PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 40 | 211-222
Article title

Beetles (Coleoptera) of the Rogów region. Part VIII – jewel beetles (Buprestidae)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the eighth part of the series entitled “Beetles (Coleoptera) of the Rogów region” the next one family, jewel beetles (Buprestidae) is presented, as the better-known family of beetles occurring in the Rogów area. The faunistic data of the listed species is supplemented by bionomical information. 33 species of jewel beetles were recorded in the study area.
Discipline
Year
Volume
40
Pages
211-222
Physical description
Contributors
 • Department of Forest Protection and Ecology, Warsaw University of Life Sciences, SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warsaw, Poland
References
 • [1] Borowski J. 2000. Entomologiczna siła sugestii, czy przypadek? Notatki entomol. 1(3): 75-76.
 • [2] Borowski J., Byk A., Królik R. 2000. Nowe dane o rozmieszczeniu Agrilus auricollis Kiesenwetter, 1857 (Coleoptera: Buprestidae) w Polsce. Wiad. entomol., 19(2): 121.
 • [3] Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985. Katalog fauny Polski, Chrząszcze, Coleoptera, Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Cz. 23, t. 10. PWN, Warszawa, 401 pp.
 • [4] Byk A., Borowski J., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 82-128.
 • [5] Dominik J. 1958. Wykarczak (Criocephalus rusticus L., Cerambycidae, Coleoptera) – Biologia, zapobieganie szkodom i zwalczanie. Fol. Forest. Pol., ser. A – Leśnictwo, 1:45-128.
 • [6] Dominik J. 1966. Obserwacje nad występowaniem owadów żyjących w drewnie w lasach doświadczalnych SGGW w Rogowie. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., 9: 103-112.
 • [7] Dominik J. 1993. Uwagi o występowaniu kambio- i ksylofagicznych owadów w ostatnim czterdziestoleciu w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Sylwan, 9: 77-80.
 • [8] Kinelski S., Szujecki A. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. Pol. Pismo Ent., 29(15): 215-250.
 • [9] Löbl I., Smetana A. (ed.) 2006. Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 3. Stenstrup, Apollo Books, 690 pp.
 • [10] Nunberg M. 1986. The beetles (Coleoptera) collected on the area of the Forest Experimental Station at Rogów. Ann. Agric. Univ. – SGGW-AR, For. and Wood Techn., 34: 11-17.
 • [11] Wiąckowski S. 1957. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekol. Pol., ser. A, 5(3): 13-140.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-30b3317e-736a-40f6-a28d-17fb7176b602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.