PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 53 | 133–144
Article title

Diagnostyka ultrasonograficzna z zastosowaniem dożylnych środków kontrastujących u dzieci i młodzieży – doświadczenia jednego ośrodka

Authors
Content
Title variants
EN
Intravenous contrast-enhanced sonography in children and adolescents – a single center experience
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Compared to adult patients, ultrasonography in children and adolescents is much more
common, due to lack of ionizing radiation, and its wide availability. With the introduction
of contrast-media for use in ultrasonography, one major drawback of the method
could be overcome. In Europe, SonoVue® is the only widely available agent, which due
to improved stability makes it possible to image normal and diseased tissue perfusion
and vascularization with high accuracy. Inability to hold the breath and voluntary body
movement of the patient is less of an obstacle compared to color Doppler techniques
and makes the method very attractive for use in children, which, depending on age, may
not be very cooperative. Use of intravenous contrast-medium in minors is currently very
limited for several reasons: availability, lack of recommendation in national and international
guidelines, and lack of official licensing. The article will touch medical indications,
technique, safety considerations, and perspective of intravenous use of contrast-media in
children and adolescents, including data from a 6-year period in 37 patients. Purpose:
The purpose of the study was to collect data on ultrasonographic examinations, expanded
by intravenous administration of the contrast agent SonoVue® in children and adolescents.
Besides assessing diagnostic yield, data on adverse medication effects was collected.
Materials and methods: The study includes contrast-enhanced ultrasound examinations
in 37 children at a single institution. Indications for the examinations were tumor
lesions, infections, traumatic organ injuries, and parenchymal organ ischemia. Parents
of the patients and adolescent patients were informed about the off-label use of the contrast
agent. Thirty-nine examinations were performed, the average age of the patient
was 11.1 years (range 1 7/12 to 17 11/12 years). Results: All of the examinations yielded
additional diagnostic value, always expanding results from B mode and color coded
sonography. Overall, most examinations were done to assess the liver (n=16), followed
by the kidney in 10 cases. The different etiologies were encountered in the following
order: tumor (n=22), infection (n=9), trauma (n=5), ischemia (n=4). Most examinations
were performed to evaluate a hepatic lesion (n=12). There was one incident recorded
that fit the criteria of a possible adverse effect. In an 8-year-old girl nausea was noted,
that started 15 minutes after the end of the examination and resolved spontaneously.
In none of the patients medical treatment for adverse effects was necessary. Conclusion:
Ultrasonography in children, enhanced by intravenous use of contrast medium is feasible
and allows for further evaluating cystic and solid tumors, and organ perfusion. Given
that proper medical equipment and correct ultrasound machine settings are used, it is
a robust method without diagnostic failures. In this small-sized case series there were no
severe adverse effects, however, off-label use in children needs to be addressed.
PL
Badania ultrasonograficzne są wykonywane w populacji pediatrycznej znacznie częściej
niż u osób dorosłych. Metoda ta jest szeroko dostępna oraz nie naraża pacjenta na promieniowanie
jonizujące. Wraz z wprowadzeniem do ultrasonografii środków kontrastujących
przezwyciężono jedno z ograniczeń metody, jakim był brak możliwości oceny perfuzji.
W Europie szeroko stosowanym ultrasonograficznym środkiem kontrastującym jest
SonoVue®, który pozwala skutecznie obrazować unaczynienie oraz prawidłową albo upośledzoną
perfuzję tkankową. Zastosowanie dożylnych środków kontrastujących u dzieci
i młodzieży jest obecnie w Europie ograniczone, głównie z powodu braku krajowych
i międzynarodowych wytycznych określających stosowanie, a także braku rejestracji
środków kontrastujących u pacjentów poniżej 18. roku życia. W artykule przedstawiono
wskazania, technikę badania, omówiono względy bezpieczeństwa oraz perspektywy stosowania
dożylnych środków kontrastujących u dzieci i młodzieży na podstawie badań
własnych przeprowadzonych w ostatnich 6 latach u 37 pacjentów. Cel pracy: Celem
badania była ocena przydatności badań ultrasonograficznych poszerzonych o zastosowanie
dożylnego środka kontrastującego SonoVue® u dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem
działań niepożądanych. Materiał i metody: Badania ultrasonograficzne z zastosowaniem
dożylnego środka kontrastującego wykonano u 37 dzieci w ośrodku autora. Przeprowadzono
39 badań. Średnia wieku pacjentów wynosiła 11,1 roku (zakres od 17/12 do
17 11/12 roku). Wskazaniami do badania były guzy, infekcje, urazy i niedokrwienie narządów
wewnętrznych. Rodziców pacjentów oraz młodzież poinformowano o braku rejestracji
stosowanego środka kontrastującego. Wyniki: We wszystkich wykonanych badaniach
z zastosowaniem dożylnego ultrasonograficznego środka kontrastującego uzyskano
dodatkowe, istotne z punktu widzenia klinicznego informacje, uzupełniające badania
w opcji B-mode i z wykorzystaniem dopplera kodowanego kolorem. Większość badań
dotyczyła oceny zmian w wątrobie (n=16), w 10 przypadkach w nerkach. Stwierdzono
następujące nieprawidłowości: guzy (n=22), infekcje (n=9), urazy (n=5) oraz upośledzenie
przepływu (n=4). Większość badań przeprowadzono w celu oceny zmiany zlokalizowanej
w wątrobie (n=12). Odnotowano jeden przypadek odpowiadający kryteriom możliwej
reakcji niepożądanej – u ośmioletniej dziewczynki 15 minut po zakończeniu badania
wystąpiły nudności, które samoistnie ustąpiły. U żadnego pacjenta nie było konieczne
leczenie reakcji niepożądanych. Wnioski: Badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem
dożylnego środka kontrastującego u dzieci jest możliwe do przeprowadzenia i pozwala
na dokładniejszą ocenę zmian ogniskowych (torbielowatych i litych) oraz perfuzji narządowej.
Przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury oraz właściwych ustawień stanowi
doskonałą metodę, dzięki której można uniknąć pomyłek diagnostycznych. W badanej
grupie nie odnotowano reakcji niepożądanych. Problemem pozostaje brak rejestracji
ultrasonograficznych środków kontrastujących u dzieci.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
53
Pages
133–144
Physical description
Contributors
 • Section of Pediatric Radiology, Institute of Diagnostic and Interventional Radiology I, Friedrich-Schiller University Jena, Jena, Germany
References
 • 1. Schlief R: Ultrasound contrast agents. Curr Opin Radiol 1991; 3: 198–207.
 • 2. Schlief R, Bauer A: [Ultrasound contrast media. New perspectives in ultrasound diagnosis]. Radiologe 1996; 36: 51–57.
 • 3. Bosio M: Cystosonography with echocontrast: a new imaging modality to detect vesicoureteric reflux in children. Pediatr Radiol 1998; 28: 250–255.
 • 4. Darge K, Dütting T, Zieger B, Möhring K, Rohrschneider W, Tröger J: [Diagnosis of vesicoureteral reflux with echo-enhanced micturition urosonography]. Radiologe 1998; 38: 405–409.
 • 5. Mentzel HJ, Vogt S, Patzer L, Schubert R, John U, Misselwitz J et al.: Contrast-enhanced sonography of vesicoureterorenal reflux in children: preliminary results. AJR Am J Roentgenol 1999; 173: 737–740.
 • 6. Kenda RB, Novljan G, Kenig A, Hojker S, Fettich JJ: Echo-enhanced ultrasound voiding cystography in children: a new approach. Pediatr Nephrol 2000; 14: 297–300.
 • 7. Farina R, Arena C, Pennisi F, Di Benedetto V, Politi G, Di Benedetto A: Vesico-ureteral reflux: diagnosis and staging with voiding color Doppler US: preliminary experience. Eur J Radiol 2000; 35: 49–53.
 • 8. Schneider M: SonoVue, a new ultrasound contrast agent. Eur Radiol 1999; 9 Suppl 3: S347–S348.
 • 9. Ascenti G, Zimbaro G, Mazziotti S, Chimenz R, Fede C, Visalli C et al.: Harmonic US imaging of vesicoureteric reflux in children: usefulness of a second generation US contrast agent. Pediatr Radiol 2004; 34: 481–487.
 • 10. Darge K: Voiding urosonography with US contrast agents for the diagnosis of vesicoureteric reflux in children. II. Comparison with radiological examinations. Pediatr Radiol 2008; 38: 54–63.
 • 11. Stenzel M, Dahse HP, Rößler E, Stobbe G: Methodenvergleich Miktionszystourethrographie (MCU) vs. Miktionsurosonographie (MUS) zur Detektion und Graduierung des VUR. Ultraschall Med 2004; 25 – P_09_17.
 • 12. Riccabona M, Uggowitzer M, Klein E, Lindbichler F, Ebner F, Fotter R: Echo-enhanced color Doppler sonography in children and adolescents. J Ultrasound Med 2000; 19: 789–796.
 • 13. Thorelius L: Emergency real-time contrast-enhanced ultrasonography for detection of solid organ injuries. Eur Radiol 2007; 17 Suppl 6: F107–F111.
 • 14. Manetta R, Pistoia ML, Bultrini C, Stavroulis E, Di Cesare E, Masciocchi C: Ultrasound enhanced with sulphur-hexafluoride-filled microbubbles agent (SonoVue) in the follow-up of mild liver and spleen trauma. Radiol Med 2009; 114: 771–779.
 • 15. Valentino M, Serra C, Pavlica P, Labate AM, Lima M, Baroncini S et al.: Blunt abdominal trauma: diagnostic performance of contrast-enhanced US in children – initial experience. Radiology 2008; 246: 903–909.
 • 16. Bonini G, Pezzotta G, Morzenti C, Agazzi R, Nani R: Contrast-enhanced ultrasound with SonoVue in the evaluation of postoperative complications in pediatric liver transplant recipients. J Ultrasound 2007; 10: 99–106.
 • 17. Claudon M, Cosgrove D, Albrecht T, Bolondi L, Bosio M, Calliada F et al.: Guidelines and good clinical practice recommendations for contrast enhanced ultrasound (CEUS) – update 2008. Ultraschall Med 2008; 29: 28–44.
 • 18. Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, Bachmann Nielsen M et al.: The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): update 2011 on non-hepatic applications. Ultraschall Med 2012; 33: 33–59.
 • 19. Piskunowicz M, Kosiak W, Irga N: Primum non nocere? Why can’t we use second generation ultrasound contrast agents for the examination of children? Ultraschall Med 2011; 32: 83–86.
 • 20. Riccabona M: Application of a second-generation US contrast agent in infants and children – a European questionnaire-based survey. Pediatr Radiol 2012; 42: 1471–1480.
 • 21. Darge K; CEUS task force of the Society for Pediatric Radiology: Contrast-enhanced US (CEUS) in children: ready for prime time in the United States. Pediatr Radiol 2011; 41: 1486–1488.
 • 22. Sidhu PS: The EFSUMB guidelines for contrast-enhanced ultrasound are comprehensive and informative for good clinical practice: will radiologists take the lead? Br J Radiol 2008; 81: 524–525.
 • 23. Seitz K, Strobel D, Bernatik T, Blank W, Friedrich-Rust M, von Herbay A et al.: Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) for the characterization of focal liver lesions – prospective comparison in clinical practice: CEUS vs. CT (DEGUM multicenter trial). Ultraschall Med 2009; 30: 383–389.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2dd1ef4b-d968-4a15-bcd7-3e8dde0bf5e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.