PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 67 | 2 | 80-101
Article title

Totalitarianism in sociological research

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Totalitarianism is a form of social system (usually a state one), the essential feature of which is to strive for seizing strict subordination and constant control over all areas of social and individual life. There are no legal limitations for the totalitarian power, nor it limits itself. All totalitarian systems are preceded by violent social revolutions that overuse [misuse] the slogans of the Great French Revolution. Involvement of the citizens is usually in their mass participation in different forms of action and expression of their enthusiasm for the “successes” of the system.
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
80-101
Physical description
Contributors
 • Department of Administration and Sociology, Faculty of Social Sciences, Pomeranian University in Slupsk, 64 Westerplatte St., 76-200 Słupsk, Poland
References
 • [1] A. Perlmutter. Modern Authoritarianism. A Comparative Institutional Analysis, Londyn, 1981.
 • [2] A. Borowski. Ghettoisation as a new dimension of totalisation. International Letters of Social and Humanistic Sciences 2 (2013) 56-60.
 • [3] A. Borowski, Social interactions in the public space in the context of public confidence. International Letters of Social and Humanistic Sciences 25 (2014) 33-41
 • [4] J. Talmon. O demokracji totalitarnej. Znak 4/92
 • [5] G. Sartori. Teoria demokracji, Warszawa, 1998
 • [6] A. Walicki. Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa, 1996.
 • [7] J. Stachniuk. Zagadnienie totalizmu, Wrocław, 1990.
 • [8] S. Kowalczyk. Człowiek a społeczność, Lublin, 1994.
 • [9] W. Granat. Personalizm chrześcijański, Poznań, 1985.
 • [10] A. Sosnowski. Różnorodność życia społecznego, Szczecin, 2000.
 • [11] A. Borowski. Confidence in social institutions in the post-communist countries. International Letters of Social and Humanistic Sciences 25 (2014) 7-17
 • [12] A. Sosnowski. Społeczeństwo- władza- administracja publiczna w okresie przejściowym od totalitaryzmu do demokracji, w: Państwo- społeczeństwo- administracja po obu stronach granicy po zmianach systemowych, Szczecin,1993
 • [13] A. Sosnowski. Od totalitaryzmu do samorządności / socjologiczna analiza sposobów sprawowania władzy w powojennej Polsce/. Samorząd terytorialny w nowych warunkach ustrojowych, Szczecin, 1991,
 • [14] J. Tischner. Totalitarne wyzwanie. Res publica 5/89
 • [15] P. Śpiewak. Oswajanie ciemności. Res publica 5/89
 • [16] T. Ślipko. Zarys etyki szczegółowej, t. 2. Kraków, 1982.
 • [17] A. Rekiel. Totalitaryzm a metafizyka. Horyzonty wiary 3/90
 • [18] J. Turowski. Socjologia - wielkie struktury społeczne, Lublin, 1994.
 • [19] F. Copleston. Historia filozofii, t. IX. Warszawa, 1991.
 • [20] H. Arendt. Korzenie totalitaryzmu, t. 1-2. Warszawa 1989.
 • [21] F. X. Dumortier. Korzenie totalitaryzmu /recenzja/. Przegląd powszechny 9/90
 • [22] A. J. Kamiński. Koszmar niewolnictwa. Warszawa, 1990.
 • [23] W. J. Wysocki. Koszmar niewolnictwa - recenzja, Głos 64-66/90
 • [24] K. R. Popper. Społeczeństwo otwarte, t. 2, Warszawa, 1990.
 • [25] J. Życiński. Społeczeństwo otwarte- recenzja. Krytyka 32-33/90
 • [26] K. Wolicki. Społeczeństwo otwarte- recenzja. Krytyka 32-33/90
 • [27] W. Wesołowski. Przejście od autorytaryzmu do demokracji. Krytyka 32-33/90
 • [28] J. Borejsza: Antyslawizm A. Hitlera, Warszawa, 1988. Essen: Antyslawizm – recenzja. Zdanie 9/89.
 • [29] J. Szczepański. Maleńka encyklopedia totalizmu, Kraków, 1990.
 • [30] K. Deker. Totalitaryzm w ilustracjach / recenzja Maleńkiej encyklopedii totalizmu/. Czas kultury 21/90.
 • [31] J. Staniszkis. Ontologia socjalizmu, Warszawa, 1989.
 • [32] I. Słodkowska: Rodzina, a ład demokratyczny. Więź 3/89.
 • [33] A. Walicki. Totalitaryzm i posttotalitaryzm, w: /red. Z. Sadowski/ Społeczeństwo posttotalitarne, Warszawa, 1991.
 • [34] K. Mannheim. Ideologia i utopia, Lublin, 1992.
 • [35] A. Hertz: Szkice o totalitaryzmie, Warszawa, 1994, s. IX / wstęp/
 • [36] K. Mannheim. Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa, 1974,
 • [37] J. Mariański. Kościół Katolicki w społeczeństwie obywatelskim, Lublin, 1998.
 • [38] H. Marcuse. Człowiek jednowymiarowy, Warszawa, 1991.
 • [39] S. Huntington. Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa, 1995.
 • [40] E. Goffman. Characteristics of Total Institutions, w: D. Kelly, Deviant Behavior, New York 1984.
 • [41] Andrzej Borowski. Landscapes of prison islands in the sociological perspective, World News of Natural Sciences 6 (2017) 52-63
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-319d8fdb-9a1e-4378-9aa6-b9dc2f362df8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.