PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 275-281
Article title

Participation of migration paths of selected metals in bone intoxication of Upper Silesia inhabitants

Content
Title variants
PL
Udział dróg migracji wybranych metali w intoksykacji kości osób zamieszkujących region Górnego Śląska
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The aim of the paper was to analyze the content of cadmium, manganese, chromium, lead, zinc and copper in the bone tissue of people living in cities in the Upper Silesia Industrial District (Bytom, Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice). It also specifies the relationship between the content of selected metals in the environment and in bone tissue. MATERIAL AND METHODS: The sample material was collected at the Municipal Hospital in Siemianowice Ślaskie. The study group amounted to 53 heads of femur, including 43 from women and 10 from men. The studied tissues were taken intraoperatively during hip replacement procedures (endoprosthetics). The content of cadmium, manganese, chromium, lead, zinc and copper was determined by atomic absorption spectrophotometry using a Pye Unicam SP-9 apparatus. RESULTS: The average content of elements in the femoral heads in an increasing series is as follows: Cd 0.16 < Ni 0.85 < Mn 0.87 < Cu 3.77 < Cr 5.37 < Zn 82.42 (µg/g). CONCLUSIONS: The metal intoxication of bones sourced in suspended particulates and dust emitted from soil into the air mainly concerned the residents of Katowice. Referring this information to the obtained results, the highest contents of cadmium, copper, and chromium in the bone tissue of the inhabitants of this city can be confirmed.
PL
WSTĘP: Celem pracy była analiza zawartości kadmu, manganu, chromu, ołowiu, cynku i miedzi w tkance kostnej osób zamieszkujących miasta na terenie Górnego Śląska (Bytom, Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice). Określono również ponadto zależność między zawartością wybranych metali w środowisku i w tkance kostnej. MATERIAŁ I METODY: Materiał pobierano w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich. W grupie badanej poddano analizie 53 głowy kości udowej, w tym 43 od kobiet i 10 od mężczyzn. Próbki tkanki kostnej zostały pobrane w trakcie endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Badane tkanki pozyskiwane były śródoperacyjnie w trakcie zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Zawartość kadmu, manganu, chromu, ołowiu, cynku i miedzi oznaczano za pomocą metody atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej za pomocą aparatu Pye Unicam SP-9. WYNIKI: Średnia zawartość pierwiastków w tkankach głowy kości udowej przedstawiała się następująco: Cd 0,16 < Ni 0,85 < Mn 0,87 < Cu 3,77 < Cr 5,37 < Zn 82,42 (µg/g). WNIOSKI: Intoksykacja kości metalami z pyłu zawieszonego oraz pyłu wyemitowanego z gleby do powietrza dotyczy głównie mieszkańców Katowic. Porównując te informacje z uzyskanymi wynikami potwierdza się największą zawartość takich metali, jak kadm, miedź, chrom, w tkance kostnej mieszkańców tego miasta.
Keywords
Discipline
Year
Volume
71
Pages
275-281
Physical description
Contributors
 • Department of Toxicology, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia
 • Institute of Occupational Medicine and Environmental Health
 • Department of Toxicology, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec,
 • Department of Traumatic Surgery, Municipal Hospital
References
 • 1. Kabata-Pendias A., Mukherjee A.B. Trace elements from soil to human. Springer-Verlag. Berlin Heidelberg 2007.
 • 2. Kabata-Pendias A., Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999.
 • 3. Brodziak-Dopierała B., Kwapuliński J., Kusz D., Gajda Z., Sobczyk K. Interactions between concentrations of chemical elements in human femoral heads. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2009; 57(1): 203–210.
 • 4. Kuo H.W., Kuo S.M., Chou C.H., Lee T.C. Determination of 14 elements in Taiwanese bones. Sci. Total Environ. 2000; 255(1–3): 45–54.
 • 5. Kwapuliński J., Brodziak-Dopierała B., Kowol J., Paukszto A., Bogunia M., Nogaj E., Rochel R. Anomalies in interactions of selected metals in the femur heads of people living within their permanent emission. Fres. Environ. Bull. 2009; 18(7): 1075–1079.
 • 6. Nordberg G.F., Fowler B.A., Nordberg M., Friberg L.T. Handbook on the toxicology of metals. Elsevier. London 2008.
 • 7. Baranowska-Dutkiewicz B., Różańska R., Dutkiewicz T. Occupational and environmental exposure to nickel in Poland. Pol. J. Occup. Med. Environ. Health 1992; 5(4): 335–343.
 • 8. Baranowska I., Czernicki K., Aleksandrowicz R. The analysis of lead, cadmium, zinc, copper and nickel content in human bones from the Upper Silesian industrial district. Sci. Total Environ. 1995; 159: 155–162.
 • 9. Robson M. Methodologies for assessing exposures to metals: human host factors. Ecotoxicol. Environ. Safe 2003; 56(1): 104–109.
 • 10. Vidaud C., Bourgeois D., Meyer D. Bone as target organ for metals: The case of f-elements. Chem. Res. Toxicol. 2012; 25: 1161–1175.
 • 11. Mari M., Nadal M., Schuhmacher M., Barbería E., García F., Domingo J.L. Human exposure to metals: levels in autopsy tissues of individuals living near a hazardous waste incinerator. Biol. Trace Elem. Res. 2014; 159(1–3): 15–21.
 • 12. Pemmer B., Roschger A., Wastl A., Hofstaetter J.G., Wobrauschek P., Simon R., Thaler H.W., Roschger P., Klaushofer K., Streli C. Spatial distribu-tion of the trace elements zinc, strontium and lead in human bone tissue. Bone. 2013; 57(1): 184–193.
 • 13. Bocio A., Nadal M., Garcia F., Domingo J. Monitoring metals in the population living in the vicinity of a hazardous waste incinerator: concentrations in autopsy tissues. Biol. Trace Elem. Res. 2005; 106: 41–50.
 • 14. Nawrot T., Geusens P., Nulens T.S., Nemery B. Occupational cadmium exposure and calcium excretion, bone density, and osteoporosis in men. J. Bone Miner. Res. 2010; 25(6): 1441–1445.
 • 15. Ronis M.J.J., Aronson J., Gao G.G., Hogue W., Skinner R.A., Badger T.M., Lumpkin C.K. Jr. Skeletal effects of developmental lead exposure in rats. Toxicol. Sci. 2001; 62: 321–329.
 • 16. Alfen T., Elinder C.G., Carlsson M.D., Grubb A., Hellström L., Persson B., Pettersson C., Spång G., Schütz A, Järup L. Low-level cadmium exposure and osteoporosis. J. Bone Miner. Res. 2000; 15(8): 1579–1586.
 • 17. Łanocha N., Kalisinska E., Kosik-Bogacka D.I., Budis H., Sokolowski S., Bohatyrewicz A., Lanocha A. The effect of environmental factors on concentration of trace elements in hip joint bones of patients after hip replacement surgery. Ann. Agric. Environ. Med. 2013; 20(3): 487–493.
 • 18. HELCOM. Heavy metal pollution to the Baltic Sea in 2004. HELCOM Baltic Sea Environment Proceedings 2007; 108: 33.
 • 19. Łanocha N., Kalisińska E., Kosik-Bogacka D., Budis H., Sokołowski S., Bohatyrewicz A. Comparison of concentrations of lead and cadmium in various parts of the femur head in patients after arthroplasty of the hip joint in Northwest Poland. Biomed. Environ. Sci. 2012; 25(5): 577–582.
 • 20. Głowniak B., Kwapuliński J., Buszman A. Migracja berylu do wód powierzchniowych. GWTS. 1978; 8: 232–234.
 • 21. Kwapuliński J., Fischer A., Wiechuła D. Udział dróg migracji niektórych metali w intoksykacji zębów osób palących i niepalących. Przeg. Lek. 2004; 61(10): 1140–1143.
 • 22. Banasik S., Danecki R., Holecki A., et al. Krajowy raport mozaikowy o stanie środowiska – województwo śląskie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice 2009.
 • 23. Lis J., Pasieczna A. Atlas geochemiczny Górnego Śląska. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 1995.
 • 24. Olchowik G., Widomska J., Tomaszewski M., Gospodarek M., Toma-szewska M., Jagiełło-Wójtowicz E. The influence of lead on the biomechani-cal properties of bone tissue in rats. Ann. Agric. Environ. Med. 2014; 21(2): 278–281.
 • 25. Tymczyna B., Tatara M.R., Krupski W., Tymczyna-Sobotka M., Łusz-czewska-Sierakowska I., Bachanek T. Relationships between biochemical bone metabolism indices and morphometric, densitometric and mechanical properties of mandible in 6-month-old pigs. Ann. Agric. Environ. Med. 2012; 19(3): 535–539.
 • 26. Helliwell T.R., Kelly S.A., Walsh H.P.J., Klenerman L., Haines J., Clark R., Roberts N.B. Elemental analysis of femoral bone from patients with fractured neck of femur or osteoarthrosis. Bone 1996; 18(2): 151–157.
 • 27. Yoshinaga J., Suzuki T., Morita M., Hayakawa M. Trace elements in ribs of elderly people and elemental variation in the presence of chronic diseases. Sci. Total Environ. 1995; 162(2–3): 239–252.
 • 28. Zaichick S., Zaichick V., Karandashev V.K., Moskvina I.R. The effect of age and gender on 59 trace-element contents in human rib bone investigated by inductively coupled plasma mass spectrometry. Biol. Trace Elem. Res. 2011; 143(1): 41–57.
 • 29. Budis H., Kalisińska E., Lanocha N., Kosik-Bogacka D., Sokolowski S., Dobiecki K., Kolodziej L., Bohatyrewicz A. The concentration of manganese, iron, and strontium in hip joint bone obtained from patients undergoing hip replacement surgery. J. Trace Elem. Med. Biol. 2014; 28(1): 39–44.
 • 30. Zioła-Frankowska A., Kubaszewski Ł., Dąbrowski M., Kowalski A.., Rogala P., Strzyżewski W., Łabędź W., Uklejewski R., Novotny K., Kanicky V., Frankowski M. The Content of the 14 Metals in Cancellous and Cortical Bone of the Hip Joint Affected by Osteoarthritis. Biomed. Res. Int. 2015; 815648.
 • 31. Kubaszewski Ł., Zioła-Frankowska A., Frankowski M., Rogala P., Gasik Z., Kaczmarczyk J., Nowakowski A., Dabrowski M., Labedz W., Miękisiak G., Gasik R. Comparison of trace element concentration in bone and intervertebral disc tissue by atomic absorption spectrometry techniques. J. Orthop. Surg. Res. 2014; 9: 99.
 • 32. Garcia F., Ortega A., Domingo J.L., Corbella J. Accumulation of metals in autopsy tissues of subjects living in Tarragona county, Spain. J. Environ. Sci. Health. A Tox. Hazard Subst. Environ Eng. 2001; 36: 1767–1786.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-303890a4-86dc-4722-b552-226500bdb6d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.