PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 2 | 150–156
Article title

Ciąża u nastolatek z chorobami nerek – opis przypadków i przegląd literatury

Content
Title variants
EN
Pregnancy in adolescent girls with kidney disease – case report and literature review
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nastolatki pomimo rozpoczęcia współżycia seksualnego nie są świadome konsekwencji swego postępowania ani przygotowane psychicznie do roli matki, dlatego tak ważne jest poradnictwo związane z prokreacją, szczególnie w sytuacji stosowania leków mających szkodliwy wpływ na płód. Analizując 1250 kartotek pacjentek Poradni Nefrologicznej przy Katedrze i Klinice Pediatrii w Zabrzu w latach 1999–2009 stwierdzono 4 przypadki ciąż u nastolatek w wieku od 16 do 18 lat. W artykule zaprezentowano 3 z nich. Omówiono dostępne piśmiennictwo, ze szczególnym uwzględnieniem nefropatii toczniowej.
EN
Despite premature sexual contacts among teenagers, young girls are not aware of the consequences. Additionally, they are physically not prepared for the role of mother. Procreation consulting is extremely important, especially for patients under treatment using teratogenic medication. Among the 1250 case histories of girls in the Nephrological Ambulatory of Department and Clinic of Pediatrics in Zabrze, from the years 1999–2009, 4 pregnancies were observed in girls aged 16–18 years. In the current paper three of them are described. Available literature has been reviewed with particular interest on lupus nephritis.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
2
Pages
150–156
Physical description
Contributors
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13/15 41-800 Zabrze tel. +48 32 3704 305 fax +48 32 3704 292
References
 • 1. Frankowicz-Gasiul B., Michalik A., Czerwińska A. i wsp. Ciąża młodocianych – problem medyczny i społeczny. Stud. Med. 2008; 11: 57–63.
 • 2. Choquet M., Du Pasquier Fediaevsky L., Manfredi R. Sexual Behavior Among Adolescents Reporting Chronic Conditions: A French National Survey. J. Adolesc. Health. 1997; 20: 62–67.
 • 3. Kong N.C. Pregnancy of a lupus patient – a challenge to the nephrologist. Nephrol. Dial. Transplant. 2006; 21: 268–272.
 • 4. Tincani A., Bompane D., Danieli E., Doria A. Pregnancy, lupus and antiphospholipid syndrome (Hughes syndrome). Lupus 2006; 15: 156–160.
 • 5. Szczepańska M., Muszewska E., Szprynger K., Niwińska-Faryna B. Toczeń rumieniowaty układowy a ciąża. Wiad. Lek. 2008; 61 (4–6): 161–165.
 • 6. Schwartz G.J., Mun A., Schneider M.F. et al. New Equations to Estimate GFR in Children with CKD. J. Am. Soc. Nephrol. 2009; 20: 629–637.
 • 7. Hochberg M.C. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classiffication of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1997; 40: 1725.
 • 8. Tan E.M., Cohen A.S., Fries J.F. i wsp. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1982; 25: 1271–1277.
 • 9. Lichodziejewska-Niemierko M., Kicińska A., Rutkowski B. Wpływ ciąży na funkcję i strukturę nerek. Forum Nefrol. 2009; 2: 250–253.
 • 10. Mor Y., Leibovitch I., Zalts R. i wsp. Analysis of the long-term outcome of surgically corrected vesico-ureteric reflux. BJU Int. 2003; 92: 97–100.
 • 11. D’Cruz D.P., Khamashta M.A., Hughes GR. Systemic lupus erythomatosus. Lancet 2007; 369: 578–596.
 • 12. Malinowski A., Dyński M.A. Kliniczne znaczenie autoprzeciwciał antyfosfolipidowych w położnictwie i ginekologii. Ginekol. Pol. 2000; 71: 439–447.
 • 13. Patri M., Genovese M., Engle E., Hochberg M. Definition, incidence and clinical description of flare in systemic lupus erythematosus: a prospective cohort study. Arthritis Rheum. 1991; 34: 937–944.
 • 14. Rai R., Cohen H., Dave M., Regan L. Randomized controlled trial of aspirin and aspirin plus heparin In pregnant women with recurrent miscarriage associated with phospholipids antibodies (or antiphospholipid antybodies) BMJ 1997; 314: 253–257.
 • 15. Brucato A., Frassi M., Franceschini F. i wsp. Risk of congenital complete heart block in newborns of mothers with anti-Ro/SSA antibodies detected by counterimmuno-electrophoresis: a prospective study of 100 women. Arthritis Rheum. 2001; 44: 1832–1835.
 • 16. Carrascosa J.M., Ribera M., Bielasa I. i wsp. Cutis marmorata telangiectatica congenital or neonatal lupus? Pediatr. Dermatol. 1996; 13: 230–232.
 • 17. Buyon J.P., Hiebert R., Copel J. i wsp. Autoimmune associated congenital heart block, demographics, mortality, morbidity and recurrence rates obtained from a national neonatal lupus registry. J. Am. Coll. Cardiol. 1998; 31: 1658–1666.
 • 18. Berry D.L., Theriault R.L., Holmes F.A. i wsp. Management of breast cancer during pregnancy using a standardized protocol. J. Clin. Oncol. 1999; 17: 855–861.
 • 19. Fryczkowski M., Paradysz A., Krauze-Balwińska Z., Huk J. Stopień ryzyka prokreacji u kobiet operowanych w dzieciństwie z powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowego. Urol. Pol. 1992; 45: 275–279.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3171d53f-cef4-48f8-804b-8a205603dedc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.