PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 1 | 57–59
Article title

Porównanie właściwości adsorbentów: smektynu dwuoktanościennego i aktywowanego węgla leczniczego w terapii ostrej biegunki u dzieci

Content
Title variants
EN
Dioctahedral smectite vs. activated charcoal in the treatment of acute diarrhoea in children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostra biegunka infekcyjna jest jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań w populacji dziecięcej, najczęściej
o etiologii wirusowej. Choroba ma zazwyczaj przebieg samoograniczający się, a w terapii zalecane są leki objawowe.
Za najważniejszy element leczenia uznaje się stosowanie doustnych płynów nawadniających. W leczeniu
uzupełniającym można rozważyć między innymi stosowanie adsorbentów. W Polsce najczęściej stosowanymi
adsorbentami są aktywowany węgiel leczniczy i smektyn dwuoktanościenny. Zdolność wiązania toksyn
bakteryjnych przez węgiel leczniczy nie jest w pełni udowodniona, nie ma badań klinicznych potwierdzających
to działanie. W badaniach klinicznych potwierdzono zdolność smektynu dwuoktanościennego do adsorbcji
wirusów i toksyn bakteryjnych. Udokumentowano również wielokierunkowe działanie ochronne smektynu
dwuoktanościennego na błonę śluzową żołądka i jelit – z uwagi na te unikalne właściwości smektyn może być
kwalifikowany jako adsorbent drugiej generacji. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami ESPGHAN i ESPID
z 2008 roku smektyn dwuoktanościenny jest jedynym adsorbentem o udowodnionym bezpieczeństwie stosowania,
który zastosowany równolegle z doustnymi płynami nawadniającymi zwiększa szanse na skrócenie
czasu trwania biegunki.
EN
Acute infectious diarrhea is one of the most common causes of morbidity in the pediatric population, mostly of viral etiology. The disease is usually of self-limited course, and as treatment relievers are recommended. The most important part of the treatment are oral rehydration solutions. In the adjuvant treatment may be considered, inter alia, the use of adsorbents. In Poland, the most widely used adsorbents include activated charcoal and activated smectite. The binding capacity for bacterial toxins of the activated charcoal is not completely established, there is no clinical evidence of this action. In clinical studies the ability of smectite to adsorb viruses and bacterial toxins has been confirmed. Protective effect of smectite for stomach and intestines mucous membrane has also been well documented – because of these unique properties, smectite can be classified as second-generation adsorbent. According to current recommendations of ESPGHAN and ESPID from 2008, smectite is the only adsorbent of proven security, that used together with oral rehydration solutions increases the chances of reducing the duration of diarrhea.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
57–59
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Czerwionka-Szaflarska
author
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Czerwionka-Szaflarska
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Czerwionka-Szaflarska
References
 • 1. Guarino A., Albano S., Ashkenazi S. i wsp.; European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; European Society for Paediatric Infectious Diseases: European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2008; 46 supl. 2: S81–S122.
 • 2. Gardiner K.R., Anderson N.H., McCaigue M.D. i wsp.: Adsorbents as antiendotoxin agents in experimental colitis. Gut 1993; 34: 51–55.
 • 3. Brouillard M.Y., Rateau J.G.: [Adsorption potency of 2 clays, smectite, and kaolin on bacterial enterotoxins. In vitro study in cell culture and in the intestine of newborn mice]. Gastroenterol. Clin. Biol. 1989; 13: 18–24.
 • 4. Rey C.: Diarrhées virales à rotavirus: intérêt de la smectite. Rev. Int. Pediatr. 1989; 196: 1–6.
 • 5. Weese J.S., Cote N.M., deGannes R.V.G.: Evaluation of the ability of di-tri-octahedral smectite to adhere to Clostridium difficile toxins and Clostridium perfringens enterotoxin in vitro. AAEP Proceedings 2002; 48: 127–130.
 • 6. Weese J.S., Cote N.M., deGannes R.V.G.: Evaluation of in vitro properties of di-tri-octahedral smectite on clostridial toxins and growth. Equine Vet. J. 2003; 35: 638–641.
 • 7. Moré J., Bénazet F., Fioramonti J., Droy-Lefaix M.T.: Effects of treatment with smectite on gastric and intestinal glycoproteins in the rat: a histochemical study. Histochem. J. 1987; 19: 665–670.
 • 8. Mahraoui L., Heyman M., Plique O. i wsp.: Apical effect of diosmectite on damage to the intestinal barrier induced by basal tumour necrosis factor-α. Gut 1997; 40: 339–343.
 • 9. Szajewska H., Dziechciarz P., Mrukowicz J.: Meta-analysis: smectite in the treatment of acute infectious diarrhoea in children. Aliment. Pharmacol. Ther. 2006; 23: 217–227.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2fe4df5b-7294-4dd0-8abe-75998002de5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.