PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 51 | 402–419
Article title

Różnicowanie charakteru litych zmian ogniskowych w piersiach w sonoelastografii kompresyjnej. Część I: Ocena wartości diagnostycznej obrazowania ultrasonograficznego B‑mode w diagnostyce różnicowej litych zmian ogniskowych w piersiach w odniesieniu do weryfikacji patomorfologicznej

Content
Title variants
EN
The differentiation of the character of solid lesions in the breast in the compression sonoelastography. Part I: The diagnostic value of the ultrasound B-mode imaging in the differentiation diagnostics of solid, focal lesions in the breast in relation to the pathomorphological verification
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of the ultrasound B-mode
imaging in the differentiation diagnostics of solid lesions in the breast in relation to
the pathomorphological verification. From January to July 2010, 375 ultrasound breast
examinations were conducted. The study enrolled 80 women aged 17–83, with 99 solid,
focal lesions present in breasts, which were qualified for pathomorphological verification
on the basis of the ultrasound examination. All patients underwent: the interview, physical
examination, ultrasound examination and sonoelastography. The ultrasound features of
the lesions, their vascularization patterns in the Doppler examination as well as the adjacent
tissues were determined. Next, the focal lesions were categorized according to the
BIRADS-US classification. The obtained results were analyzed statistically. In the group
of 80 patients, 99 focal, solid lesions in breasts were visualized, including 39 neoplastic,
malignant lesions (group I) and 60 lesions of benign nature (group II). The malignant
lesions were often characterized by: greater size, irregular shape (34/39), prevalence of
the anteroposterior dimension over the lateral‑lateral dimension (22/39), acoustic shadowing
(20/39), the margins not well-circumscribed (37/39), spiculated margins (16/39)
and the presence of calcifications (14/39). The benign lesions were much more often
hyper- and isoechogenic (14/60). In group I the lesions more often demonstrated the
features of increased vascularization (29/39) and the presence of irregularly shaped vessels
(23/29). This vascularization more often originated in the adjacent tissues. In the
surroundings of the malignant neoplastic lesions, the presence of edema (16/39) and skin
thickening (6/39) occurred more frequently and the abnormal axillary lymph nodes were
more often diagnosed. The lesions of group I were assigned to the following BIRADS
categories: BIRADS-US 4 (9 lesions) and BIRADS-US 5 (30 lesions). In group II, there
was a prevalence of BIRADS-US 3 and 4 categories (58 lesions) and 2 lesions were classified
to BIRADS-US 5 category. In the statistical analysis of the models based on BIRADS
classification, it was demonstrated that BIRADS 4 showed the highest sum of sensitivity
and specificity values of 173.6% in differentiation of the character of focal lesions in the
breast (sensitivity 76.92%, specificity 96.67%).
PL
Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej badania ultrasonograficznego B‑mode w diagnostyce różnicowej litych zmian ogniskowych w piersiach, w odniesieniu do weryfikacji patomorfologicznej. W okresie od stycznia do lipca 2010 roku przeprowadzono 375 badań ultrasonograficznych piersi. Do badań zakwalifikowano 80 kobiet w wieku od 17 do 83 lat, z obecnością 99 litych zmian ogniskowych w piersiach, u których na podstawie badania ultrasonograficznego ustalono wskazania do weryfikacji patomorfologicznej. U wszystkich pacjentek wykonano: badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie ultrasonograficzne i sonoelastografię. Określano cechy obrazu ultrasonograficznego badanych zmian, ich wzorce unaczynienia w badaniu dopplerowskim oraz tkanki otaczające. Następnie zmianom ogniskowym przydzielano kategorie klasyfikacji BIRADS‑usg. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. W grupie 80 pacjentek uwidoczniono 99 litych zmian ogniskowych w piersiach, w tym 39 zmian nowotworowych złośliwych (grupa I) i 60 o charakterze łagodnym (grupa II). Zmiany nowotworowe złośliwe znamiennie częściej cechowały się: większymi wymiarami, nieregularnym kształtem (34/39), przewagą wymiaru przednio‑tylnego nad boczno‑bocznym (22/39), obecnością cienia akustycznego (20/39), niewyraźnie odgraniczonych brzegów (37/39), spikularnych (16/39), obecnością zwapnień (14/39). Zmiany łagodne istotnie częściej były hiper‑ i izoechogeniczne (14/60). W grupie I zmiany częściej wykazywały cechy wzmożonego unaczynienia (29/39) oraz obecność naczyń o przebiegu nieregularnym (23/29). Unaczynienie to częściej pochodziło z tkanek otaczających. W otoczeniu zmian nowotworowych złośliwych częściej obserwowano obecność obrzęku (16/39), pogrubienia skóry (6/39), częściej stwierdzano nieprawidłowe węzły chłonne pachowe. Zmianom w grupie I przydzielono kategorie BIRADS‑usg 4 (9 zmian) i BIRADS‑usg 5 (30 zmian). W grupie II dominowały zmiany w kategorii BIRADS‑usg 3 i 4 (58 zmiany), a 2 zmiany przydzielono do kategorii BIRADS‑usg 5. W analizie statystycznej modeli opartych na klasyfikacji BIRADS wykazano, iż BIRADS 4 uzyskał najwyższą wartość sumy czułości i swoistości, wynoszącą 173,6% (czułość 76,92%, swoistość 96,67%) w różnicowaniu charakteru zmian ogniskowych w piersiach.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
51
Pages
402–419
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiodiagnostyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie, Warszawa, Polska
References
 • 1. Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa 2011: 13–23.
 • 2. Itoh A, Ueno E, Tohno E, Kamma H, Takahashi H, Shiina T et al.: Breast cancer: clinical application of US elastography for diagnosis. Radiology 2006; 239: 341–350.
 • 3. Krouskop TA, Wheeler TM, Kallel F, Garra BS, Hall T: Elastic moduli of breast and prostate tissues under compression. Ultrason Imaging 1998; 20: 260–274.
 • 4. Jakubowski W, Dobruch‑Sobczak K, Migda B: Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie sonomammograficzne. J Ultrason 2012; 12: 245–261.
 • 5. Schaefer FKW, Heer I, Schaefer PJ, Mundhenke C, Osterholz S, Order BM et al.: Breast ultrasound elastography – results of 193 breast lesions in a prospective study with histopathologic correlation. Eur J Radiol 2011; 77: 450–456.
 • 6. Regini E, Bagnera S, Tota D, Campanino P, Luparia A, Barisone F et al.: Role of sonoelastography in characterising breast nodules. Preliminary experience with 120 lesions. Radiol Med 2010; 115: 551–562.
 • 7. Wojcinski S, Farrokh A, Weber S, Thomas A, Fischer T, Slowinski T et al.: Multicenter study of ultrasound real‑time tissue elastography in 779 cases for the assessment of breast lesions: improved diagnostic performance by combining the BI‑RADS ®‑US classification system with sonoelastography. Ultraschall Med 2010; 31: 484–491.
 • 8. Thomas A, Fischer T, Frey H, Ohlinger R, Grunwald S, Blohmer JU et al.: Real‑time elastography – an advanced method of ultrasound: first results in 108 patients with breast lesions. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28: 335–340.
 • 9. Thomas A, Degenhardt F, Farrokh A, Wojcinski S, Slowinski T, Fischer T: Significant differentiation of focal breast lesions: calculation of strain ratio in breast sonoelastography. Acad Radiol 2010; 17: 558–563.
 • 10. Jakubowski W (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011: 91–96.
 • 11. BI‑RADS ® – ultrasound, first edition. W: Breast Imaging Reporting and Data System Atlas (BI‑RADS ® Atlas). Wyd. 4, American College of Radiology, Reston, VA 2003.
 • 12. Kopans DB, D’Orsi CJ, Adler DD, Bassett LW, Brenner RJ, Dodd GD et al.: Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS). American College of Radiology, Reston, VA 1993.
 • 13. Milani V, Goldman SM, Finguerman F, Pinotti M, Ribeiro CS, Abdalla N et al.: Presumed prevalence analysis on suspected and highly suspected breast cancer lesions in São Paulo using BIRADS® criteria. Sao Paolo Med J 2007; 125: 210–214.
 • 14. Burnside ES, Ochsner JE, Fowler KJ, Fine JP, Salkowski LR, Rubin DL et al.: Use of microcalcification descriptors in BI‑RADS 4th edition to stratify risk of malignancy. Radiology 2007; 242: 388–395.
 • 15. Corsetti V, Houssami N, Ferrari A, Ghirardi M, Bellarosa S, Angelini O et al.: Breast screening with ultrasound in women with mammography‑negative dense breasts: evidence on incremental cancer detection and false positives, and associated cost. Eur J Cancer 2008; 44: 539–544.
 • 16. Corsetti V, Ferrari A, Ghirardi M, Bergonzini R, Bellarosa S, Angelini O et al.: Role of ultrasonography in detecting mammographically occult breast carcinoma in women with dense breasts. Radiol Med 2006; 111: 440–448.
 • 17. Jassem J, Krzakowski M (red.): Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2009: 1–19.
 • 18. Hong AS, Rosen EL, Soo MS, Baker JA: BI‑RADS for sonography: positive and negative predictive values of sonographic features. AJR Am J Roentgenol 2005; 184: 1260–1265.
 • 19. Stavros AT, Thickman D, Rapp CL, Dennis MA, Parker SH, Sisney GA: Solid breast nodules: use of sonography to distinguish between benign and malignant lesions. Radiology 1995; 196: 123–134.
 • 20. Stavros AT: Ultrasonografia piersi. Medipage, Warszawa 2007: 29, 56–108, 276–350, 597–688, 877.
 • 21. del Cura JL, Elizagaray E, Zabala R, Legórburu A, Grande D: The use of unenhanced Doppler sonography in the evaluation of solid breast lesions. AJR Am J Roentgenol 2005; 184: 1788–1794.
 • 22. Algül A, Balci P, Seçil M, Canda T: Contrast enhanced power Doppler and color Doppler ultrasound in breast masses: efficiency in diagnosis and contributions to differential diagnosis. Tani Girisim Radyol 2003; 9: 199–206.
 • 23. Choi YJ, Ko EY, Han BK, Shin JH, Kang SS, Hahn SY: High‑resolution ultrasonographic features of axillary lymph node metastasis in patients with breast cancer. Breast 2009; 18: 119–122.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2e2ecac1-f04b-4ec1-9bea-2b508302f7be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.