Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 1 | 7

Article title

Postherpetic neuralgia - epidemiology, pathomechanism, risk factors, symptoms, treatment. Personal experience with treatment of patients with post herpetic neuralgia

Title variants

PL
Neuralgia popółpaścowa– epidemiologia, patomechanizm, czynniki ryzyka, objawy, leczenie. Doświadczenia własne w leczeniu chorych z neuralgią popółpaścową

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Półpasiec jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa ospy wietrznej, po której przebyciu i zagojeniu zmian skórnych wirus przedostaje się do zwoju rdzeniowego i zwojów nerwów czaszkowych, gdzie nie aktywny może pozostawać przez wiele lat. U chorych o osłabionej odporności, zwłaszcza chorych na nowotwór wirus może ponownie się uczynnić wywołując półpasiec. Częstość występowania półpaśca wynosi średnio 4/1000 i gwałtownie wzrasta z wiekiem. Szacuje się, że w ciągu życia 10-20% populacji ludzi zachoruje na półpasiec. Dominującym objawem ostrej fazy choroby jest ból o charakterze piekącym z towarzyszącymi zaburzeniami czucia. Pęcherzykowe wykwity na skórze goją się zazwyczaj w ciągu 3-5 tygodni, jeżeli nie dojdzie do wtórnego zakażenia bakteryjnego. Po wygojeniu zmian skórnych u części chorych (9-15%) dolegliwości bólowe mogą utrzymywać się w postaci przewlekłego zespołu bólowego o różnym stopniu natężenia, zazwyczaj jednostronnie w zakresie jednego lub kilku dermatomów rdzeniowych lub nerwu trójdzielnego. W pierwszej części artykułu opisano: patomechanizm, epidemiologię, lokalizację, objawy i leczenie ostrej fazy choroby. W drugiej części szczegółowo opisano: patomechanizm, czynnik ryzyka, możliwości profilaktyki oraz metody leczenia utrwalonej neuralgii popółpaścowej według medycyny opartej na dowodach naukowych, przedstawiając aktualny stan wiedzy na temat półpaśca i neuralgii popółpaścowej. Materiał badawczy obejmuje prawie 600 chorych leczonych w Poradni Leczenia Bólu Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie w latach 1992-2010. Na przestrzeni analizowanych 19 lat skuteczność leczenia utrwalonej neuralgii popółpaścowej ulega stopniowej poprawie, głównie dzięki lekom, które mamy do dyspozycji (leki przeciwdepresyjne+gabapentoidy+leki działające powierzchniowo+opioidy), jak również dzięki temu, że mamy coraz większą wiedzę na temat patomechanizmu tej choroby.
EN
Shingles is an infectious disease caused by varicella zoster virus. Following active phase of chicken pox and crusting of skin lesions the virus spreads to the spinal and the cranial ganglia where it can stay dormant for many years. In immunodeficient, especially cancer, patients the virus can become active leading to shingles. Shingles’ incidence is about 4 cases per 1,000 and rises abruptly with age. It is estimated that 10-20% of human population will become sick with shingles. The dominant symptom in the acute phase of the disease is burning pain accompanied by impairment of cutaneous sensation. Vesicles desquamate usually by 3-5 weeks if they do not become secondarily infected. In some patients (9-14%) after healing of the skin lesions the pain can persist in the form of chronic pain syndrome at various intensity levels, usually semi-lateral within one or several dermatomes or the trigeminal nerve. In the first part of this papers there have been described in details: pathomechanism, risk factors, prophylactic measures and methods of treatment of chronic post herpetic neuralgia according to evidence based medicine. It presents actual state of knowledge on shingles and PHN. Research material covers about 600 patients treated in our Pain Clinic between 1992 and 2010. Over 19 years the effectiveness of treatment of the persistent PHN has been gradually improving mainly due to new drugs on the market such as gabapentinoids, locally acting drugs or opioids and also thanks to more detailed knowledge on the pathomechanism of this illness.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

7

Physical description

Contributors

  • Poradnia Leczenia Bólu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
  • Poradnia Leczenia Bólu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa; II Klinika Położnictwa i G inekologii, Szpital Bielański, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa, Polska
author
  • Poradnia Leczenia Bólu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
author
  • Poradnia Leczenia Bólu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa
  • Poradnia Leczenia Bólu, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego, Warszawa

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-2fce258b-b0bc-4e37-ae7a-66c2e484e27c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.