PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 320-323
Article title

Pęknięcie nerki jako rzadkie powikłanie zabiegu ESWL (kruszenie kamieni falą generowaną pozaustrojowo)

Content
Title variants
EN
Kidney rupture as a rare complication of the ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy) is one of the basic treatment methods of the renal calculosis which is widely used as a non-invasive and efficient technique. With the growth of experience of the urologists who are performing lithotripsy treatments and improvement of lithotriptors, effectiveness of the medical procedures is rising. The authors report the extremely rare complication after the ESWL treatment as a kidney rupture and massive bleeding in the retroperitoneal space. A 78-year-old patient with thrombocytopenia after CABG, after implantation of the pacemaker, with hypertension and type II diabetes, treated with oral anticoagulants, was urgently admitted to the Clinic of Urology 6 hours after the ESWL treatment because of deterioration of general condition, increasing pains in the left lumbar region and massive haematuria. The kidney rupture with massive haematoma of the retroperitoneal space was diagnosed after the subjective and objective examination and on the bases of the additional tests (computer tomography of the abdomen). The patient was immediately qualified to the operative treatment. Huge haematoma filling the space of the left kidney and heading for the left iliac fossa as well as massive bleeding from a whole surface of the left injured kidney without possibilities of reaching haemostasia, was intraoperatively diagnosed. Regarding the above clinical picture a decision on resection of the left kidney was taken. With regard to massive posthaemorrhagic changes in surrounding tissues and uncertainty considering haemostasia, packing was carried out – 6 napkins were put into the retroperitoneal space. No complications occurred in the early postoperative period. The patient showed proper parameters of circulatory, respiratory and renal excretion efficiency. According to plan the napkins were removed from the left retroperitoneal space on the third day after the treatment. The renal bed after the kidney resection shows no pathologic changes. The patient was discharged from hospital after 16 days in good general condition.
PL
Kruszenie kamieni falą generowaną pozaustrojowo (extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL) należy do podstawowych metod leczenia kamicy nerkowej – zyskała ona szerokie zastosowanie jako metoda małoinwazyjna i skuteczna. Wraz ze wzrostem doświadczenia urologów wykonujących zabiegi litotrypsji oraz udoskonalaniem litotryptorów wzrasta skuteczność wykonywanych zabiegów. Autorzy przedstawiają niezmiernie rzadkie powikłanie po zabiegu ESWL pod postacią pęknięcia nerki i masywnego krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej. Siedemdziesięcioośmioletni pacjent z małopłytkowością, po zabiegu by-passów (coronary artery bypass graft, CABG), po implantacji układu stymulującego serca, z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II, leczony doustnymi antykoagulantami został przyjęty do Kliniki Urologicznej 6 godzin po zabiegu ESWL w trybie pilnym z powodu pogarszającego się stanu ogólnego, narastających dolegliwości bólowych w lewej okolicy lędźwiowej i masywnego krwiomoczu. Po przeprowadzeniu badania podmiotowego, przedmiotowego i na podstawie wykonanych badań dodatkowych (tomografia komputerowa jamy brzusznej) rozpoznano pęknięcie nerki z masywnym krwiakiem przestrzeni zaotrzewnowej. Chorego zakwalifikowano w trybie pilnym do leczenia operacyjnego. Śródoperacyjnie stwierdzono ogromny krwiak wypełniający przestrzeń zaotrzewnową wokół nerki lewej i schodzący do lewego dołu biodrowego oraz masywne krwawienie z całej powierzchni uszkodzonej nerki bez możliwości opanowania krwawienia. Wobec powyższego obrazu podjęto decyzję o wycięciu nerki lewej. Z uwagi na stwierdzone płaszczyznowe krwawienie w otaczających tkankach i brak pewności co do ostatecznej hemostazy zdecydowano wykonać packing – założono 6 serwet do przestrzeni zaotrzewnowej. We wczesnym okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań. Pacjent krążeniowo, oddechowo i nerkowo wydolny. W 3. dobie od zabiegu w trybie planowym usunięto serwety z lewej przestrzeni zaotrzewnowej, nie stwierdzając krwawienia w loży po usuniętej nerce. Pacjent w 16. dobie hospitalizacji wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
320-323
Physical description
Contributors
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
 • Klinika Urologii WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
References
 • 1. Labanaris A.P., Κϋήη R., Schott G.E., Zugor V Perirenal hematomas induced by extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL). Therapeutic management. ScientificWorldJournal 2007; 7: 1563-1566.
 • 2. Moody J.A., Evans A.P., Lingeman J.E.: Extracorporeal shockwave lithotripsy. W: Weiss R.M., George N.J.R., O’Reilly PH. (red.): Comprehensive Urology. Mosby International Limited, 2001: 623-636.
 • 3. Skolarikos A., Alivizatos G., de la Rosette J.: Extracorpo-real shock wave lithotripsy 25 years later: complications and their prevention. Eur. Urol. 2006; 50: 981-990.
 • 4. Collado Serra A., Huguet Perez J., Monreal Garcia de Vicuna F. i wsp.: Renal hematoma as a complication of extracorporeal shock wave lithotripsy. Scand. J. Urol. Nephrol. 1999; 33: 171-175.
 • 5. Evan A.P, Willis L.R., Lingeman J.E., McAteer J.A.: Renal trauma and the risk of long-term complications in shock wave lithotripsy. Nephron 1998; 78: 1-8.
 • 6. Pastor Navarro H., Carrión López P, Martinez Ruiz J. i wsp.: Renal hematomas after extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL). Actas Urol. Esp. 2009; 33: 296-303.
 • 7. Uemura K., Takahashi S., Shintani-Ishida K. i wsp.: A death due to perirenal hematoma complicating extracorporeal shockwave lithotripsy. J. Forensic Sci. 2008; 53: 469-471.
 • 8. Toro K., Kardos M.: Fatal renal hemorrhage after extracorporeal shock wave lithotripsy. J. Forensic Sci. 2008; 53: 1191-1193.
 • 9. Inoue H., Kamphausen T., Bajanowski T., Tmbner K.: Massive retroperitoneal haemorrhage after extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL). Int. J. Legal Med. 2011; 125: 75-79.
 • 10. Newman L.H., Saltzman B.: Identifying risk factors in development of clinically significant post-shock-wave lithotripsy subcapsular hematomas. Urology 1991; 38: 35-38.
 • 11. Economacos G., Loukas S., Mantzouratos D., Dimo-poulos C.: Extracorporeal shock wave lithotripsy and blood clotting defects. J. Urol. 1987; 138: 630.
 • 12. Ruiz H., Saltzman B.: Aspirin-induced bilateral renal hemorrhage after extracorporeal shock wave lithotripsy therapy: implications and conclusions. J. Urol. 1990; 143: 791-792.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-310ba59c-eeb7-4714-b27c-b1daad7e0617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.