PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 3 | 276–284
Article title

Bulimia psychiczna – rozpowszechnienie, objawy i leczenie z uwzględnieniem aspektu stomatologicznego

Content
Title variants
EN
Bulimia nervosa – its prevalence, symptoms and treatment with special attention to oral health
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Bulimia nervosa is a serious and complex health problem encountered by many professionals, including general practitioners and dentists. The aim of the study was to describe the problem of bulimia (its prevalence, symptoms, special situations, treatment), with particular emphasis on the aspect of the oral health. The paper presents the causes and factors contributing to the disease, diagnostic criteria, the onset and the possible course of the disease, dental and oral mucosa pathologies due to bulimia as well as other comorbidities (including diabetes). The paper is of descriptive nature. The research method was based on the analysis of the available literature on bulimia nervosa supplemented by our own experience. It was concluded based on the analysed sources that appropriate diagnosis and treatment of bulimia nervosa is possible only with the cooperation of many specialists: psychiatrists or paediatric psychiatrists, dentists and general practitioners as well as other doctors if necessary. Psychotherapy is a necessary and integral aspect of treatment. Early treatment onset is essential for good treatment outcomes. Due to the low sense of illness, some patients would never meet a psychiatrist if not for the intervention of a family doctor or a dentist.
PL
Bulimia psychiczna stanowi poważny i złożony problem zdrowotny, z którym spotyka się w swej praktyce wielu specjalistów, w tym lekarzy rodzinnych i lekarzy stomatologów. Celem pracy jest przedstawienie problemu (rozpowszechnienia bulimii, objawów, sytuacji szczególnych, leczenia) ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekt zmian w obrębie jamy ustnej. W niniejszym artykule opisano postulowane przyczyny i czynniki spustowe choroby, kryteria diagnostyczne, początek i możliwy przebieg, patologie zębów i śluzówek jamy ustnej w wyniku choroby, a także inne schorzenia współwystępujące z bulimią (w tym cukrzycę). Praca ma charakter poglądowy. Metodą badawczą była analiza dostępnego piśmiennictwa na temat bulimii psychicznej uzupełniona o doświadczenia własne. Na podstawie źródeł wnioskuje się, że właściwa diagnostyka i leczenie bulimii psychicznej są możliwe tylko przy współpracy wielu specjalistów: psychiatry lub psychiatry dzieci i młodzieży, stomatologa i lekarza rodzinnego oraz w razie potrzeby innych lekarzy. Niezbędny, integralny aspekt leczenia stanowi psychoterapia. Wczesne podjęcie terapii jest kluczowe dla uzyskania dobrych wyników. Z powodu niskiego poczucia choroby część pacjentów nigdy nie trafiłaby do psychiatry, gdyby nie interwencja lekarza rodzinnego lub lekarza stomatologa.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
276–284
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
 • Katedra Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, tel.: +48 61 854 71 01, faks: +48 61 854 71 02
References
 • 1. Seligman MEP, Walker EF, Rosenhan DL: Zaburzenia wczesnodziecięce. In: Seligman MEP, Walker EF, Rosenhan DL (eds.): Psychopatologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003: 363–369.
 • 2. Pilecki M: Historia zaburzeń odżywiania się. In: Józefik B (ed.): Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. 2nd ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999: 20–21.
 • 3. Blake K, Davis V: Medycyna okresu dorastania. In: Marcdante KJ, Kliegman RM, Jenson HB et al. (eds.): Nelson Pediatria. Vol. 1, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013: 277–296.
 • 4. Pilecki MW, Józefik B, Sałapa K: Kontekst kulturowy zaburzeń odżywiania się – badania własne. Psychiatr Pol 2012; 46: 189–200.
 • 5. Józefik B: Epidemiologia zaburzeń odżywiania się. In: Józefik B (ed.): Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. 2nd ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999: 22–29.
 • 6. Felker KR, Stivers C: The relationship of gender and family environment to eating disorder risk in adolescents. Adolescence 1994; 29: 821–834.
 • 7. Hazelton LR, Faine MP: Diagnosis and dental management of eating disorder patients. Int J Prosthodont 1996; 9: 65–73.
 • 8. Rajewski A: Zaburzenia odżywiania. In: Namysłowska I (ed.): Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 275–298.
 • 9. Abraham S, Llewellyn-Jones D: Anoreksja, bulimia, otyłość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 10. Józefik B, Pilecki M: Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania się. In: Józefik B (ed.): Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. 2nd ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999: 30–39.
 • 11. Bartlett DW, Evans DF, Smith BGN: Oral regurgitation after reflux provoking meals: a possible cause of dental erosion? J Oral Rehabil 1997; 24: 102–108.
 • 12. Milosevic A, Dawson LJ: Salivary factors in vomiting bulimics with and without pathological tooth wear. Caries Res 1996; 30: 361–366.
 • 13. Schlueter N, Ganss C, Pötschke S et al.: Enzyme activities in the oral fluids of patients suffering from bulimia: a controlled clinical trial. Caries Res 2012; 46: 130–139.
 • 14. Milosevic A: Eating disorders and the dentist. Br Dent J 1999; 186: 109–113.
 • 15. Gross KBW, Brough KM, Randolph PM: Eating disorders: anorexia and bulimia nervosas. ASDC J Dent Child 1986; 53: 378–381.
 • 16. Davenport CW, Zrull JP, Kuhn CC et al.: Cyclic vomiting. J Am Acad Child Psychiatry 1972; 11: 66–87.
 • 17. Altshuler BD, Dechow PC, Waller DA et al.: An investigation of the oral pathologies occurring in bulimia nervosa. Int J Eat Disord 1990; 9: 191–199.
 • 18. Ohrn R, Angmar-Mansson B: Oral status of 35 subjects with eating disorders – a 1-year study. Eur J Oral Sci 2000; 108: 275–280.
 • 19. Ohrn R, Enzell K, Angmar-Månsson B: Oral status of 81 subjects with eating disorders. Eur J Oral Sci 1999; 107: 157–163.
 • 20. LoBuono C: Identifying and managing eating disorders. Patient Care 2001; 35: 25–39.
 • 21. Hannig M, Balz M: Protective properties of salivary pellicles from two different intraoral sites on enamel erosion. Caries Res 2001; 35: 142–148.
 • 22. Paszynska E, Linden RWA, Slopien A et al.: Flow rates and inorganic composition of whole saliva in purging bulimic patients treated with a fluoxetine. World J Biol Psychiatry 2011; 12: 282–287.
 • 23. Paszynska E, Linden RWA, Slopien A et al.: Parotid gland flow activity and inorganic composition in purging bulimic patients treated with fluoxetine. World J Biol Psychiatry 2013; 14: 634–639.
 • 24. Paszynska E, Schlueter N, Slopien A et al.: Salivary enzyme activity in anorexic persons – a controlled clinical trial. Clin Oral Investig 2015; 19: 1981–1989.
 • 25. Burke RC: Bulimia and parotid enlargement – case report and treatment. J Otolaryngol 1986; 15: 49–51.
 • 26. Rzeczycki P, Filipowski M: Powiększenie ślinianek przyusznych w bulimia nervosa i anorexia nervosa. Otolaryngol Pol 1996; 50: 318–320.
 • 27. Affenito SG, Adams CH: Are eating disorders more prevalent in females with type 1 diabetes mellitus when the impact of insulin omission is considered? Nur Rev 2001; 59: 179–182.
 • 28. Herpertz S, Albus C, Wagener R et al.: Comorbidity of diabetes and eating disorders. Does diabetes control reflect disturbed eating behavior? Diabetes Care 1998; 21: 1110–1116.
 • 29. Takii M, Uchigata Y, Komaki G et al.: An Integrated in patient therapy for type 1 diabetic females with bulimia nervosa: 3-years follow-up study. J Psychosom Res 2003; 55: 349–356.
 • 30. Herpertz S, Albus C, Kielmann R et al.: Comorbidity of diabetes mellitus and eating disorders: a follow-up study. J Psychosom Res 2001; 51: 673–678.
 • 31. Agras WS, Crow SJ, Halmi KA et al.: Outcome predictors for the cognitive behavior treatment of bulimia nervosa: data from a multisite study. Am J Psychiatry 2000; 157: 1302–1308.
 • 32. Bacaltchuk J, Trefiglio RP, Oliveira IR et al.: Combination of antidepressants and psychological treatments for bulimia nervosa: a systematic review. Acta Psychiatr Scand 2000; 101: 256–264.
 • 33. Kotler LA, Devlin MJ, Walsh BT: Eating disorders and related disturbances. In: Kutcher S (ed.): Practical Child and Adolescent Psychopharmacology. Cambridge University Press, Cambridge 2002: 410–430.
 • 34. Baranowska B: Zaburzenia odżywiania. In: Gajewski P (ed.): Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014: 2539–2571.
 • 35. Walsh BT: Pharmacological treatment of anorexia nervosa and bulimia nervosa. In: Fairburn CG, Brownell KD (eds.): Eating Disorders and Obesity. A Comprehensive Handbook. The Guilford Press, New York, London 2002: 325–329.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-300220a0-50ed-49b1-9c83-0b67455dd55d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.