PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 1 | 25–30
Article title

Ciąża po raku piersi

Content
Title variants
EN
Pregnancy following breast cancer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wiele młodych pacjentek po radykalnym leczeniu raka piersi zaczyna w pewnym momencie rozważać macierzyństwo. Chęć urodzenia dziecka pojawia się w różnym czasie po zakończeniu leczenia, ale wydaje się, że niezależnie od tego okresu niemal zawsze pociąga za sobą lęk i stres. Decyzja o ciąży okazuje się bardzo trudna – wynika to z licznych niejasności i pokutujących mitów dotyczących bezpieczeństwa ciąży dla przyszłej matki (czyli ryzyka nawrotu choroby), wpływu przebytej przez nią chemioterapii na płód i kwestii związanych z karmieniem piersią. W chwili rozpoznania choroby nowotworowej młoda kobieta bardzo rzadko od razu podejmuje temat swojej przyszłości w kontekście innym niż przeżycie. Szok i strach, bezsprzecznie towarzyszące diagnozie, zwykle nie pozwalają na rozważania o przyszłym funkcjonowaniu kobiety po leczeniu i powrocie do wszystkich ról społecznych. U części pacjentek lęk przed wznową raka i ewentualną niemożnością wychowania dziecka jest tak nasilony, że nigdy nie decydują się na macierzyństwo. Poradnictwo psychoonkologiczne może mieć zatem znaczący wpływ na wybory dokonywane przez kobiety po zakończeniu leczenia raka piersi – powinno być dostępne nie tylko podczas zmagania się z diagnozą i leczeniem, lecz także długo później, w okresie zdrowienia i obserwacji po terapii. Doniesienia z kilku ostatnich lat rozwiewają wiele wątpliwości, a niniejsza praca stanowi podsumowanie najważniejszych wyników nowych badań.
EN
Many young patients having undergone radical treatment of breast cancer start considering motherhood at some point. The desire to become a mother may appear within a differing period from the completion of cancer therapy, yet it seems that regardless of the period, it is almost inevitably accompanied by major-level anxiety and stress. The decision about whether to become pregnant turns out a very difficult one, due to numerous doubts, uncertainties, and myths that have been commonly accepted concerning the safety of pregnancy for the future mother (i.e. the risk of cancer recurrence while pregnant), the effect of the undergone chemotherapy on the fetus, and breastfeeding-related issues. At the moment the disease is diagnosed, it is extremely rare for a young woman to immediately look out into her future in terms other than mere survival chances. The shock and the fear which are bound with the diagnosis hardly allow to ponder on the woman’s functioning following the treatment, or on her chances to return to all social roles. In some patients the fear of cancer recurrence and of the potential inability to raise the child themselves is so grave, it never allows them to make the decision to become mothers. Psycho-oncologic counseling, therefore, may have crucial impact over the choices made by breast cancer survivors, and not only should it be made available while patients are still tackling the diagnosis and treatment, but well beyond that period, throughout the healing process and follow-up monitoring time. The recent reports from the past few years seem to clarify many doubts and uncertainties, and this paper brings together the most important results of the new research available.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
25–30
Physical description
Contributors
  • Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: +48 22 546 24 03
  • Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: dr n. med. Beata Jagielska
  • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
  • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
  • Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: dr n. med. Beata Jagielska
References
  • 1. Pagani O., Azim H. Jr: Pregnancy after breast cancer: myths and facts. Breast Care (Basel) 2012; 7: 210–214.
  • 2. Gonçalves V., Sehovic I., Quinn G.: Childbearing attitudes and decisions of young breast cancer survivors: a systematic review. Hum. Reprod. Update 2014; 20: 279–292.
  • 3. Azim H.A. Jr, Metzger-Filho O., de Azambuja E. i wsp.: Pregnancy occurring during or following adjuvant trastuzumab in patients enrolled in the HERA trial (BIG 01-01). Breast Cancer Res. Treat. 2012; 133: 387–391.
  • 4. Azim H.A. Jr, Kroman N., Paesmans M. i wsp.: Prognostic impact of pregnancy after breast cancer according to estrogen receptor status: a multicenter retrospective study. J. Clin. Oncol. 2013; 31: 73–79.
  • 5. Sinha G.: Pregnancy after breast cancer appears safe. J. Natl Cancer Inst. 2012; 104: 725–726.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2e3de3fc-bc24-4211-96b2-8f8842436a60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.