PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 5 | 81-88
Article title

Feliks Drzewiński i „elektrogeneza” meteorytów

Content
Title variants
EN
Feliks Drzewiński and origin of meteorites through electricity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Feliks Drzewiński was the professor of mineralogy and physics at Wilno (Vilnius) University. He was the author of the text-book of mineralogy – first in Polish. Meteorites also interested him. Drzewiński was the follower of the theory of the atmospheric origin of meteorites. The natural electricity of atmosphere was had the cause of their rise.
Year
Volume
5
Pages
81-88
Physical description
Contributors
References
 • BUWil 1, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, rękopis, sygn. F.2 KC 131, k. 94–95, Wilno.
 • BUWil 2, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, rękopis, sygn. F.2 KC 328, k. 139–140, Wilno.
 • Czarniecki S., 2008, Feliks Drzewiński i jego rękopis uzupełnień do „Początków mineralogii” z 1816 roku, Zeszyty Staszicowskie, 6, s. 103–114.
 • Daszkiewicz P., Tarkowski R., 2006, Korespondencja Ignacego Horodeckiego z Aleksandrem Brongniartem w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 51, 3, s. 145–171.
 • Drzewiński F., 1816, Początki mineralogii podług Wernera dla słuchaczów akademickich, Wilno.
 • Drzewiński F., 1823, Kurs roczny fizyki experymentalnej w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim, przez Felixa Drzewińskiego filozofii doktora czwarty raz publicznie wykładany, Wilno.
 • Drzewiński F., 1825, O Kamieniach meteorycznych, i przyczynach mogących je tworzyć. Rozprawa czytana na posiedzeniu publicznem w Cesarskim Uniwersytecie wileńskim, dnia 15 września 1825 roku, przez Felixa Drzewińskiego professora Fizyki tegoż Uniwersytetu, Dziennik Wileński, 3, 9, s. 47–73.
 • Drzewiński F., 1833, Atmosferologia, Charków.
 • Garbowska J., 1993, Nauki geologiczne w uczelniach Wilna i Krzemieńca w latach 1781–1840, Prace Muzeum Ziemi, 42, s. 5–112.
 • Garbowska J., 1998, Rozprawy na stopnie naukowe z dziedziny geologii w Uniwersytecie Wileńskim w latach 1813–1830, Prace Muzeum Ziemi, 45, s. 81–181.
 • Jundziłł S., 1805, Kamienie meteoryczne. Wypis pierwszy, Dziennik Wileński, 2, s. 23–48; Kamienie meteoryczne. Wypis drugi, Dziennik Wileński, 3, s. 1–15.
 • Kijas A., 2008, Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805–1917, Poznań.
 • Kosiński J.W., 2013a, Ignacy Horodecki – jeden z zapomniany pionierów meteorytyki, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 4, s. 55–70.
 • Kosiński J.W., 2013b, Stanisław Bonifacy Jundziłł i meteoryt Brahin, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 4, s. 46–54.
 • Kramsztyk S., 1896, Drzewiński Feliks, Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. 17–18, Warszawa, s. 167.
 • Łukaszewicz J., 1851, Historya szkół w Koronie i Wielkiem Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794, t. 4, Poznań.
 • Morozewicz J., 1931, Przedmowa do wydania I-go, [w:] G. Tschermak, F. Becke, Podręcznik mineralogii, Warszawa, s. XV–XVII.
 • Pokrzywnicki J., 1964, I. Meteoryty Polski. II. Katalog meteorytów w zbiorach polskich, Studia Geologica Polonica, XV, ZNG PAN, Warszawa, s. 144.
 • Śniadecki J., 1822, O żelazie meteorycznem Rzeczyckiem, Dziennik Wileński, I, 4, s. 481–506.
 • Wrzosek A., 1939–1946, Drzewiński Feliks, Polski Słownik Biograficzny, V, s. 422–423.
 • Żebrawski T., 1873, Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowania, Kraków, s. 559–560.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2fbca142-7ac1-4719-8a4e-fe046fd59c43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.