PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 53 | 178–191
Article title

Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej trzustki

Content
Title variants
EN
Errors and mistakes in the ultrasound diagnosis of the pancreas
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The differential diagnosis of the focal lesions in the region of the pancreas is difficult due
to the similarity of clinical and radiological pictures of neoplastic and non-neoplastic
lesions. This paper presents the most common causes of errors in ultrasound diagnosis
of pancreatic pathologies. Attention was paid to the errors resulting from the structural
variants of the pancreas and those caused by the neighborhood of intestine, stomach and
other organs or vessels. Moreover, the article presents mistakes in the interpretation of
ultrasound images of normal pancreas as well as its inflammatory and neoplastic lesions.
The errors and mistakes in question were divided into three categories: 1) mistakes
related to the anatomical structure of the pancreas (anatomical variants, echostructure
and echogenicity, course of the splenic artery); 2) mistakes related to anatomical structures
localized in the vicinity of the pancreas (caudate lobe of the liver, other organs and
intestinal loops surrounding the head of the pancreas, vessels and bile ducts, lymph nodes
in the region of the pancreas or duodenal diverticula and tumors); 3) mistakes related
to the pathologies of the pancreas (inflammatory and neoplastic lesions including differentiation
between inflammatory tumors and malignant masses). In spite of the progress
of imaging techniques, the differential diagnosis of focal solid lesions remains the prime
problem of imaging examinations of the pancreas. The major aim of the ultrasound examination
is early detection of pancreatic neoplasm. Improper performance of the examination
or a failure to perform a repeated scan when the conditions for the assessment of
the pancreas are not favorable or, what is worse, description of normal pancreas when it
is not clearly and entirely visible, constitute errors.
PL
Diagnostyka różnicowa zmian ogniskowych w obrębie trzustki jest trudnym zadaniem
ze względu na podobieństwo obrazów klinicznych i radiologicznych zmian nowotworowych
i nienowotworowych. W pracy przedstawiono najczęstsze przyczyny pomyłek
w diagnostyce ultrasonograficznej chorób trzustki. Zwrócono uwagę na błędy wynikające
z odmian budowy trzustki oraz spowodowane sąsiedztwem przylegających jelit, żołądka
i innych narządów czy naczyń krwionośnych. Omówiono pomyłki w interpretacji obrazów
ultrasonograficznych prawidłowej trzustki oraz jej zmian zapalnych i nowotworowych.
Omawiane błędy podzielono na trzy kategorie: 1) pomyłki związane z budową
anatomiczną trzustki (warianty budowy, echostruktury i echogeniczności, przebieg tętnicy
śledzionowej); 2) pomyłki związane ze strukturami anatomicznymi zlokalizowanymi
w pobliżu trzustki (płat ogoniasty wątroby, inne narządy oraz pętle jelitowe otaczające
głowę trzustki, naczynia i przewody żółciowe, węzły chłonne w okolicy trzustki czy
guzy i uchyłki dwunastnicy); 3) pomyłki związane z chorobami trzustki (zmiany zapalne
i nowotworowe, w tym różnicowanie guza zapalnego ze zmianą nowotworową). Pomimo
rozwoju technik obrazowania najważniejszym problemem badania obrazowego trzustki
pozostaje diagnostyka różnicowa zmian ogniskowych o litej strukturze. Podstawowym
celem badania ultrasonograficznego jest wczesne wykrycie nowotworu trzustki. Nieprawidłowe
przeprowadzenie badania, zaniechanie badania powtórnego przy istniejących
złych warunkach oceny trzustki, oraz, co gorsza, opisanie prawidłowej trzustki, która nie
była w całości dobrze widoczna, jest błędem.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
53
Pages
178–191
Physical description
Contributors
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Warszawa, Polska
References
 • 1. Ćwik G, Wallner G, Ciechański A, Mądro P, Skoczylas T: Rola ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz BAC w diagnostyce zmian ogniskowych w trzustce – określenie wskazań do zastosowania biopsji. Pol Przegl Chir 2008; 80: 452–465.
 • 2. To’o KJ, Raman SS, Yu NC, Kim YJ, Crawford T, Kadell BM et al.: Pancreatic and peripancreatic diseases mimicking primary pancreatic neoplasia. Radiographics 2005; 25: 949–965.
 • 3. Ibukuro K: Vascular anatomy of the pancreas and clinical applications. Int J Gastrointest Cancer 2001; 30: 87–104.
 • 4. Gierbliński IW: Najczęstsze pomyłki w ultrasonograficznej diagnostyce chorób trzustki. Ultrasonografia 2005; 5 (22): 35–41.
 • 5. Smereczyński A, Kołaczyk K, Bojko S, Bernatowicz E, Gałdyńska M: Pułapki związane z obrazowaniem ultrasonograficznym trzustki. Ultrasonografia 2012; 12 (48): 73–77.
 • 6. Yang DM, Kim HC, Jin W, Ryu CW, Ryu JK, Nam DH: Unusual ventral contour of the pancreatic head mimicking a pancreatic tumor as depicted on sonography. J Ultrasound Med 2008; 27: 1791–1793.
 • 7. Ćwik G, Solecki M, Pedowski T, Wallner G: Współczesna ultrasonografia w ocenie zmian chorobowych w trzustce. Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5: 202–206.
 • 8. Prochazka V, Marek F, Valek V, Hermanova M, Kala Z: Spontaneous duodenal intramural haematoma imitating pancreatic pseudocyst. Acta Chir Belg 2011; 111: 238–242.
 • 9. Gierbliński I (red.): Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach trzustki. Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2003.
 • 10. Toyoki Y, Hakamada K, Narumi S, Nara M, Ishido K, Sasaki M: Hemosuccus pancreaticus: problems and pitfalls in diagnosis and treatment. World J Gastroenterol 2008; 14: 2776–2779.
 • 11. Casadei R, Antonacci N, Calculli L, Pezzilli R, Zanini N, Ricci C et al.: Thrombosed splenic artery aneurysm simulating a pancreatic body mass: can two entities be distinguished preoperatively thus avoiding diagnostic and therapeutic mistakes? JOP 2007; 8: 235–239.
 • 12. Hashimoto M, Koyama H, Noie T, Shibayama K, Kitamura N: Abdominal tuberculoma mimicking a pancreatic neoplasm: report of a case. Surg Today 1995; 25: 365–368.
 • 13. Gierbliński I, Wocial T, Jarosz D, Polkowski M, Gerke W: Ultrasonografia wzmocniona kontrastem w różnicowaniu guzów trzustki. Ultrasonografia 2008; 8 (33): 16–20.
 • 14. Dietrich CF, Ignee A, Braden B, Barreiros AP, Ott M, Hocke M: Improved differentiation of pancreatic tumors using contrast‑enhanced endoscopic ultrasound. Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6: 590–597.
 • 15. Genevay M, Dumonceau JM, Berney T, Terraz S, Felley C, Morel P et al.: Unusual masses of the pancreas to be aware of. Case Rep Gastroenterol 2009; 3: 389–394.
 • 16. Kocjan G, Rode J, Lees WR: Percutaneous fine needle aspiration cytology of the pancreas: advantages and pitfalls. J Clin Pathol 1989; 42: 341–347.
 • 17. Stelow EB, Bardales RH, Stanley MW: Pitfalls in endoscopic ultrasound‑guided fine‑needle aspiration and how to avoid them. Adv Anat Pathol 2005; 12: 62–73.
 • 18. Belsley NA, Pitman MB, Lauwers GY, Brugge WR, Deshpande V: Serous cystadenoma of the pancreas: limitations and pitfalls of endoscopic ultrasound‑guided fine‑needle aspiration biopsy. Cancer 2008; 114: 102–110.
 • 19. Park JS, Kim WJ, Jeong YG, Park YS, Koo HC, Lee TI et al.: A case of intrapancreatic accessory spleen mistaken as a pancreatic mass due to different enhancing pattern from normal spleen. Korean J Gastroenterol 2011; 58: 357–360.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2e1b5adc-65e1-42c8-a91f-21a8b24dce73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.