PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 4 | 274-278
Article title

Wpływ mitomycyny C na wyniki kliniczne przezkanalikowego, laserowego zespolenia nosowo-łzowego

Content
Title variants
EN
The influence of mitomycin C on clinical results of the nasolacrimal duct anastomosis using the diode laser
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the publication is to demonstrate the influence of intraoperatively administered mitomycin C on the clinical results of endoscopic nasolacrimal duct anastomosis. The procedure was performed using a diode laser in 60 patients with tear duct obstruction. Mitomycin C has not been administered to all patients. In the second study group, the final part of the procedure was the application of a sponge soaked with mitomycin C at the site of the stoma within the nasal passage. Tear duct patency was obtained in 84% of patients in the group operated on with mitomicin C and in 71% of patients who underwent this procedure without mitomycin C. The use of mitomycin C increased the effectiveness of the procedure by 13%. The results obtained in the study indicate that the intraoperative use of mitomycin C during the procedure of nasolacrimal duct anastomosis with diode laser increases its effectiveness.
PL
Celem publikacji jest wpływ podawanej śródoperacyjnie mitomycyny C na wyniki kliniczne endoskopowego przezkanalikowego zespolenia nosowo-łzowego z zastosowaniem lasera diodowego u chorych z niedrożnością dróg łzowych. Zabiegi wykonano u 60 pacjentów z niedrożnością dróg łzowych. U części z nich operację przeprowadzono bez wykorzystania mitomycyny C, a u pozostałych końcowym elementem zabiegu było przyłożenie gąbki spongostanowej nasączonej roztworem mitomycyny C w miejscu uzyskanej stomii w obrębie przewodu nosowego. Drożność dróg łzowych uzyskano u 84% pacjentów w grupie operowanych z mitomycyną C oraz u 71% chorych, u których zabieg ten wykonano bez tego leku. Zastosowanie mitomycyny C zwiększyło skuteczność zabiegu o 13%. Wyniki uzyskane w pracy wskazują, że śródoperacyjne zastosowanie mitomycyny C w trakcie zabiegu przezkanalikowego zespolenia nosowo-łzowego z wykorzystaniem lasera diodowego zwiększa jego skuteczność.
Discipline
Publisher

Journal
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
274-278
Physical description
Contributors
References
  • 1. Toti A. La rispocta dei fattiagli appunti mossi dal dott. Strazzal al. mio metodo conservatore di cura radicale delle dacriocistiti croniche (dacriocisto-rhinostomia). Clin Med Ital. 1904; 10: 33-4.
  • 2. McDonogh M, Meiring JH. Endoscopic transnasal dacryocystorhinostomy. J Laryngol Otol. 1989; 103(6): 585-7.
  • 3. Doyle J, Russell J, O’Keefie M. Paediatric laser DCL. Acta Ophtalmologica Skand. 2000; 78: 204-5.
  • 4. Duke-Elder S. System of ophtalmology. Mosby, St. Louis 1952.
  • 5. Holak H. Zastosowanie własnej metody stentowania w leczeniu niedrożności dróg łzowych przezkanalikową metodą z użyciem lasera THC:YAG. Wrocław–Salzgitter 2007.
  • 6. Fayet B, Racy E, Assouline M. Systematic unciformectomy for a standardized endonossal dascryocystorhinostomy. Ophtalmology. 2002; 109(3): 530-6.
  • 7. Sajjad SA, Reyaz AU. Results of Intraoperative Mitomycin C Application In Dacryocystorhinostomy. JK Science. 2002; 4(1): 27-31.
  • 8. Deka A, Bhattacharjee K, Bhuyan S et al. Effect of mitomycin C on ostium in dacryocystorhinostomy. Clin Exp Ophthalmol. 2006; 34(6): 557-61.
  • 9. Ghosh S, Roychoudhury A, Roychaudhuri BK. Use of mitomycin C in endo-DCR. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2006; 58(4): 368-9.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2f6d21a2-4062-4666-9c96-9bf965ccefbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.