PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 2 | 115-119
Article title

Funkcjonowanie węchowe u osób z jadłowstrętem psychicznym

Content
Title variants
EN
Olfactory function in anorexia nervosa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza praca prezentuje systematyczny przegląd literatury dotyczącej funkcjonowania zmysłu węchu u kobiet z diagnozą jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa, AN). Zdolność odczuwania zapachu i pamięć węchowa w istotny sposób wpływają na apetyt oraz percepcję pokarmów, a zatem mogą mieć ważne znacznie dla przebiegu zaburzenia i jego terapii. Przeanalizowano osiem prac badawczych skupiających się na następujących miarach: identyfikacji, dyskryminacji zapachów oraz wrażliwości węchowej. W części omawianych prac wykazano deficyty funkcjonowania węchowego, w innych AN nie wpływała na osiągane wyniki w testach lub nawet je zwiększała. W trzech pracach przeanalizowano także wpływ hospitalizacji na funkcjonowanie węchowe. Badane pacjentki osiągnęły wyższe wyniki w retestach pod koniec szpitalnej terapii. Istniejący stan wiedzy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy (i w jakim stopniu) jadłowstręt psychiczny wpływa na funkcjonowanie zmysłu węchu. Niewielka liczba badań oraz znaczne różnice metodologiczne uniemożliwiają przeprowadzenie konkluzywnej integracji wyników, co wskazuje na potrzebę prowadzenia dalszych badań w tym zakresie – przede wszystkim z wykorzystaniem większych i bardziej homogenicznych grup klinicznych. Szczególnie znacząca w badaniach nad funkcjonowaniem węchowym u osób z jadłowstrętem psychicznym wydaje się kontrola subtypu AN (restrykcyjny, bulimiczny) oraz współwystępujących zaburzeń. Drugi istotny nurt dalszych poszukiwań to identyfikacja zmiennych moderujących niezwiązanych bezpośrednio z psychopatologią, m.in. z obszaru temperamentu, osobowości oraz funkcjonowania poznawczego.
EN
This paper presents a systematic review of the literature on olfactory functioning in women diagnosed with anorexia nervosa. Ability to smell and olfactory memory have a significant impact on appetite and food perception, and therefore may be crucial for the course of eating disorders and their treatment. We analysed eight studies focusing on the following measures: odour identification, odour discrimination, and olfactory sensitivity. Deficits in olfactory functioning were shown only in some of the reviewed papers, in some others anorexia nervosa did not affect the results or even improved them. Three studies examined the impact of hospitalization on olfactory function. Patients retested at the end of the treatment achieved better results. Considering the current state of knowledge, it cannot be determined whether (and to what extent) anorexia nervosa affects functioning of the sense of smell. Few studies and considerable methodological differences among them make it impossible to obtain conclusive results, which indicates a need for further research in this area, especially the studies using larger and more homogeneous clinical samples and the control of anorexia nervosa subtype (restrictive vs. binge/purging) and coexisting disorders. Anotherimportant direction for further research is identification of moderating variables which are not directly related to psychopathology, such as temperamental, personality, and cognitive characteristics of the patients.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
115-119
Physical description
Contributors
 • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
author
 • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie
 • Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
References
 • 1. Rapiejko P.: Zmysł węchu. Alergoprofil 2006; 2: 4‑10.
 • 2. Cave J.W., Baker H.: Dopamine systems in the forebrain. Adv. Exp. Med. Biol. 2009; 651: 15‑35.
 • 3. Schecklmann M., Pfannstiel C., Fallgatter A.J. i wsp.: Olfaction in child and adolescent anorexia nervosa. J. Neural Transm. 2012; 119: 721‑728.
 • 4. Mesholam R.I., Moberg P.J., Mahr R.N., Doty R.L.: Olfaction in neurodegenerative disease: a meta‑analysis of olfactory functioning in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Arch. Neurol. 1998; 55: 84‑90.
 • 5. Liberini P., Parola S., Spano P.F., Antonini L.: Olfaction in Parkinson’s disease: methods of assessment and clinical relevance. J. Neurol. 2000; 247: 88‑96.
 • 6. Doty R.L.: The olfactory vector hypothesis of neurodegenerative disease: is it viable? Ann. Neurol. 2008; 63: 7‑15.
 • 7. Wattendorf E., Welge‑Lüssen A., Fiedler K. i wsp.: Olfactory impairment predicts brain atrophy in Parkinson’s disease. J. Neurosci. 2009; 29: 15410‑15413.
 • 8. Bohnen N.I., Müller M.L.T.M., Kotagal V. i wsp.: Olfactory dysfunction, central cholinergic integrity and cognitive impairment in Parkinson’s disease. Brain 2010; 133: 1747‑1754.
 • 9. Kawase Y., Hasegawa K., Kawashima N. i wsp.: Olfactory dysfunction in Parkinson’s disease: benefits of quantitative odorant examination. Int. J. Gen. Med. 2010; 3: 181‑185.
 • 10. Baba T., Kikuchi A., Hirayama K. i wsp.: Severe olfactory dysfunction is a prodromal symptom of dementia associated with Parkinson’s disease: a 3 year longitudinal study. Brain 2012; 135: 161‑169.
 • 11. Moberg P.J., Agrin R., Gur R.E. i wsp.: Olfactory dysfunction in schizophrenia: a qualitative and quantitative review. Neuropsychopharmacology 1999; 21: 325‑340.
 • 12. Hudry J., Saoud M., D’Amato T. i wsp.: Ratings of different olfactory judgements in schizophrenia. Chem. Senses 2002; 27: 407‑416.
 • 13. Minor K.L., Wright B.D., Park S.: The Smell Identification Test as a measure of olfactory identification ability in schizophrenia and healthy populations: a Rasch psychometric study. J. Abnorm. Psychol. 2004; 113: 207‑216.
 • 14. Atanasova B., Graux J., El Hage W. i wsp.: Olfaction: a potential cognitive marker of psychiatric disorders. Neurosci. Biobehav. Rev. 2008; 32: 1315‑1325.
 • 15. Turetsky B.I., Hahn C.G., Arnold S.E., Moberg P.J.: Olfactory receptor neuron dysfunction in schizophrenia. Neuropsychopharmacology 2009; 34: 767‑774.
 • 16. Kaye W.: Neurobiology of anorexia and bulimia nervosa. Physiol. Behav. 2008; 94: 121‑135.
 • 17. Schecklmann M., Schenk E., Maisch A. i wsp.: Altered frontal and temporal brain function during olfactory stimulationin adult attention‑deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychobiology 2011; 63: 66‑76.
 • 18. Rombaux P., Duprez T., Hummel T.: Olfactory bulb volume in the clinical assessment of olfactory dysfunction. Rhinology 2009; 47: 3‑9.
 • 19. Savic I.: Imaging of brain activation by odorants in humans. Curr. Opin. Neurobiol. 2002; 12: 455‑461.
 • 20. Nguyen A.D., Shenton M.E., Levitt J.J.: Olfactory dysfunction in schizophrenia: a review of neuroanatomy and psychophysiological measurements. Harv. Rev. Psychiatry 2010; 18: 279‑292.
 • 21. Lombion‑Pouthier S., Vandel P., Nezelof S. i wsp.: Odor perception in patients with mood disorders. J. Affect. Disord. 2006; 90: 187‑191.
 • 22. Doty R.L., Shaman P., Kimmelman C.P., Dann M.S.: University of Pennsylvania Smell Identification Test: a rapid quantitative olfactory function test for the clinic. Laryngoscope 1984; 94: 176‑178.
 • 23. Hummel T., Sekinger B., Wolf S.R. i wsp.: ‚Sniffin’ Sticks’: olfactory performance assessed by the combined testing of odor identification, odor discrimination and olfactory threshold. Chem. Senses 1997; 22: 39‑52.
 • 24. Dżaman K.: Współczesne metody badania węchu i smaku. Otorynolaryngologia 2008; 7: 173‑177.
 • 25. Thomas‑Danguin T., Rouby C., Sicard G. i wsp.: Development of the ETOC: a European test of olfactory capabilities. Rhinology 2003; 41: 142‑151.
 • 26. Kobal G., Klimek L., Wolfensberger M. i wsp.: Multicenter investigation of 1,036 subjects using a standardized method for the assessment of olfactory function combining tests of odor identfication, odor discrimination, and olfactory thresholds. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2000; 257: 205‑211.
 • 27. Schreder T., Albrecht J., Kleemann A.M. i wsp.: Olfactory performance of patients with anorexia nervosa and healthy subjects in hunger and satiety. Rhinology 2008; 46: 175‑183.
 • 28. Aschenbrenner K., Scholze N., Joraschky P., Hummel T.: Gustatory and olfactory sensitivity in patients with anorexia and bulimia in the course of treatment. J. Psychiatr. Res. 2008; 43: 129‑137.
 • 29. Rapps N., Giel K.E., Söhngen E. i wsp.: Olfactory deficits in patients with anorexia nervosa. Eur. Eat. Disord. Rev. 2010; 18: 385‑389.
 • 30. Roessner V., Bleich S., Banaschewski T., Rothenberger A.: Olfactory deficits in anorexia nervosa. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 2005; 255: 6‑9.
 • 31. Fedoroff I.C., Stoner S.A., Andersen A.E. i wsp.: Olfactory dysfunction in anorexia and bulimia nervosa. Int. J. Eat. Disord. 1995; 18: 71‑77.
 • 32. Shafran R., Lee M., Cooper Z. i wsp.: Attentional bias in eating disorders. Int. J. Eat. Disord. 2007; 40: 369‑380.
 • 33. Larsson M., Bäckman L.: Modality memory across the adult life span: evidence for selective age‑related olfactory deficits. Exp. Aging Res. 1998; 24: 63‑82.
 • 34. Pause B.M., Miranda A., Göder R. i wsp.: Reduced olfactory performance in patients with major depression. J. Psychiatr. Res. 2001; 35: 271‑277.
 • 35. Kopala L.C., Good K., Goldner E.M., Birmingham C.L.: Olfactory identification ability in anorexia nervosa. J. Psychiatry Neurosci. 1995; 20: 283‑286.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-30d592f4-6385-4ef7-9bd7-a4c108b864b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.