PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 307–314
Article title

Parameters determining frequency and intensity of pneumatocele in patients with cerebello-pontine angle tumor operated in sitting position. Clinical implications

Content
Title variants
PL
Parametry określające częstotliwość i intensywność pooperacyjnej odmy czaszkowej u chorych z guzem kąta mostowo-móżdżkowego operowanych w pozycji siedzącej. Implikacje kliniczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
BACKGROUND Cerebello-pontine angle (CPA) surgery is performed in a semi-sitting position of the patient – this enables spontaneous outflow of the blood and cerebrospinal fluid as well as solutions used for operation site rinsing. This restricts the neces-sity of coagulation and an aspirating nozzle in the operating field. The aim of this study was to find the influence of pneumatocele on the clinical outcome of patients with a CPA tumor. METHOD All the patients were operated on in a semi-sitting or sitting position with propofol intravenous anesthesia. Pneumatocele was evaluated on the basis of CT examination on the authors' own four-degree scale and correlated with such parameters as: death rate, duration of hospitalization in neurosurgical and intensive care wards, respiratory or circulatory insufficiency, necessity of using a respirator and the number of specialist consultations. The frequency and intensity of pneumatocele were correlated with such parameters as: age and sex of the patient, anesthesia hazard scale (ASA), heart rate and systolic blood pressure during operation, diuresis, the amount and type of infusions, fluid balance and duration of surgery. FINDINGS Pneumatocele increases the death rate (p = 0.037), prolongs the duration of hospitalization both in the neurosurgical (p = 0.0001) and intensive care (p = 0.0022) wards. This complication exposes patients to circulatory (p = 0.012) and respiratory (p = 0.029) failure. The frequency and intensity of pneumatocele is correlated with the age and sex of the patient, duration of the operation, type of nfusions and fluid balance. CONCLUSIONS This ensures us that a TC head examination must be performed after each surgery procedure that is conducted in the up-right position. If possible, we should prevent pneumatocele by avoiding negative fluid balance and systolic blood pressure decrease below 100 mmHg.
PL
WSTĘP Półsiedząca pozycja pacjenta w trakcie zabiegu usunięcia guza mostowo-móżdżkowego umożliwia spontaniczny odpływ krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz płynów stosowanych w trakcie operacji do płukania pola operacyjnego. Taka pozycja zmniejsza konieczność koagulacji i ssania w polu operacyjnym. Celem pracy było zbadanie wpływu odmy czaszkowej na wyniki badań klinicznych u chorych operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego. M E T O D Y Wszyscy pacjenci po znieczuleniu byli operowani w pozycji półsiedzącej. Odmę czaszkową oceniano na podstawie badania TK według czterostopniowej skali własnej, wyniki analizowano pod kątem śmiertelności, czasu hospitalizacji, wystąpienia niewydolności krążeniowo-oddechowej, konieczności zastosowania respiratora oraz liczby koniecznych konsultacji specjalistycznych. Podjęto próbę analizy korelacji częstotliwości i intensywności pooperacyjnej odmy czaszkowej z wiekiem oraz płcią pacjentów, ryzykiem wynikającym ze znieczulenia (skala ASA), tętnem i ciśnieniem krwi w trakcie operacji, ilością oddawanego moczu, ilością i rodzajem podawanych płynów w trakcie zabiegu oraz czasem trwania zabiegu. W Y N I K I Częstotliwość i intensywność pooperacyjnej odmy czaszkowej koreluje z: wiekiem i płcią pacjentów, czas operacji oraz rodzajem i ilością podawanych płynów. W N I O S K I Badania TK głowy muszą być wykonywane rutynowo po każdej operacji, która prowadzona jest w pozycji siedzącej. Mężczyźni powyżej 60 lat, których zabieg trwał dłużej niż 3 godziny są szczególnie podatni na wystąpienie odmy czaszkowej. W miarę możliwości powinno się zapobiegać wystąpieniu odmy czaszkowej, unikając ujemnego bilansu płynów oraz spadku ciśnienia skurczowego poniżej 100 mmHg.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
307–314
Physical description
Contributors
 • Department of Neurosurgery Medical University of Silesia in Katowice ul. Medyków 14 40 -752 Katowice tel./fax + 48 32 789 45 02
 • Department of Physiotherapy Academy of Business Dąbrowa Górnicza
 • Department of Neurosurgery Medical University of Silesia, Katowice
author
 • Department of Anesthesiology and Intensive Care Medical University of Silesia, Katowice
 • Department of Neurosurgery Medical University of Silesia, Katowice Department of Physiology Medical University of Silesia, Katowice
author
 • Department of Physiotherapy Academy of Business Dąbrowa Górnicza
 • Department of Neurosurgery Medical University of Silesia, Katowice
References
 • 1. Yonekawa Y. Operative neurosurgery: personal view and historical backgrounds (2) acoustic neurinoma. No Shineki Geka 2006; 34: 1265–1280.
 • 2. Akhavan-Sigari R., Bellinzona M., Becker H., Samii M. Epidermoid cysts of the cerebellopontine angle with extension into the middle and anterior cranial fossae: surgical strategy and review of the literature. Acta Neurochir. 2007; 149: 429–432.
 • 3. Yoshida K. Problematical issues in management of cerebellopontine angle tumors. Nihon Rinsho. 2005; 63 Suppl 9: 310–314.
 • 4. Cueva R.A. , Mastrodimos B. Approach design and closure techniques to minimize cerebrospinal fluid leak after cerebellopontine angle tumor surgery. Otol. Neurotol. 2005; 26: 1176–1181.
 • 5. Sarrazin J.L., Marsot-Dupuch K ., Chaÿas A. Pathology of the cerebellopontine angle . J. Radiol. 2006; 87: 1765–1782.
 • 6. Obrador S. Clinical features of the cerebellopontine angle tumors. Acta Neurochir. 1965; 12: 543–553.
 • 7. Arnason O., Jakobsson K.E., Lindgren S. Extracerebral non-haemorrhagic expansive complications of intracranial surgery. Acta Neurochir. 1983; 67: 231–238.
 • 8. Witcombe B., Torrens M.J., Gye R.S. Intracerebral pneumatocele: An unusual complication following intraventricular drainage in a case of benign intracranial hypertension. Neuroradiology 1976; 12: 161–163.
 • 9. Glatz. K., Berger C., Schwab S. Management and causes of pneumocephalus. Case report and review of the literature. Nervenarzt 2005; 76: 1532, 1534–1538.
 • 10. Baguley D.M., Beynon G.J., Grey P.L., Hardy D.G., Moffat D.A. Audiovestibular findings in meningioma of the cerebello-pontine angle: a retrospective review. J. Laryngol. Otol. 1997; 111: 1022–1026.
 • 11. Weninger B., Czerner S., Steude U., Weninger E. Comparison between TCI-TIVA, manual TIVA and balanced anasthesia for stereotactic biopsy of the brain. Anasthesiol. Intensivmed. Notfallmed. Schmerzther. 2004; 39: 212–219.
 • 12. Gaggero G., Ravussin P., Borgeat A., Wilder-Smith O. Use of propofol in intracranial surgery in 83 consecutive patients. Neurochirurgie 1994; 40: 127–131.
 • 13. Noll a Salas J., Balaguer Martinez E., Carrasco Gomez G., Llovet Tapies J., Sole Llenas J. Pneumoencephalos: etiology, pathologic significance and diagnosis. Apropos of 13 observations. Neurologia 1989; 4: 12–18.
 • 14. Steudel W.I., Hacker H. prognosis, incidence and management of acute traumatic intracranial pneumocephalus. A retrospective analysis of 49 cases. Acta Neurochir. 1986; 80: 93–99.
 • 15. Tucker A., Slattery W.H. 3 rd , Solcyk L., Brackmann D.E. Intraoperative auditory assessments as predictors of hearing preservation after vestibular schwannoma surgery. J. Am. Acad. Audiol. 2001; 12: 471–477.
 • 16. Schlake H.P., Milewski C., Goldbrunner R.H. et al. Combined intraoperative monitoring of hearing by means of auditory brainstem responses (ABR) and transtympanic electrocochleography (ECochG) during surgery of intra- and extrameatal acoustic neurinomas. Acta Neurochir. 2001; 143: 985–995.
 • 17. Markham J.W. The clinical features of pneumocephalus based upon a survey of 284 cases with report of 11 additional cases. Acta Neurochir. 1967; 16: 1–78.
 • 18. Voss N.F., Vrionis F.D., Heilman C.B., Robertson J.H. Meningiomas of the cerebellopontine angle. Surg Neurol. 2000; 53: 439–446.
 • 19. Cillo J.E. Jr., Finn R. Hemodynamics in elderly coronary artery disease patients undergoing propofol sedation. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 64: 1338–1342.
 • 20. Gunnarsson L., Tokics L., Brismar B., Hedenstierna G. Influence of age on circulation and arterial blood gases in man. Acta Anaesthesiol. Scand. 1996; 40; 237–243.
 • 21. Satapathy G.C., Dash H.H. Tension pneumocephalus. Br. Anaesth. 2000; 84: 115–117.
 • 22. Eser I., Khorshid L., Yapucu Gunes U., Demir Y. The effect of different body positions on blood pressure. J. Clin. Nurs. 2007; 16: 137–140.
 • 23. Prabhakar H., Anand N., Chouhan R.S., Bithal P. K. Sudden asystole during surgery in the cerebellopontine angle Acta Neurochir. 2006; 148: 699–700.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2f4ab05a-6021-40aa-9a8e-3bcac55cb683
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.