8. Silverberg SG, Kurman RJ, Nogales F et al.: Tumours of the uterine corpus. Epithelial tumours and related lesions. In: Tavassoli FA, Devilee P (eds.): World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs. IARC Press, Lyon 2003: 222–223.
 • 9. Pecorelli S: Revised FIGO staging for carcinoma of the vulva, cervix, and endometrium. Int J Gynaecol Obstet 2009; 105: 103–104.
 • 10. Geisler JP, Linnemeier GC, Manahan KJ: Pelvic and para-aortic lymphadenectomy in patients with endometrioid adenocarcinoma of the endometrium. Int J Gynaecol Obstet 2007; 98: 39–43.
 • 11. Morrow CP, Bundy BN, Kurman RJ et al.: Relationship between surgical-pathological risk factors and outcome in clinical stage I and II carcinoma of the endometrium: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 1991; 40: 55–65.
 • 12. Matsumoto K, Yoshikawa H, Yasugi T et al.: Distinct lymphatic spread of endometrial carcinoma in comparison with cervical and ovarian carcinomas. Cancer Lett 2002; 180: 83–89.
 • 13. American College of Obstetricians and Gynecologists: ACOG practice bulletin, clinical management guidelines for obstetrician–gynecologists, number 65, August 2005: management of endometrial cancer. Obstet Gynecol 2005; 106: 413–425.
 • 14. Odagiri T, Watari H, Kato T et al.: Distribution of lymph node metastasis sites in endometrial cancer undergoing systematic pelvic and para-aortic lymphadenectomy: a proposal of optimal lymphadenectomy for future clinical trials. Ann Surg Oncol 2014; 21: 2755–2761.
 • 15. Yokoyama Y, Maruyama H, Sato S et al.: Indispensability of pelvic and paraaortic lymphadenectomy in endometrial cancers. Gynecol Oncol 1997; 64: 411–417.
 • 16. Mariani A, Dowdy SC, Cliby WA et al.: Efficacy of systematic lymphadenectomy and adjuvant radiotherapy in node-positive endometrial cancer patients. Gynecol Oncol 2006; 101: 200–208.
 • 17. Hirahatake K, Hareyama H, Sakuragi N et al.: A clinical and pathologic study on para-aortic lymph node metastasis in endometrial carcinoma. J Surg Oncol 1997; 65: 82–87.
 • 18. Feuer GA, Calanog A: Endometrial carcinoma: treatment of positive paraaortic nodes. Gynecol Oncol 1987; 27: 104–109.
 • 19. Kamura T, Jeon JD: Lymph node metastasis in a gynecologic malignancy. Yonsei Med J 2002; 43: 783–791.
 • 20. Nomura H, Aoki D, Suzuki N et al.: Analysis of clinicopathologic factors predicting para-aortic lymph node metastasis in endometrial cancer. Int J Gynecol Cancer 2006; 16: 799–804.
 • 21. Solmaz U, Mat E, Dereli ML et al.: Lymphovascular space invasion and positive pelvic lymph nodes are independent risk factors for para-aortic nodal metastasis in endometrioid endometrial cancer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2015; 186: 63–67.
 • 22. Numanoglu C, Corbacioglu Esmer A, Ulker V et al.: The prediction of para-aortic lymph node metastasis in endometrioid adenocarcinoma of endometrium. J Obstet Gynaecol 2014; 34: 177–181.
 • 23. Kumar S, Podratz KC, Bakkum-Gamez JN et al.: Prospective assessment of the prevalence of pelvic, paraaortic and high paraaortic lymph node metastasis in endometrial cancer. Gynecol Oncol 2014; 132: 38–43.
 • 24. dos Reis R, Burzawa JK, Tsunoda AT et al.: Lymphovascular space invasion portends poor prognosis in low-risk endometrial cancer. Int J Gynecol Cancer 2015; 25: 1292–1299.
 • 25. Mahdi H, Jernigan A, Nutter B et al.: Lymph node metastasis and pattern of recurrence in clinically early stage endometrial cancer with positive lymphovascular space invasion. J Gynecol Oncol 2015; 26: 208–213.
 • 26. Todo Y, Kato H, Okamoto K et al.: Incidence of metastasis in circumflex iliac nodes distal to the external iliac nodes in intermediate- and high-risk endometrial cancer. Gynecol Oncol 2011; 122: 55–58.
 • 27. Todo Y, Sakuragi N, Nishida R et al.: Combined use of magnetic resonance imaging, CA 125 assay, histologic type, and histologic grade in the prediction of lymph node metastasis in endometrial carcinoma. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 1265–1272.
 • 28. Mariani A, Webb MJ, Keeney GL et al.: Low-risk corpus cancer: is lymphadenectomy or radiotherapy necessary? Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 1506–1519.
 • 29. Milam MR, Java J, Walker JL et al.; Gynecologic Oncology Group: Nodal metastasis risk in endometrioid endometrial cancer. Obstet Gynecol 2012; 119: 286–292.
 • 30. Todo Y, Okamoto K, Hayashi M et al.: A validation study of a scoring system to estimate the risk of lymph node metastasis for patients with endometrial cancer for tailoring the indication of lymphadenectomy. Gynecol Oncol 2007; 104: 623–628.
 • 31. Kang S, Kang WD, Chung HH et al.: Preoperative identification of a low-risk group for lymph node metastasis in endometrial cancer: a Korean gynecologic oncology group study. J Clin Oncol 2012; 30: 1329–1334.
 • 32. Kumar S, Bandyopadhyay S, Semaan A et al.: The role of frozen section in surgical staging of low risk endometrial cancer. PLoS One 2011; 6: e21912.
 • 33. Celik C, Ozdemir S, Esen H et al.: The clinical value of preoperative and intraoperative assessments in the management of endometrial cancer. Int J Gynecol Cancer 2010; 20: 358–362.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-31a5e32d-ee5c-43f1-bf12-f8ecc62d8564
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.