PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 4 | 418–425
Article title

Zespół Aspergera z towarzyszącym jadłowstrętem psychicznym czy transgeneracyjna transmisja traumy?

Authors
Content
Title variants
EN
Asperger syndrome with concomitant anorexia nervosa or transgenerational transmission of trauma?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kryteria identyfikacji zaburzeń ze spektrum autyzmu, bazujące na prezentowanych przez pacjentów symptomach i zgłaszanych przez opiekunów trudnościach, nadal budzą kontrowersje oraz wątpliwości. W codziennej praktyce klinicznej, mimo coraz precyzyjniejszych narzędzi diagnostycznych, napotykamy na wiele dylematów związanych z ustaleniem odpowiedniego rozpoznania. Dotyczy to zwłaszcza osób ze spektrum autyzmu wysoko funkcjonujących, potrafiących kompensować albo kamuflować swoje deficyty. Bywa i tak, że zachowanie danej osoby łudząco przypomina zaburzenia ze spektrum autyzmu, jednakże podłoża prezentowanych trudności należy szukać w problemach związanych z trwającymi od kilku pokoleń skutkami traumatycznych doświadczeń o charakterze stresu pourazowego. Nie można także wykluczyć współwystępowania obydwu mechanizmów – podłoża neurobiologicznego oraz zaburzeń w relacjach wynikających z dziedziczenia traumy. Praca omawia proces psychoterapii pacjentki, która dopiero po pojawieniu się ciężkich objawów klinicznych, zdefiniowanych diagnozą lekarską, zdołała uzyskać przyzwolenie systemu rodzinnego na poszukiwanie specjalistycznej pomocy. Kobieta przynależała do tego pokolenia w rodzinie, które mogło sobie pozwolić na odtworzenie dramatycznej historii z przeszłości. Dzięki temu udało się połączyć chłodny przekaz intelektualny z głębokimi uczuciami, których doświadczyły krzywdzone fizycznie i emocjonalnie kobiety, zwłaszcza podczas czystek etnicznych na Kresach Wschodnich oraz repatriacji.
EN
The identification criteria of autism spectrum disorders, based on symptoms presented by patients and difficulties reported by their carers, still raise controversies and doubts. Despite more and more precise diagnostic instruments, multiple dilemmas associated with establishing a proper diagnosis are still encountered in clinical practice. These mainly concern individuals with autism spectrum who are highly functional and able to compensate for or camouflage their deficits. It also happens that a behaviour of a given person confusingly resembles autism spectrum disorders, but its cause lies in problems linked with consequences of traumatic experiences of the posttraumatic stress nature which have been present for several generations. Moreover, the coexistence of both these mechanisms, i.e. neurobiological causes and disturbed relations resulting from trauma inheritance, cannot be excluded. The article discusses the process of psychotherapy in a patient who was allowed by her family system to seek specialist help only after the occurrence of severe clinical symptoms defined by a professional diagnosis. The woman belonged to a family generation that was able to recreate its dramatic history. This helped combine the cold intellectual message with profound feelings experienced by physically and emotionally harmed women, particularly during ethnic cleansing in the Polish Eastern Borderlands and repatriation.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
418–425
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych iWieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
References
 • American Psychiatric Association, 2010, DSM-5: The Future of Psychiatric Diagnosis. (n.d.). Proposed Draft Revisions to DSM Disorders and Criteria. Available from: http://www.dsm5.org/Pages/Default. aspx [cited: 20 April 2010].
 • Baron-Cohen S: Autism and Asperger Syndrome. Oxford University Press, New York 2008.
 • Baron-Cohen S: Is Asperger syndrome necessarily viewed as a disability? Focus Autism Other Dev Disabl 2002; 17: 186–191.
 • Koch SV, Larsen JT, Mouridsen SE et al.: Autism spectrum disorder in individuals with anorexia nervosa and in their first- and seconddegree relatives: Danish nationwide register-based cohort-study. Br J Psychiatry 2015; 206: 401–407.
 • Łucka I, Nowak P: Włosy babci – trauma transgeneracyjna. Psychiatr Psychol Klin 2014; 14: 89–94.
 • Namysłowska I: Czy przekaz transgeneracyjny może dotyczyć agresji? In: Piasecka B (ed.): Agresja – perspektywa psychoterapeutów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017: 95–107.
 • Orwid M: Trauma. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
 • Prot K, Biedka Ł, Szwajca K et al.: Psychoterapia grupowa ocalałych z Holocaustu – doświadczenia własne. Psychoterapia 2010; 1 (152): 25–35.
 • Pudlo R, Pudlo M, Matysiakiewicz J et al.: Przebieg PTSD u osób deportowanych w dzieciństwie do ZSRR. Postępy Psychiatr Neurol 2005; 14 (supl. 1/20): 1–3.
 • Treasure J: Coherence and other autistic spectrum traits and eating disorders: building from mechanism to treatment. The Birgit Olsson lecture. Nord J Psychiatry 2013; 67: 38–42.
 • Wasilewska M: Parentification as a result of transgenerational trauma legacy. In: Kubacka-Jasiecka D, Kuleta M (eds.): Reflection on Psychological Mechanisms of Trauma and Posttraumatic Development. Wydawnictwo Kontekst, Kraków 2012: 39–53.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2d428dc8-9b30-4e96-8209-b1415cd4b6a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.