PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 4 | 274-278
Article title

Wpływ mitomycyny C na wyniki kliniczne przezkanalikowego, laserowego zespolenia nosowo-łzowego

Content
Title variants
EN
The influence of mitomycin C on clinical results of the nasolacrimal duct anastomosis using the diode laser
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem publikacji jest wpływ podawanej śródoperacyjnie mitomycyny C na wyniki kliniczne endoskopowego przezkanalikowego zespolenia nosowo-łzowego z zastosowaniem lasera diodowego u chorych z niedrożnością dróg łzowych. Zabiegi wykonano u 60 pacjentów z niedrożnością dróg łzowych. U części z nich operację przeprowadzono bez wykorzystania mitomycyny C, a u pozostałych końcowym elementem zabiegu było przyłożenie gąbki spongostanowej nasączonej roztworem mitomycyny C w miejscu uzyskanej stomii w obrębie przewodu nosowego. Drożność dróg łzowych uzyskano u 84% pacjentów w grupie operowanych z mitomycyną C oraz u 71% chorych, u których zabieg ten wykonano bez tego leku. Zastosowanie mitomycyny C zwiększyło skuteczność zabiegu o 13%. Wyniki uzyskane w pracy wskazują, że śródoperacyjne zastosowanie mitomycyny C w trakcie zabiegu przezkanalikowego zespolenia nosowo-łzowego z wykorzystaniem lasera diodowego zwiększa jego skuteczność.
EN
The aim of the publication is to demonstrate the influence of intraoperatively administered mitomycin C on the clinical results of endoscopic nasolacrimal duct anastomosis. The procedure was performed using a diode laser in 60 patients with tear duct obstruction. Mitomycin C has not been administered to all patients. In the second study group, the final part of the procedure was the application of a sponge soaked with mitomycin C at the site of the stoma within the nasal passage. Tear duct patency was obtained in 84% of patients in the group operated on with mitomicin C and in 71% of patients who underwent this procedure without mitomycin C. The use of mitomycin C increased the effectiveness of the procedure by 13%. The results obtained in the study indicate that the intraoperative use of mitomycin C during the procedure of nasolacrimal duct anastomosis with diode laser increases its effectiveness.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
274-278
Physical description
Contributors
  • Centrum Medyczne MML
References
  • 1. Toti A. La rispocta dei fattiagli appunti mossi dal dott. Strazzal al. mio metodo conservatore di cura radicale delle dacriocistiti croniche (dacriocisto-rhinostomia). Clin Med Ital. 1904; 10: 33-4.
  • 2. McDonogh M, Meiring JH. Endoscopic transnasal dacryocystorhinostomy. J Laryngol Otol. 1989; 103(6): 585-7.
  • 3. Doyle J, Russell J, O’Keefie M. Paediatric laser DCL. Acta Ophtalmologica Skand. 2000; 78: 204-5.
  • 4. Duke-Elder S. System of ophtalmology. Mosby, St. Louis 1952.
  • 5. Holak H. Zastosowanie własnej metody stentowania w leczeniu niedrożności dróg łzowych przezkanalikową metodą z użyciem lasera THC:YAG. Wrocław–Salzgitter 2007.
  • 6. Fayet B, Racy E, Assouline M. Systematic unciformectomy for a standardized endonossal dascryocystorhinostomy. Ophtalmology. 2002; 109(3): 530-6.
  • 7. Sajjad SA, Reyaz AU. Results of Intraoperative Mitomycin C Application In Dacryocystorhinostomy. JK Science. 2002; 4(1): 27-31.
  • 8. Deka A, Bhattacharjee K, Bhuyan S et al. Effect of mitomycin C on ostium in dacryocystorhinostomy. Clin Exp Ophthalmol. 2006; 34(6): 557-61.
  • 9. Ghosh S, Roychoudhury A, Roychaudhuri BK. Use of mitomycin C in endo-DCR. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2006; 58(4): 368-9.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2f6d21a2-4062-4666-9c96-9bf965ccefbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.