PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 2 | 140-148
Article title

Rehabilitacja zamrożeń chodu w przebiegu choroby Parkinsona

Content
Title variants
EN
Freezing of gait rehabilitation in Parkinson’s disease
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Freezing of gait is the episodic gait disturbance common in Parkinson’s disease, often leading to falls and patient’s activity reduction. Physical rehabilitation should be an integral part of the treatment of Parkinson’s disease because of its different course, reaction to pharmacological treatment and progression. Especially in the case of the dominant gait and posture disorders, with stronger bradykinesia and freezing episodes special attention should be paid to gait training and the usage of techniques and equipment which helps the patient to overcome freezing and reduce its severity. Thanks to the early rehabilitation patients longer retain the ability to walk independently. This work aims to present possibilities of using different methods and equipment in the rehabilitation of patient with Parkinson’s disease. Due to the impairment of the functioning mechanism of the generation of internal stimuli the external signals are of particular importance as well as cognitive strategies, among which we can distinguish acoustic stimuli, visual and tactile, on which the widespread method of Frenkel is based on. Not without significance are also external aids such as canes, walkers and crutches recommended for patients with less efficiency.
PL
Zamrożenia chodu to epizodyczne zaburzenia chodu występujące w przebiegu choroby Parkinsona, często prowadzące do upadków i ograniczenia aktywności chorego. Ze względu na zróżnicowany przebieg choroby, odmienną reakcję na leki u każdego pacjenta oraz postępujący charakter schorzenia rehabilitacja ruchowa powinna stanowić integralną część leczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na trening chodu oraz zastosowanie technik umożliwiających choremu przezwyciężenie zamrożeń i zmniejszenie ich nasilenia, zwłaszcza w przypadku postaci choroby z dominującymi zaburzeniami chodu i postawy, cechującej się bardziej nasiloną bradykinezją i epizodami zamrożeń. Odpowiednio wcześnie rozpoczęta rehabilitacja pozwoli pacjentowi dłużej zachować zdolność samodzielnego poruszania się. Poniższa praca ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania różnych metod i sprzętu pomocniczego w rehabilitacji chorych na chorobę Parkinsona. Ze względu na upośledzenie funkcjonowania mechanizmu generowania bodźców wewnętrznych w postępowaniu rehabilitacyjnym szczególne znaczenie odgrywają zewnętrzne sygnały (tzw. wskazówki) oraz strategie poznawcze, wśród których wyróżnić możemy bodźce akustyczne, wzrokowe i dotykowe – bazuje na nich także szeroko rozpowszechniona metoda Frenkla. Nie bez znaczenia są również pomoce zewnętrzne, takie jak laski, chodziki i kule, zalecane pacjentom o mniejszym stopniu sprawności.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
140-148
Physical description
Contributors
 • Nowa Rehabilitacja – Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Kraków-Południe. NZOZ Nowa Rehabilitacja, ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków, tel.: 783 444 444, 665 442 244
 • Nowa Rehabilitacja – Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Kraków-Południe
 • Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
References
 • 1. Friedman A.: Leczenie choroby Parkinsona. W: Friedman A. (red.): Choroba Parkinsona - mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Czelej, Lublin 2005: 181-197.
 • 2. Lennon S., Stokes M.: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban & Partner, Wroclaw 2009.
 • 3. Friedman A.: Mechanizmy neurodegeneracji w chorobie Parkinsona. W: Friedman A. (red.): Choroba Parkinsona -mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Czelej, Lublin 2005.
 • 4. www.youtube.com/watch?v=fdyoJma-35g.
 • 5. www.neurology.org/content/56/suppl_5/S1/F1.large.jpg.
 • 6. Giladi N., Nieuwboer A.: Gait disturbances. W: Factor S.A., Weiner WJ. (red.): Parkinson’s Disease - Diagnosis & Clinical Management. Demos, New York 2008.
 • 7. Jankovic J., Lang A.E.: Zaburzenia ruchowe: diagnostyka i ocena. W: Bradley WG., Daroff R.B., Fenichel G.M., Jankovic J. (red.): Neurologia w praktyce klinicznej. Tom I, Czelej, Lublin 2006: 358-398.
 • 8. Petit H., Allain H., Vermersch P.: Choroba Parkinsona - klinika i leczenie. Sanmedia, Warszawa 1997.
 • 9. Samii A.: Cardinal features of early Parkinson’s disease. W: Factor S.A., Weiner WJ. (red.): Parkinson’s Disease - Diagnosis and Clinical Management. Demos, New York 2008: 45-53.
 • 10. Jankovic J.: Pathophysiology and clinical assessment. W: Pahwa R., Lyons K.E. (red.): Handbook of Parkinson’s Disease. Informa Healthcare, New York 2007: 49-63.
 • 11. Jankovic J.: Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2008; 79: 368-376.
 • 12. http://haunurses.blogspot.com/2008/05/parkinsons-disease. html.
 • 13. Bloem B.R., Hausdorff J.M., Visser J.E., Giladi N.: Falls and freezing of gait in Parkinson’s disease: a review of two interconnected, episodic phenomena. Mov. Disord. 2004; 19: 871-884.
 • 14. Giladi N., Balash Y., Ruzicka E., Jankovic J.: Disorders of gait. W: Jankovic J., Tolosa E. (red.): Parkinson’s Disease & Movement Disorders. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2007: 437-458.
 • 15. Okuma Y.: Freezing of gait in Parkinson’s disease. J. Neurol. 2006; 253 (supl. 7): VII27-VII32.
 • 16. Schaafsma J.D., Balash Y., Gurevich T. i wsp.: Characterisation of freezing of gait subtypes and the response of each to levodopa in Parkinson’s disease. Eur. J. Neurol. 2003; 10: 391-398.
 • 17. Nieuwboer A., Dom R., De Weerdt W i wsp.: Electromyographic profiles of gait prior to onset of freezing episodes in patients with Parkinson’s disease. Brain 2004; 127: 1650-1660.
 • 18. Rudzińska M., Bukowczan S., Banaszkiewicz K. i wsp.: Przyczyny i czynniki ryzyka upadków w chorobie Parkinsona. Neurol. Neurochir. Pol. 2008; 42: 216-222.
 • 19. Rudzińska M., Marona M., Bukowczan S. i wsp.: Upadki w różnych postaciach choroby Parkinsona. Neurol. Neurochir. Pol. 2007; 41: 395-403.
 • 20. Morris M.E.: Zaburzenia ruchowe u pacjentów z chorobą Parkinsona - model dla celów rehabilitacji. Rehab. Med. 2000; 80: 578-597.
 • 21. Fries W., Liebenstund I.: Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Elipsa-Jaim, Kraków 2007.
 • 22. Opara J.: Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. W: Friedman A. (red.): Choroba Parkinsona - mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Czelej, Lublin 2005: 225-233.
 • 23. Azulay J.P., Mesure S., Blin O.: Influence of visual cues on gait in Parkinson’s disease: contribution to attention or sensory dependence? J. Neurol. Sci. 2006; 248: 192-195.
 • 24. Baker K., Rochester L., Nieuwboer A.: The immediate effect of attentional, auditory, and a combined cue strategy on gait during single and dual tasks in Parkinson’s disease. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2007; 88: 1593-1600.
 • 25. Olanow C.W., Watts R.L., Koller WC.: An algorithm (decision tree) for the management of Parkinson’s disease (2001): treatment guidelines. Neurology 2001; 56 (supl. 5): S1-S88.
 • 26. Brichetto G., Pelosin E., Marchese R., Abbruzzese G.: Evaluation of physical therapy in parkinsonian patients with freezing of gait: a pilot study. Clin. Rehabil. 2006; 20: 31-35.
 • 27. Constantinescu R., Leonard C., Deeley C., Kurlan R.: Assistive devices for gait in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat. Disord. 2007; 13: 133-138.
 • 28. www.attainability.co.uk/wp-content/uploads/2013/04/Laser-Cane-Patient-View.jpg.
 • 29. http://web.resna.org/conference/proceedings/2008/SDC/Du/ Fig2.jpg.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2dc75241-e7db-4e6a-9e00-b5ffd1830306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.