PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 3 | 141-147
Article title

Padaczka jako problem wieku podeszłego

Authors
Content
Title variants
EN
Epilepsy as a problem of the elderly
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Epilepsy in the elderly differs from that in younger people. It is an important and increasingly common clinical problem. Old age is the most common time to develop seizures and around 25% of new cases of epilepsy occur in elderly people. In people of 70 years and above, the prevalence of epilepsy has been estimated two times more to compered with the general population. The epidemiological studies showed that the value of incidence and prevalence in elderly epilepsy are similar in many countries. About one-half of cases of epilepsy in elderly cannot be linked to an identifitable cause, in the rest – 33% cerebrovascular disturbances, 12% dementia. In the elderly partial epilepsy dominated on tonic-clonic seizures. In connection to elongation of average age of population in Poland the number of the elderly epilepsy will be increase. Especially of the number of ischemic stroke in connection with epilepsy is typical in this age. To realize of scale of this problem the author according to the generally accepted the value of prevalence and incidence of epilepsy estimates suitable accounts with reference to our country.
PL
Padaczka w późnym wieku cechuje się wieloma odrębnościami, stwarzając istotne trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Badania wykazały, że liczba zachorowań na padaczkę u osób po 50. r.ż. wyraźnie wzrasta -jej występowanie u osób w wieku 70-75 lat jest dziś ważnym problemem społecznym. Badania epidemiologiczne prowadzone w wielu krajach wykazują zbliżone wskaźniki rozpowszechnienia i zachorowalności na padaczkę w wieku starczym. Etiologia napadów w tym wieku jest różna: u 50% chorych stwierdza się padaczkę idiopatyczną, u 33% będącą skutkiem uszkodzenia naczyniowego mózgu, zaś w 12% padaczkę w przebiegu procesów otępiennych. Pozostałe przyczyny są o wiele rzadsze. W wieku starczym napady częściowe złożone (50%) i proste (13%) przeważają nad napadami toniczno-klonicznymi (27%). W rozpoznaniu różnicowym należy przede wszystkim wykluczyć kardiogenne tło utrat przytomności oraz otępienie. W związku z wydłużającą się w ostatnich latach średnią długością życia w Polsce problem padaczek wieku starczego będzie narastał. Jest on także związany z występowaniem w tym wieku udarów niedokrwiennych. W artykule przedstawione zostały odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do naszego kraju oparte na powszechnie przyjętych wskaźnikach zachorowalności i rozpowszechnienia padaczki.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
141-147
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
References
 • 1. Zieliński J.: Społeczne zagadnienia padaczki. W: Dowżenko A. (red.): Padaczka. PZWL, Warszawa 1971: 279-294.
 • 2. Majkowski J.: Padaczka. PZWL, Warszawa 1986: 29-36.
 • 3. Hauser W.A.: Seizure disorders: the changes with age. Epilepsia 1992; 33 (supl. 4): S6-S14.
 • 4. Tallis R., Hall G., Craig I., Dean A.: How common are epileptic seizures in old age? Age Ageing 1991; 20: 442-448.
 • 5. Thomas R.J.: Seizures and epilepsy in the elderly. Arch. Intern. Med. 1997; 157: 605-617.
 • 6. Sirven J.I.: Acute and chronic seizures in patients older than 60 years. Mayo Clin. Proc. 2001; 76: 175-183.
 • 7. de la Court A., Breteler M.M., Meinardi H. i wsp.: Prevalence of epilepsy in the elderly: the Rotterdam Study. Epilepsia 1996; 37: 141-147.
 • 8. Hauser W.A., Annegers J.F., Kurland L.T.: Prevalence of epilepsy in Rochester, Minnesota: 1940-1980. Epilepsia 1991; 32: 429-445.
 • 9. Haerer A.F., Anderson D.W, Schoenberg B.S.: Prevalence and clinical features of epilepsy in a biracial United States population. Epilepsia 1986; 27: 66-75.
 • 10. Forsgren L.: Prevalence of epilepsy in adults in northern Sweden. Epilepsia 1992; 33: 450-458.
 • 11. Granieri E., Rosati G., Tola R. i wsp.: A descriptive study of epilepsy in the district of Copparo, Italy, 1964-1978. Epilepsia 1983; 24: 502-514.
 • 12. Goodridge D.M.G., Shorvon S.D.: Epileptic seizures in a population of 6000. Br. Med. J. (Clin. Res. Ed.) 1983: 287: 641-647.
 • 13. Hauser W.A., Annegers J.F., Kurland L.T.: Incidence of epilepsy and unprovoked seizures in Rochester, Minnesota: 1935-1984. Epilepsia 1993, 34: 453-468.
 • 14. Hauser WA.: Epidemiology in seizures in the elderly. W: Rowan A.J., Ramsay R.F. (red.): Seizures and Epilepsy in the Elderly. Butterworth-Heinemann, New York 1997: 7-18.
 • 15. Cloyd J., Hauser W., Towne A. i wsp.: Epidemiological and medical aspects of epilepsy in the elderly. Epilepsy Res. 2006; 68 (supl. 1): S39-S48.
 • 16. Ryglewicz D., Niedzielska K., Milewska D. i wsp.: Poststroke epilepsy in prospective epidemiological studies. Epilepsia 2002; 43 (supl. 8): 71.
 • 17. Brodie M.J., Kwan P.: Epilepsy in elderly people. BMJ 2005; 331: 1317-1322.
 • 18. Hogh P., Smith S.J., Scahill R.I. i wsp.: Epilepsy presenting as AD: neuroimaging, electroclinical features, and response to treatment. Neurology 2002; 58: 298-301.
 • 19. Romanelli M.F., Morris J.C., Ashkin K., Coben L.A.: Advanced Alzheimer’s disease is a risk factor for late-onset seizures. Arch. Neurol. 1990; 47: 847-850.
 • 20. Jędrzejczak J.: Padaczka. Czelej, Lublin 2006: 189-194.
 • 21. Rowan A.J.: Reflections on the treatment of seizures in the elderly population. Neurology 2005; 51 (supl. 4): S28-S33.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-318290b6-9eb6-46dc-ae51-67161a333080
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.