PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 1 | 2 | 102-106
Article title

Aktualne poglądy na znaczenie higieny brzegów powiek w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom narządu wzroku

Content
Title variants
EN
Current views on the importance of eyelid hygiene in the treatment and prevention of eye diseases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosnący odsetek osób cierpiących z powodu przewlekłych stanów zapalnych brzegów powiek sprawia, że konieczne staje się skuteczne leczenie oraz zapobieganie nawrotom tego schorzenia. Choroba często powoduje duży dyskomfort w życiu codziennym, m.in. utrudniając pracę zawodową. Stanowi też utrudnienie dla oczekujących na okulistyczny zabieg operacyjny (np. operację usunięcia zaćmy). Cierpiący na przewlekłe zapalenie brzegów powiek wymagają odpowiedniego przygotowania, a nierzadko są nawet dyskwalifikowani z operacji, ponieważ stan zapalny brzegów powiek niesie ryzyko wprowadzenia infekcji do wnętrza oka. Coraz częściej wskazuje się na konieczność przeprowadzania regularnej higieny brzegów powiek jako najskuteczniejszej metody leczenia i profilaktyki nawracających stanów zapalnych przedniego odcinka oka.
EN
Increasing number of people suffering from chronic blepharitis makes that there is need for effective treatment and prevention of recurrence of the disease. The disease often causes a lot of discomfort in everyday life, making it difficult to work as well. Patients in whom surgery is planned (such as cataract surgery), and suffering from chronic blepharitis require proper eyelid preparation. Often, they are disqualified from the operations against recurrent blepharitis, which carries the risk of transfering infection into the eye bulb. Increasingly, it is referred and pointed the need to carry out regular eyelid hygiene, as the most effective method of treatment and prevention of recurrent inflammation of anterior segment of the eye.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
102-106
Physical description
Contributors
  • Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyki Dorosłych, Katedra i Klinika Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Okulistyki Dorosłych, Katedra i Klinika Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
  • 1. Lemp M.A., Nichols K.K.: Blepharitis in the United States 2009: a survey based perspective on prevalence and treatment. Ocul. Surf. 2009; 7(Suppl. 2): S1-S14.
  • 2. Edwards R.S.: Ophthalmic emergencies in a district general hospital casualty department. Br. J. Ophthalmol. 1987; 71: 938-42.
  • 3. Aylesworth R., Vance J.C.: Demodex folliculorum and Demodex brevis in cutaneous biopsies. Journal of the American Academy of Dermatology 1982; 7: 583-9.
  • 4. Crawford G.H., Pelle M.T., James W.D. Rosacea I.: Etiology, pathogenesis, and subtype classification. Journal of the American Academy of Dermatology 2004; 51: 327-41; (quiz 42-4).
  • 5. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego: Postępowanie okołooperacyjne w chirurgii zaćmy. 1.05.2013: 3.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-3065fd6b-ce60-478a-aa07-f00b87a4f8ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.